Partner Login

Partnerzy dystrybucyjni naszych spółek dystrybucyjnych.

Partnerzy dystrybucyjni naszych spółek dystrybucyjnych mają dostęp do wszystkich aplikacji z zakresu elektronicznego przetwarzania danych, a także do rozmaitych informacji z działów Marketing i Dystrybucja, Serwis, Części i Akademia tylko poprzez CLAAS Partner.Net.

Partnerzy dystrybucyjni naszych importerów.

Partnerzy dystrybucyjni naszych importerów mają dostęp do wszystkich aplikacji z zakresu elektronicznego przetwarzania danych poprzez CLAAS Partner.Net International.

Niezwiązani umownie dealerzy lub usługodawcy.

Niezwiązani umownie dealerzy lub usługodawcy mogą korzystać z CLAAS Application Service.

Informacje o konserwacji i naprawach (RMI) dla niezależnych warsztatów i innych przedsiębiorstw.

Niezależne warsztaty i inne przedsiębiorstwa uprasza się o korzystanie z portalu RMI firmy CLAAS w celu uzyskania informacji o konserwacji i naprawach.

Portal RMI