Many Places. One Passion.

Firma CLAAS zarządza ponad dziesięcioma zakładami na świecie, z których wszystkie łączy jedno: pasja do rolnictwa. Ponieważ marka CLAAS na zewnątrz oznacza klasę CLAAS wewnątrz – od produktów po kulturę organizacyjną. Jednak w jaki sposób koncern jest w stanie zapewnić najwyższe standardy na skalę globalną i jednocześnie stworzyć wspólnotę? O tym dowiesz się na tej stronie na przykładzie wybranych zakładów produkcyjnych. Poznasz w szczegółach poszczególne zakłady – a także ludzi, którzy kryją się za maszynami. Chcesz dowiedzieć się więcej o światowej produkcji CLAAS? Wszystkie oddziały można znaleźć tutaj.

4 lokalizacje produkcyjne CLAAS

Spostrzeżenia naszych pracowników

„Jako stażysta w zawodzie mechatronika jestem bardzo zadowolony z tego, jak wiele CLAAS inwestuje w swoich pracowników. Możliwość wykorzystania nabytych umiejętności przy produkcji kombajnów LEXION daje mi dużo satysfakcji.”

– Kirk Skaggs, stażysta mechatronik

Więcej

„Codzienne wyzwania traktuję jako szansę, aby stać się jeszcze lepszym pracownikiem i członkiem zespołu.”

– José Casillas, kierownik działu montażu kombajnów

Więcej

„Fascynuje mnie możliwość towarzyszenia rozwojowi kombajnów zarówno podczas codziennego montażu, jak i w produkcji poszczególnych serii”.

– Hanna Berendes, Planer Manufacturing Engineering

Więcej

„Każdego dnia wszyscy przyczyniamy się do zapewnienia satysfakcji naszych klientów. To właśnie czyni pracę w CLAAS Tractor tak ciekawą”.

– Mélanie Rollot, brygadzistka

Więcej

„Dokładam starań, aby techniczne parametry kolorystyczne lakierów odpowiadały światowym standardom CLAAS. W ten sposób mogę zapewnić, że nasze maszyny są polakierowane w sposób zgodny ze standardem marki.”

– Ruihua Dong, laborantka w lakierni

Więcej

„W mojej pracy podoba mi się to, że jest niezwykle urozmaicona oraz że biorę udział w optymalizacji procesów”.

– Yannick Werkmeister, referent ds. technicznych usług montażu kombajnów SCM

Więcej

„Między innymi dzięki oprogramowaniu 3D i okularom VR możemy widzieć, jak na naszych oczach powstaje przyszła fabryka i wytwarzane w niej produkty. To bardzo satysfakcjonujące”.

– Kevin Farouault, odpowiedzialny za wdrożenie oprogramowania 3D DELMIA

Więcej

„Mój zespół w Gaomi wykonuje wszystkie czynności w ścisłej współpracy z CLAAS Industrietechnik w Paderborn: od zaopatrzenia przez produkcję po dystrybucję. Ta szansa biznesowa bardzo mnie cieszy.”

– Xiandian Meng, szef działu technik przemysłowych CLAAS w Chinach

Więcej

1 Job. 3 Locations.

Pytania do CLAAS

1. W ilu krajach firma CLAAS wytwarza swoje produkty i gdzie znajdują się oddziały produkcyjne?

Co do zasady trzeba rozróżnić pomiędzy produkcją (włącznie z konstrukcjami w stanie surowym) a montażem końcowym. Produkcja odbywa się w następujących oddziałach:

 • Niemcy: Harsewinkel, Paderborn, Bad Saulgau
 • Francja: Le Mans, Metz-Woippy
 • Węgry: Törökszentmiklós
 • USA: Omaha
 • Indie: Chandigarh
 • Chiny: Gaomi
 • Rosa: Krasnodar

Montaż końcowy odbywa się w Uzbekistanie (Taszkent), a także w Krasnodarze (w dodatku do lokalnej produkcji TUCANO). Ponadto nabywamy maszyny w ramach współpracy z firmami Liebherr (SCORPION, TORION) i Agritalia / Carraro Tractors (NEXOS, ELIOS).

2. Dlaczego produkty CLAAS tak dobrze wypadają w regularnych testach?

To, że nasze produkty otrzymują w testach zawsze dobre i bardzo dobre oceny, zależy od wielu czynników. Po pierwsze mamy wieloletnie, często nawet liczące dekady doświadczenie i wiedzę z licznych obszarów produkcji. Tak więc jesteśmy liderem innowacyjności i stanowimy główną siłą napędową w przypadku kombajnów, techniki zbioru pasz, sieczkarni polowych, podwozi gąsienicowych TERRA TRAC i systemów wspomagania CEMOS.

Do tego dochodzą nasi innowacyjni pracownicy, którzy zwracają uwagę na potrzeby klientów – także dlatego, że wielu naszych projektantów często ma wykształcenie z zakresu rolnictwa. Oprócz tego w ciągłym rozwijaniu i udoskonalaniu naszych produktów pomagają nam bezpośrednie informacje zwrotne od klientów z całego świata.

Kolejny ważny czynnik: Poza niezawodnością, produktywnością, efektywnością i wydajnością produktów podczas projektowania skupiamy się również na niewielkim zapotrzebowaniu na konserwację i niskich kosztach zużycia oraz długotrwałym utrzymaniu wartości i nadzwyczaj długiej trwałości.

3. Czy firma CLAAS wszystko robi sama? Jak szeroki jest zakres produkcji?

Nie, nie wszystko robimy sami – to byłoby nieopłacalne. Nasz stopień tworzenia wartości wynosi, zależnie od rodzaju produktu, od 20 do 25 procent. Nasza wielkość produkcji jest za mała, jeśli chodzi o komponenty takie, jak np. silniki Diesla. W tym przypadku stawiamy na dobrze dopracowane komponenty, które można zastosować przykładowo również w ciężarówkach lub maszynach budowlanych.

Ponadto liczne specjalne metody produkcji – miedzy innymi obróbka tworzyw sztucznych, produkcja elektroniki, odlewy metalowe i odkuwki – są często dostępne na rynku zaopatrzenia w lepszej cenie i wyższej jakości.

Jednak duże elementy spawane wytwarzamy zazwyczaj we własnym zakresie w systemie „just in time”. Również montażem i uruchomieniem naszych produktów zajmujemy się z reguły sami.

4. W jaki sposób firma CLAAS zapewnia zawsze niezmienną jakość swoich produktów?

Doskonałość naszych produktów jest przede wszystkim konsekwencją wysokich kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników. Ponadto w celu zapewnienia jakości naszych maszyn stosujemy szereg różnych metod:

 • Zarządzanie jakością: System zarządzania jakością w całym koncernie jest poddawany regularnym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym i stale udoskonalany.
 • Wybór dostawców: Podobnie jak wobec nas samych, tak również wobec naszych dostawców mamy najwyższe wymagania pod względem jakości (patrz również pytanie 5: Jakie standardy muszą spełniać dostawcy CLAAS?). Aby spełnić te wymagania, stosujemy nadzwyczaj staranną i znormalizowaną metodę ich wyboru. W związku z tym regularnie weryfikujemy nasze standardy i ich przestrzeganie, przykładowo w oparciu o normy motoryzacyjne lub w odróżnieniu od nich.
 • Weryfikacja komponentów: Dzięki metodzie (bazującej na symulacjach) sprawdzamy zachowanie komponentów pod ciągłym obciążeniem i jego skokami.
 • Ciągłe próby polowe: W ramach procesu projektowania i tworzenia serii wstępnych wypróbowujemy nasze produkty na polu, aby móc zidentyfikować ewentualne problemy z jakością przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. W procesie seryjnym sprawdzamy maszyny zarówno na żywo, jak i zdalnie online, aby móc wdrożyć środki zapobiegawcze nawet przy najdrobniejszych odchyleniach.
 • Kontrola komponentów: W przypadku zakupu części CLAAS przeprowadza regularne kontrole przyjmowanych towarów. Części produkowane we własnym zakresie również poddajemy regularnym kontrolom zgodnie z ich specyfikacjami.
 • Bramki jakości: Częścią naszych zsynchronizowanych i znormalizowanych procesów produkcyjnych i montażowych są tzw. „bramki Q“. Umożliwiają one identyfikację i eliminację odchyleń bezpośrednio na miejscu. W razie wystąpienia odchyleń uruchamiane są natychmiast wewnętrzne pętle sterowania jakości, których celem jest szybkie usunięcie odchylenia oraz trwałe wyeliminowanie właściwej przyczyny błędu. W celu usprawnienia procesu monitorowania i eliminacji błędów, w całym koncernie CLAAS w użyciu jest aplikacja informatyczna.
 • Stanowiska kontrolne maszyn: Te będące częścią procesu montażowego stanowiska służą do badania, czy maszyny odpowiadają zalecanym profilom obciążeń występującym podczas pracy u klientów.
 • Audyty produktów: Regularnie wybieramy losowe maszyny i poddajemy je wielogodzinnej kontroli z punktu widzenia klienta końcowego.
 • Inspekcja przed dostawą: Przed dostarczeniem produktów do sprzedaży raz jeszcze kontrolujemy maszyny. W ten sposób gwarantujemy, że nasze produkty są zgodne ze wszystkimi indywidualnymi wymaganiami klienta.

5. Jakie standardy muszą spełniać dostawcy CLAAS?

Jesteśmy producentem klasy premium. W związku z tym nasi dostawcy muszą spełniać najwyższe standardy pod względem jakości, logistyki, kosztów, innowacyjności i motywacji. Aspekty te są oceniane w ramach dorocznej oceny dostawców. Ponadto nasi dostawcy muszą być gotowi na ciągłą optymalizację.

Kładziemy duży nacisk na partnerską współpracę, gdyż naszym celem jest osiągnięcie wzajemnych, preferencyjnych relacji z naszymi dostawcami.

6. Zgodnie z jakimi standardami odbywa się kształcenie i szkolenie pracowników CLAAS?

W kwestii kształcenia i szkolenia naszych pracowników postępujemy zgodnie z następującymi zasadami:

 • Ukierunkowanie na cel i potrzeby: Dalszy rozwój oznacza dla nas wspieranie pracowników przy rozwijaniu firmy CLAAS – zarówno dzisiaj, jak i jutro. Potrzeby rozwojowe naszej załogi bazują na strategicznych celach biznesowych CLAAS. Służy do tego systematyczna analiza i planowanie tego, jakie rozwiązania z zakresu dalszego kształcenia muszą być traktowane priorytetowo. W trakcie indywidualnych rozmów z pracownikami zostaje ustalone, które działania rozwojowe wchodzą w grę w przypadku poszczególnych osób – oprócz szkoleń wymaganych przepisami, np. dotyczących bezpieczeństwa pracy.
 • Nacisk na praktykę i transfer wiedzy: W dalszym rozwoju kierujemy się modelem„70-20-10”: 70 procent czasu nasi pracownicy spędzają na nauce podczas pracy, np. przejmując nowe zakresy odpowiedzialności. 20 procent na nieformalnym uczeniu się od innych, np. w oparciu o informacje zwrotne. A 10 procent swojego czasu spędzają na formalnej nauce biorąc udział w programach rozwojowych, coachingu, szkoleniach i kursach online. Zależy nam na tym, aby oferty i programy wzajemnie się uzupełniały, skłaniały do refleksji i w znacznym stopniu bazowały na praktyce, tak aby umożliwić uczestnikom pogłębianie wiedzy. Formalne szkolenia odbywają się z wykorzystaniem mieszanki metod dostosowanej do grupy docelowej.
 • Przejrzystość: Nasze wymagania stawiane uczestnikom programów rozwojowych są przejrzyste, a kryteria oceny bazują na usystematyzowanych ramach, jak np. model kompetencji CLAAS.
 • Współodpowiedzialność: Każdy pracownik posiada unikalny potencjał, który zdobywa, rozpoznaje i rozwija. Pracownicy sami odpowiadają za swój rozwój – od chwili zakończenia nauki do momentu odejścia z firmy. Nasza kadra kierownicza i działy HR są upoważnione do wspierania pracownika w jego dalszym rozwoju w sposób oparty na zasadach coachingu.
 • Ocena i kontrola jakości: Po realizacji każdego działania związanego z rozwojem zasobów ludzkich pracownicy mają możliwość wyrażenia opinii. W ten sposób kontrolujemy powodzenie danego działania. Ponadto stosując punkty odniesienia, porównujemy się z innymi przedsiębiorstwami, aby zweryfikować jakość naszej oferty rozwojowej i móc dalej ją rozwijać.

7. W jaki sposób CLAAS tworzy wspólną kulturę pracowników w oddziałach?

Wszystkich nas łączy między innymi to, że jesteśmy firmą rodzinną o wspólnych wartościach. Poza tym dzielimy entuzjazm dla marki CLAAS i naszych produktów a także związaną z tym wspólną wizję, polegającą na zapewnieniu naszym klientom najlepszych wyników na polu.

Rzecz jasna dużą rolę odgrywa rodzinna atmosfera pracy, która charakteryzuje się osobistym zaangażowaniem wszystkich pracowników.

8. W jaki sposób CLAAS wspiera rolników i dostawców usług rolniczych?

Lokalnych rolników i dostawców usług rolniczych wspieramy przede wszystkim dostarczając im innowacyjne i efektywne produkty oraz zapewniając usługi naszych doświadczonych, profesjonalnych partnerów handlowych i serwisowych:

 • Maszyny CLAAS: Nasze ciągniki i maszyny żniwne należą do najbardziej efektywnych na rynku, charakteryzują się niskimi kosztami operacyjnymi i są wyposażone w wiodące technologie napędów i podwozi, które ponadto są oszczędne i łagodne dla gleby – wśród nich podwozie gąsienicowe TERRA TRAC i układ regulacji ciśnienia w oponach CTIC.
 • Systemy wspomagania: Również w tym względzie mamy wiodącą pozycję. Szereg systemów wspomagania i optymalizacji procesów CEMOS odciąża kierowców, umożliwiając im dłuższą pracę z pełną koncentracją. Ponadto technologia umożliwia osiągnięcie doskonałej wydajności także kierowcom o mniejszym doświadczeniu.
 • Dokumentacja i ocena danych: Nasze rozwiązania z zakresu dokumentacji i oceny danych, jak np. TELEMATICS czy CLAAS connect, są skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców i gospodarstw zajmujących się uprawą.
 • Technologie rolnictwa precyzyjnego: Dzięki cyfrowym narzędziom, takim jak automatyczne systemy kierowania, systemy wspomagania utrzymujące maszynę w śladzie oraz system Section Control, użytkownicy naszych maszyn oszczędzają środki eksploatacyjne. Za pośrednictwem 365FarmNet udostępniamy rozwiązania cyfrowe: od zarządzania flotą przez oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem, mapa pola oraz planowanie upraw do zarządzania stadami zwierząt.
 • DataConnect: Nasze maszyny połączone w sieć są kompatybilne z połączeniem w chmurze DataConnect. Dzięki temu nasi klienci mają wgląd w dane maszyn niezależnie od floty – von CLAAS, 365FarmNet, CNH i John Deere.

Ponadto przywiązujemy dużą wagę do gęstej, profesjonalnej sieci sprzedawców i doskonałego serwisu:

 • Części zamienne: Dzięki kilku liniom produktowym oferujemy niezawodne i szybkie zaopatrzenie w części zamienne wysokiej jakości nie tylko do nowych maszyn CLAAS, lecz również do starszych modeli.
 • Gwarancja: Gwarancję producenta można przedłużyć do ośmiu lat lub 8000 godzin pracy, co zapewnia pewność planowania i bezpieczeństwo finansowe.
 • Maszyny używane: Globalna sprzedaż maszyn używanych CLAAS ma opinię najbardziej profesjonalnej w branży. Certyfikowane maszyny używane z gwarancją zapewniają bezpieczeństwo kupującym.

Wrażenia z oddziałów