CLAAS Financial Services

Odpowiednie finansowanie – skuteczny rozwój gospodarstwa.

CLAAS Financial Services

Odpowiednie finansowanie – skuteczny rozwój gospodarstwa.

CLAAS Financial Services.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Lesingu (Ważne do 13.12.2020)

Ogólne Warunki Najmu Ciągniki (Ważne do 22.08.2021)
Ogólne Warunki Najmu Kombajny (Ważne do 22.08.2021)

Ogólne Warunki Pożyczki (Ważne do 13.12.2020)

Ogólne Warunki Pożyczki PRZEDSMAK (OOS) (Ważne do 13.12.2020)

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Ogólne Warunki Pożyczki-PRZEDSMAK (OOS) ważne od 14.12.2020 do 31.01.2021

Ogólne Warunki Pożyczki ważne od 14.12.2020 do 31.01.2021
Ogólne Warunki Leasingu ważne od 14.12.2020 do 31.01.2021
Tabela Opłat i Prowizji (Ważne do 22.08.2021)
Ogólne Warunki Pożyczki-PRZEDSMAK dla konsumenta (OOS) ważne od 01.02.2021 do 28.02.2021
Ogólne Warunki Pożyczki-PRZEDSMAK dla spółki (OOS) ważne od 01.02.2021 do 28.02.2021
Ogólne Warunki Pożyczki dla konsumenta ważne od 01.02.2021 do 28.02.2021
Ogólne Warunki Pożyczki dla spółki ważne od 01.02.2021 do 28.02.2021
Ogólne Warunki Leasingu ważne od 01.02.2021 do 28.02.2021
Ogólne Warunki Pożyczki-PRZEDSMAK dla konsumenta (OOS) ważne od 01.03.2021 do 22.08.2021
Ogólne Warunki Pożyczki-PRZEDSMAK dla spółki (OOS) ważne od 01.03.2021 do 22.08.2021
Ogólne Warunki Pożyczki dla konsumenta ważne od 01.03.2021 do 22.08.2021
Ogólne Warunki Pożyczki dla spółki ważne od 01.03.2021 do 22.08.2021
Ogólne Warunki Leasingu dla konsumenta ważne od 03.02.2021 do 22.08.2021
Ogólne Warunki Leasingu ważne od 03.02.2021 do 22.08.2021
Ogólne Warunki Leasingu ważne od 23.08.2021 do 30.10.2022

Ogólne Warunki Najmu Ciągniki ważne od 23.08.2021 do 30.10.2022

Ogólne Warunki Najmu Kombajny ważne od 23.08.2021 do 30.10.2022
Ogólne Warunki Pożyczki dla konsumenta ważne od 23.08.2021 do 30.10.2022
Ogólne Warunki Pożyczki PRZEDSMAK (OOS) ważne od 23.08.2021 do 30.10.2022
Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) ważne od 23.08.2021 do 30.10.2022

Tabela Opłat i Prowizji ważne od 31.10.2022

Ogólne Warunki Pożyczki OOS ważne od 31.10.2022 do 20.11.2022

Ogólne Warunki Pożyczki  OOS Konsumenta od 31.10.2022 ważne do 20.11.2022

Ogólne Warunki Pożyczki Konsumenta ważne od 31.10.2022 ważne do 20.11.2022

Ogólne Warunki Leasingu Konsumenta ważne od 31.10.2022 ważne do 20.11.2022

Ogólne Warunki Leasingu ważne od 31.10.2022 ważne do 20.11.2022

Ogólne Warunki Leasingu ważne od 21.11.2022

Ogólne Warunki Leasingu Konsumenta ważne od 21.11.2022 do 06.01.2024

Ogólne Warunki Pożyczki ważne od 21.11.2022

Ogólne Warunki Pożyczki Konsumenta ważne od 21.11.2022 do 06.01.2024

Ogólne Warunki Pożyczki PRZEDSMAK (OOS) Konsumenta ważne od 21.11.2022 do 06.01.2024

Ogólne Warunki Pożyczki PRZEDSMAK (OOS) ważne od 21.11.2022

Ogólne Warunki Leasingu Konsumenta ważne od 07.01.2024

Ogólne Warunki Pożyczki Konsumenta ważne od 07.01.2024

Ogólne Warunki Pożyczki PRZEDSMAK (OOS) Konsumenta ważne od 07.01.2024