Przedstawimy koncepcje i wizje, dzięki którym August Claas, jego bracia Theo, Franz i Bernhard oraz ich następcy przyczynili się do rozwoju rolnictwa oraz usprawniania żniw.