Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Wskazówki prawne

Warunki korzystania z inetrnetowej oferty CLAAS KGaA mbH

Wszystkie prawa do użytych tekstów, ilustracji, logo, animacji, video, dźwięków, grafik oraz ich układ na stronach internetowych są zastrzeżone przez CLAAS KGaA mbH. Podlegają przepisom o ochronie praw autorskich oraz pozostałym przepisom o ochronie praw i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych przez osoby trzecie, kopiowane, rozprowadzane ani zmieniane. Jeśli nie podano inaczej, to zastosowane logo CLAAS, tabliczki znamionowe, nazwy handlowe oraz ich ciągi znaków, jak również emblematy, chronione są prawnie i bez specjalnej, pisemnej zgody CLAAS KGaA mbH nie mogą być wykorzystywane ani do celów reklamowych ani do publicznego rozpowszechniania podanych tu informacji.

Strony internetowe CLAAS przygotowano z najwyższą możliwą starannością. CLAAS nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność i brak błędów w informacjach podawanych na stronach internetowych. Wyklucza się również odpowiedzialność za szkody, które powstały z bezpośredniego lub pośredniego korzystania ze stron.

Jeśli na stronach internetowych CLAAS znajdują się linki do innych oferentów, jest to skutkiem uprzejmości wobec użytkowników. Jednak w żadnym wypadku nie przejmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść tych stron. Linki do innych nie stanowią żadnych referencji ani aprobaty tych stron jak też podawanych tam usług oraz informacji. Korzystanie z tych linków odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika

Na skutek korzystania ze stron nie tworzy się żaden stosunek umowny ani inne odniesienia między CLAAS KGaA mbH a użytkownikiem. CLAAS zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w wyglądzie i treści oraz formacie i ustawieniach stron.

Jeżeli na stronach internetowych CLAAS Klienci pytani sa o dane osobowe, podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. Dane te traktowane są jako poufne i będą przetwarzane wyłącznie przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii Google Analytics są zbierane i zapisywane dane służące do celów marketingu i optymalizacji. Bliższe informacje znaleźć można pod linkiem o ochronie danych.