Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Ochrona danych

Polityka prywatności

Spółka CLAAS KGaA mbH („CLAAS”) bardzo poważnie podchodzi do tematu ochrony danych osobowych. Chcemy, aby klienci wiedzieli, jakie dane gromadzimy, kiedy gromadzimy te dane, i w jaki sposób je wykorzystujemy. Stosujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić, że zarówno spółka CLAAS, jak i jej zewnętrzni usługodawcy postępują zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności.

Cała działalność internetowa spółki CLAAS jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Spółka CLAAS stosuje środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją czy przed dostępem osób nieupoważnionych. W niniejszym dokumencie przedstawiono informacje na temat sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych.

I. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą witrynę internetową jest spółka CLAAS KGaA mbH z siedzibą pod adresem: Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel. Dodatkowe informacje znajdują się w informacji prawnej.

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych należy kierować do inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem:

CLAAS KGaA mbH

Data Protection Officer

Mühlenwinkel 1

D-33428 Harsewinkel, Niemcy

e-mail: datenschutz@claas.com

III. Informacje ogólne, rejestrowane dane

Z niniejszej witryny internetowej można na ogół korzystać bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. W takiej sytuacji nie będą gromadzone ani zapisywane żadne dane osobowe.

Pliki cookie i inne technologie śledzące są jednak używane do przetwarzania rejestrowanych danych, które są generowane automatycznie podczas wizyty w witrynie internetowej. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale X „Pliki cookie”:

 • Anonimowy identyfikator pliku cookie, który nie jest powiązany z adresem IP klienta
 • System operacyjny i używana przeglądarka internetowa oraz ustawienia rozdzielczości ekranu
 • Data i godzina wizyty
 • Witryny internetowe, do których klient został przekierowany z naszej witryny
 • Witryna internetowa, z której klient został przekierowany do naszej witryny

IV. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

„Dane osobowe” to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub przynajmniej jeden czynnik charakterystyczny dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej. Obejmują one, przykładowo, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Gromadzimy, przetwarzamy i/lub wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie, jeśli zostały one przekazane nam dobrowolnie, na przykład podczas ustalania, wprowadzania danych czy wprowadzania zmian do stosunku umownego między klientem a spółką CLAAS, zapisywania się na spersonalizowane usługi czy przesyłania zapytań za pośrednictwem witryny internetowej. Dane osobowe klienta będą używane również — po uzyskaniu uprzedniej zgody — do wysyłania materiałów reklamowych i związanych z badaniami rynku.

W kolejnym rozdziale dokumentu opisano usługi i kanały komunikacji stosowane przez spółkę CLAAS podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Wyjaśniono tu również cel, w jakim dane są przetwarzane.

1. Formularz kontaktowy, broszury do składania zamówień i publikacje

W przypadku nawiązywania kontaktu ze spółką CLAAS za pomocą formularza kontaktowego lub broszury do składania zamówień czy publikacji takich jak materiały informacyjne czy sprawozdanie roczne spółki CLAAS KGaA mbH, poza informacjami przekazywanymi dobrowolnie i treścią przekazanej wiadomości wymagamy również przekazania następujących podstawowych danych:

 • Tytuł, imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Pola bez gwiazdki są nieobowiązkowe.

Dane te są przetwarzane, aby umożliwić nam rozpatrzenie zgłoszenia i przesłanie odpowiedzi z zachowaniem odpowiedniej formy grzecznościowej.

Podstawę prawną tych czynności przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym „interesem” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f jest kontakt z klientami i potencjalnymi klientami.

2. Zamawianie broszury

Za pośrednictwem witryny internetowej można zamówić biuletyn.

W tym celu konieczne jest podanie następujących danych:

 • Adres e-mail
 • Tytuł, imię i nazwisko

Adres IP klienta oraz data i godzina rejestracji i potwierdzenia są zapisywane ze względów bezpieczeństwa oraz jako potwierdzenie udzielonej zgody. Po przesłaniu nam danych w celu zapisania się na biuletyn klient bezzwłocznie otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o kliknięcie łączy w celu potwierdzenia i aktywowania bezpłatnej subskrypcji (double opt-in). Biuletyn będzie przesyłany systematycznie dopiero po uzyskaniu potwierdzenia od klienta. Zapisane dane będą używane wyłącznie na potrzeby świadczenia tej usługi w ramach udzielonej zgody. Biuletyny przesyłamy, korzystając z usług zewnętrznego wykonawcy odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, któremu przekażemy dane klienta. Z subskrypcji biuletynu można zrezygnować w dowolnym momencie. Łącze do opcji rezygnacji znajduje się w każdej wiadomości e-mail. Dane osobowe klienta rezygnującego z subskrypcji biuletynu zostaną usunięte, o ile nie mają zastosowania inne przepisy dotyczące przechowywania danych.

Podstawą prawną tych czynności przetwarzania danych jest zgoda klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Jazda próbna

Za pomocą tej witryny internetowej można zamówić jazdę próbną. W tym celu konieczne jest podanie następujących informacji:

 • Grupa produktów
 • Produkt
 • Tytuł, imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail

Klienci, którzy chcą, aby wybrany dystrybutor spółki CLAAS skontaktował się z nimi telefonicznie, muszą podać swój numer telefonu. Dane te będą wykorzystywane przez dystrybutora spółki CLAAS do nawiązania kontaktu z klientem. Dystrybutor spółki CLAAS usunie dane w terminie wskazanym w rozdziale V.

Czynności związane z gromadzeniem i usuwaniem danych są wykonywane w kontekście działań podejmowanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na potrzeby zorganizowania jazdy próbnej przez wybranego dystrybutora.

4. Podania o pracę

Internetowe podania o pracę można przesyłać za pośrednictwem portalu kariery spółki CLAAS w witrynie internetowej. Szczególne wymagania w zakresie ochrony prywatności mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w kontekście podań o pracę. Szczegółowe informacje na temat tych wymogów znajdują się na portalu kariery spółki CLAAS.

V. Usuwanie danych osobowych

Spółka CLAAS przetwarza i przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu lub przez okres wynikający z obowiązujących dyrektyw i przepisów europejskich lub innych aktów prawnych i przepisów, które mają zastosowanie do administratora danych. Jeśli dane nie muszą być już przechowywane w danym celu lub po zakończeniu okresu przechowywania wynikającego z dyrektywy lub przepisu europejskiego czy innych obowiązujących aktów prawnych lub przepisów, dane osobowe zostaną automatycznie zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami prawa.

VI. Dobrowolne przekazywanie danych osobowych

W przypadku danych przekazanych dobrowolnie, na przykład, poprzez wypełnienie formularzy, które nie są nam niezbędne do wykonania zobowiązań umownych, będziemy przetwarzać dane na podstawie założenia, że takie czynności przetwarzania i wykorzystywania danych są podejmowane w interesie klienta.

VII. Przechowywanie danych osobowych

Dane klienta są przechowywane przez spółkę CLAAS na szczególnie chronionych serwerach. Dzięki podejmowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dane na tych serwerach są chronione przed stratą, uszkodzeniem dostępem, modyfikacją czy udostępnieniem przez osobowy nieupoważnione. Wyłącznie niewielka liczba upoważnionych osób ma dostęp do danych klienta. Takie osoby są odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową i redakcyjną serwerów. Pomimo regularnych kontroli nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować całkowitej ochrony przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami.

Transfery danych w witrynie internetowej spółki CLAAS i dane wprowadzane w sieci są na ogół szyfrowane. Nie można jednak wykluczyć możliwości przeglądania przesyłanych danych i/lub uzyskiwania dostępu do nich przez osoby trzecie. Spółka CLAAS zaleca, aby uwzględniać tę kwestię przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym przesyłaniu danych w Internecie i o rodzaju danych przesyłanych w ten sposób.

VIII. Odbiorcy danych/przekazywanie danych

Z reguły dostarczone nam dane nie są przekazywane osobom trzecim. W szczególności dostarczone dane nie są przekazywane osobom trzecim w związku z ich celami reklamowymi.

Spółka CLAAS może jednak korzystać z usługodawców, zlecając im obsługę niniejszych witryn internetowych lub innych produktów spółki CLAAS. Dane osobowe mogą znaleźć się w posiadaniu usługodawcy w tym kontekście. Starannie dobieramy swoich usługodawców, w szczególności z uwzględnieniem kwestii ochrony prywatności i danych, i podejmujemy wszelkie kroki wymagane zgodnie z przepisami w zakresie ochrony prywatności, aby zapewnić, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

IX. Przesyłanie danych od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Żadne dane nie będą przesyłane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)).

X. Plik cookie

Spółka CLAAS korzysta z plików cookie w swojej witrynie internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze klienta i zapisywane przez przeglądarkę internetową klienta. Pliki cookie są często używane, aby ułatwić obsługę witryny i zwiększyć jej wydajność. Spółka CLAAS korzysta z „sesyjnych plików cookie”, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania przez klienta. Spółka korzysta również z licznych „stałych plików cookie”, które umożliwiają spółce CLAAS rozpoznawanie klienta podczas jego kolejnych wizyt.

Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie aktywną opcję automatycznej akceptacji plików cookie. Opcję zapisywania plików cookie można jednak zablokować. Można także skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o przesyłaniu plików cookie.

Analiza danych użytkownika jest prowadzona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. „Interesem” spółki CLASS w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest obsługa niniejszej witryny internetowej.

XI. Śledzenie w sieci

Witryna internetowa spółki CLAAS korzysta z sieciowych narzędzi analitycznych oferowanych przez spółkę Webtrends Inc. z siedzibą pod adresem: 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com). Narzędzia te są przeznaczone do analizowania odwiedzin witryny internetowej. Dane przesyłane przez przeglądarkę klienta podczas jego wizyty w witrynie internetowej spółki CLAAS są gromadzone i analizowane przez Webtrends. Dane są gromadzone za pomocą pikseli (obiektów web beacon) wbudowanych w strony internetowe oraz za pomocą plików cookie. Zgromadzone dane są przechowywane wyłącznie w systemach informatycznych w Niemczech i są wykorzystywane do tworzenia anonimowych profili użytkowania stanowiących podstawę statystki odwiedzin witryny internetowej. Poszczególni użytkownicy nie są jednak zidentyfikowani, a danych nie można połączyć z innymi danymi. Klient może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości przez spółkę Webtrends.

 

XII. Łącza do innych witryn internetowych

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do stron innych dostawców, którzy nie są objęci niniejszą polityką prywatności. Po opuszczeniu niniejszej witryny internetowej zalecamy dokładnie zapoznać się z politykami prywatności witryn gromadzących dane osobowe, do których prowadzą łącza. Niniejsza witryna internetowa zawiera przykładowo łącze do strony Fan Page grupy CLAAS na Facebooku i w YouTube. To łącze różni się od wtyczek mediów społecznościowych tym, że żadne dane nie są przekazywane operatorowi sieci społecznościowej. Zamiast tego kliknięcie łącza powoduje otwarcie strony Fan Page grupy CLAAS na Facebooku lub w YouTube w nowym oknie.

XIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Klientowi przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących go danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO i prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO w związku z art. 19 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG)). Właściwym organem nadzorczym jest Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Prywatności w Nadrenii Północnej–Westfalii.

Osobą kontaktową w zakresie powyższych praw jest inspektor ochrony danych w spółce CLAAS.

XIV. Zgoda

Jeśli spółka CLAAS przetwarza dane osobowe na podstawie zgody klienta, klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania wykonywanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XV. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza polityka dotycząca danych będzie weryfikowana za każdym razem, gdy jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone w witrynie internetowej lub jeśli taka weryfikacja będzie konieczna z innego powodu. Obowiązujący tekst polityki jest zawsze dostępny tutaj.

Harsewinkel, maj 2018 r.

Kliknij tutaj aby przerwać zbieranie danych.

 
Kalendarz wydarzeń
 • Data
  Wydarzenie
 • 09.02.2019 - 10.02.2019
 • 14.12.2018 - 14.12.2018
  Ettenkofen
 • 15.12.2018 - 16.12.2018
  Weihnachtsmarkt mit Maschinenausstellung
  Hilmer GmbH, 37186 Moringen, Fühlingsweg 1