CLAAS POWER SYSTEMS

Kraftintelligenz.

Nowe oblicze napędu. CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) realizuje idealną współpracę poszczególnych komponentów w ramach kompletnej technologii napędowej.

CLAAS POWER SYSTEMS

Kraftintelligenz.

Nowe oblicze napędu. CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) realizuje idealną współpracę poszczególnych komponentów w ramach kompletnej technologii napędowej.

FAQ

Czym jest inteligencja siły?

Inteligentne połączenie najlepszych komponentów całej maszyny, od układu napędu do systemu roboczego. Częścią naszej idei przewodniej inteligencji siły są systemy EASY i CPS.

Czym jest CLAAS POWER SYSTEMS?

System CPS to perfekcyjne połączenie poszczególnych komponentów w kompleksowej technologii napędowej.

Co to jest EASY (Efficient Agriculture Systems)?

Całą kompetencję w dziedzinie elektroniki CLAAS określił mianem EASY. Od ustawień maszyny, przez systemy kierowania, aż do rozwiązań programowych, dla różnych zakresów procesu pracy.

Czym jest zespół CPS firmy CLAAS?

Zespół ekspertów z różnych dziedzin wiedzy merytorycznej i praktycznej, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem najlepszych rozwiązań w ramach technologii napędowej.

Na czym polega unijna regulacja emisji?

Od stycznia 2011 roku dla ciągników i maszyn o mocy od 177 do 762 KM obowiązuje norma Stage IIIb (= Tier 4i w USA). Emisja tlenków azotu ma zostać zredukowana o kolejne 85% pierwotnej emisji, a emisja cząstek sadzy o dalsze 97%. Od roku 2014 obowiązywać będzie poziom Stage IV lub Tier 4.

Czy taka regulacja emisji obowiązuje na całym świecie?

Nie. Regulacja emisji (Stage IIIb lub Tier 4i) obowiązuje w UE, Ameryce Północnej i Japonii. W przypadku innych krajów nie ma ograniczeń w tym zakresie lub nadal obowiązują regulacje emisji Tier 1 do Tier 3.

Jaka jest różnica między Stage i Tier?

Stage to określenie norm europejskich. Tier oznacza regulację emisji w USA.

Czym jest SCR?

Selektywna redukcja katalityczna (ang. Selective Catalytic Reduction). Reakcja chemiczna zamienia tlenki azotu w wodę i czysty azot. Odbywa się to przy użyciu syntetycznie wyprodukowanego, wodnego roztworu mocznika (często nazywanego także AdBlue®). Musi on być doprowadzany z oddzielnego zbiornika.

Czym jest AdBlue®?

To wyprodukowany syntetycznie, wodny roztwór mocznika (AdBlue®), który musi być doprowadzany z oddzielnego zbiornika. AdBlue® to zastrzeżona marka VDA, stosowana często jako synonim roztworu mocznika.

Co to jest EGR (z DPF)?

Odprowadzanie spalin (ang. Exhaust Gas Recirculation) przy użyciu filtra cząstek sadzy (ang. Diesel Particulate Filter, DPF). Ilość tlenków azotu wewnątrz silnika zmniejsza się poprzez spowolnione spalanie. Wartości graniczne sadzy mogą jednak zostać zachowanie tylko przez zastosowanie filtra cząstek (DPF). Nie jest konieczne zastosowanie drugiego zbiornika lub drugiej substancja roboczej.

Czy ta zmiana przyniesie oszczędności paliwa?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie bez zebrania doświadczeń z dłuższego okresu zastosowania nowego rozwiązania. O zużyciu paliwa decyduje bowiem zbyt dużo czynników.

Jakie są zalety i wady technologii SCR?

Technologia SCR zapewnia optymalne spalanie w silniku i zwiększenie stopnia skuteczności. Przy SCR konieczne jest jednak stosowanie dodatkowego zbiornika na mocznik. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które należy uwzględnić.

Jakie są zalety i wady technologii EGR?

Technologia EGR nie wymaga stosowania drugiego zbiornika i dodatkowej substancji roboczej. Przy odprowadzaniu spalin (EGR) silnik stale tłoczy powietrze przez filtr cząstek i potrzebuje na to dodatkowej siły. Nie występują tutaj jednak dodatkowe koszty związane z mocznikiem.

Co zrobi CLAAS?

Firma CLAAS będzie stosować oba systemy. Wybór zależy od producenta silnika i techniki napędowej w poszczególnych modelach.

Czy mogę sprzedać później jako używaną maszynę z silnikiem Tier 3?

Tak. Także tutaj oczekuje się, że popyt w przyszłości będzie wysoki i będzie stale rosnąć.