Porównanie części ORIGINAL.

Testy polowe pokazują różnice.

Prawdziwość można sprawdzić tylko  w testach praktycznych. Odkryj różnice między częściami  ORIGINAL  a zamiennikami.

Porównanie części ORIGINAL.

Testy polowe pokazują różnice.

Prawdziwość można sprawdzić tylko  w testach praktycznych. Odkryj różnice między częściami  ORIGINAL  a zamiennikami.

Części CLAAS ORIGINAL w teście praktycznym.

Od roku 2010 CLAAS wspólnie z  firmą Deula Rendsburg prowadzi intensywne testy polowe części CLAAS ORIGINAL oraz ich zamienników.

Ogromną wartość przykłada się przy tym do równoległej pracy wszystkich części  w identycznych warunkach. Tylko tak można je porównywać i dokonać wiarygodnej oceny.

Uzyskane wyniki pokazują, że części CLAAS ORIGINAL obok korzystnych kosztów na hektar oferują o wiele więcej:

 • Zachowanie gotowości maszyny do pełnej wydajności
 • Redukcja kosztów paliwa i konserwacji
 • Lepsza jakość pracy
 • Dłuższa wytrzymałość
 • Wyższa wydajność w kampanii

Posortowane według różnych maszyn, tutaj znajdują się interesujące wyniki porównań.

Porównanie części CLAAS ORIGINAL dla kombajnów.

 • Nożyki kosy

  Zalety nożyków kosy ORIGINAL w porównaniu z zamiennikami z testów praktycznych:

  • Mniej złamań
  • Dłuższa żywotność i czas pracy
  • Zredukowane koszty wymiany (koszty ujemne)
  • Wyższe wydajności powierzchniowe

  ORIGINAL: 7% pęknięć

  Zamienniki: 60% pęknięć

  Zwiększone pękanie  zamienników nożyków wymaga częstej wymiany nożyków i powoduje więcej przestojów w żniwa. Dodatkowo wzrasta zużycie bagnetów podwójnych i napędu kosy.

  Porównanie nożyków kosy.

  Więcej informacji o nożykach kosy CLAAS ORIGINAL znajduje się tutaj.

 • Bagnety podwójne

  Zalety bagnetów podwójnych ORIGINAL w teście praktycznym w porównaniu z zamiennikami:

  • Ostre cięcie
  • Mniejsze zapotrzebowanie siły
  • Odciążenie napędu kosy (główka i przekładnia kosy)
  • Dłuższy czas użytkowania

  CLAAS ORIGINAL – nowy

  Dokładna szczelina daje dokładne prowadzenie noży. Powstaje doskonały obraz cięcia z zachowaniem długiej żywotności i minimalnym zużyciem paliwa.

  CLAAS ORIGINAL – 1.150 ha

  Po 1.150 ha widoczne tylko niewielkie wypłukanie na szczelinie. Czyste prowadzenie noży jest w dalszym ciągu zachowane. Cięcie jest czyste i oszczędzające paliwo.

  Zamiennik – 1.150 ha

  W zamienniku po 1.150 ha wyraźne ślady zeszlifowania. Czubek jest tępy, krawędź tnąca okrągła. Dodatkowo wypłukana szczelina szczelina prowadzenia noży. Wydajność cięcia spada, zużycie paliwa rośnie.

  Zamienniki bagnetów podwójnych są po 1.150 ha już wyraźnie zbyt długo używane. Rośnie zapotrzebowanie siły na cięcie. Możliwe obciążenie maszyny zmniejsza się o 10–15 %. Przez redukcję czasów wymiany części maszyna z bagnetami podwójnymi CLAAS ORIGINAL może pracować dłużej i osiągać wyższe wydajności w kampanii.

  Bagnet podwójny ORIGINAL

  Bagnety podwójne CLAAS ORIGINAL dysponują zdefiniowanymi punktami pękania. W kontakcie z ciałami obcymi prowadzenie kosy pozostaje nienaruszone i zapobiega kosztownym szkodom wtórnym.

  Zamiennik bagnetu podwójnego

  Ze względu na brak punktu żądanego pękania prowadnica kosy może się przy kontakcie z ciałem obcym wygiąć i źle wpływać na prowadzenie kosy. Wynikiem mogą być drogie szkody w napędzie kosy.

  Porównanie bagnetów podwójnych.

  Więcej informacji o bagnetach podwójnych CLAAS ORIGINAL znajduje się tutaj.

 • Noże siekaczy słomy

  Zalety noży siekaczy słomy ORIGINAL w porównaniu w teście praktycznym z zamiennikami:

  • Optymalna jakość siekania
  • Optymalny rozdział słomy
  • Lepsza jakość pracy przy obróbce sieczki (mieszanie z glebą, rozkład słomy, gniazda myszy)
  • Mniejsze zużycie paliwa

  Nóż siekacza słomy ORIGINAL

  Zamiennik noża siekacza słomy

  Powierzchnie zeszlifowania były wyraźnie widoczne po 100 ha i 150 ha siekania słomy. Noże zamienników wymagały wymiany po 100 ha i powodowały długi czas montażu w trakcie żniw.

  Zużycie ostrza w mm2 dla 100 ha

  Zużycie ostrza w mm2 dla 150 ha

  Kolumny pokazują przeciętne zużycie noży siekacza słomy po 100 ha wzgl. 150 ha. Wyraźnie widać różnicę w zeszlifowaniu między CLAAS ORIGINAL i zamiennikami.Równie wyraźne jest, że między 100 ha a 150 ha drastycznie wzrasta zeszlifowanie noży i zużycie paliwa. Terminowa wymiana noży jest w pełni uzasadniona.

  Więcej informacji o nożach siekacza słomy CLAAS ORIGINAL znajduje się tutaj.

 • Noże siekacza słomy PREMIUM LINE

  Zalety noży siekaczy słomy ORIGINAL PREMIUM w porównaniu w teście praktycznym z zamiennikami:

  • Aż do 7-krotnie wyższa trwałość każdej strony tnącej w porównaniu do zamienników
  • Lepszy wynik siekania przez cały sezon
  • Tylko jedna strona noża na sezon (bez czasów przestoju i czasów wymiany)
  • Najlepsze warunki dla kolejnych kroków obróbki

  PREMIUM LINE - 400 ha

  PREMIUM LINE - 830 ha

  Także po 830 ha nóż CLAAS PREMIUM LINE siekacza słomy jeszcze długo nie będzie zużyty.

  Jakość sieczki z nożem siekacza słomy CLAAS ORIGINAL nóż siekazca słony w stanie nowym.

  Jakość sieczki z nożami siekacza słomy CLAAS ORIGINAL PREMIUM LINE  po 830 ha.

  Ze względu na wyraźnie lepszą jakość pracy ostrzy CLAAS PREMIUM LINE można mówić obok zalet cenowych także o korzyściach uprawowych tych ostrzy.

  Wydajność na stronę cięcia

  Cena za sztukę

  Koszty na ha

  PREMIUM LINE

  830 ha

  325%

   59%

  ORIGINAL

  150 ha

  100%

  100%

  Zamiennik

  100 ha

  83%

  124%

  Noże siekacza PREMIUM LINE w oczach klienta.

 • Łańcuchy wciągające

  Zalety łańcuchów wciągających ORIGINAL w porównaniu z zamiennikami w teście praktycznym:

  • Mniejsze zeszlifowanie
  • Dłuższa żywotność i czas pracy
  • Zredukowane koszty wymiany (koszty ujemne)
  • Zmniejszone zużycie kół łańcuchowych.

  Lewy łańcuch: Zamiennik 3.000 ha, 302 cm
  Środkowy łańcuch: ORIGINAL 3.000 ha, 348 cm
  Prawy łańcuch: ORIGINAL nowy, 347 cm

  Łańcuchy transportowe były zamontowane równolegle w kanale wciągającym jednego LEXION. Po 3.000 ha wydajności powierzchniowej wykazywały wyraźnie inne wymiary łukowe. Te różnice wynikały z wyższego zeszlifowania ogniw i tulei łączących łańcuchów zamienników. Do wymiany  niezbędny był kłopotliwy demontaż.

  Więcej informacji o łańcuchach CLAAS ORIGINAL znajduje się tutaj.

 • Pasy bębna

  Zalety pasów bębna ORIGINAL w porównaniu z zamiennikami w teście praktycznym

  • Dokładne wymiary
  • Optymalne przeniesienie sił
  • Wyższa odporność na zerwanie
  • Odporność na temperaturę
  • Mniejsze zużycie paliwa

  Pas bębna CLAAS ORIGINAL, powierzchnia przylegania 13,81 cm2

  Zamiennik pasa bębna,  powierzchnia przylegania 12,88 cm2

  Pasy bębna CLAAS ORIGINAL mają do 10% większą powierzchnię przylegania do kół. Wynikiem jest:

  • Mniejsze ścieranie
  • Dłuższa żywotność
  • Optymale przenoszenie sił
  • Oszczędność paliwa

  Pas bębna ORIGINAL  po 206 h

  Zamiennik pasa bębna o 197 h

  Już po 197 godzinach pracy bębna widać było wyraźne rysy w strukturze tkaniny. Konieczna była natychmiastowa wymiana, aby zapobiec awarii maszyny i drogim uszkodzeniom wtórnym.

  Więcej informacji o pasach CLAAS ORIGINAL znajduje się tutaj.

 • Filtry

  Różnica ciśnienia w milibarach.

  Przebieg czerwonej linii: Zamiennik filtra
  Przebieg zielonej linii: Filtr powietrza ORIGINAL

  Zużycie paliwa w litrach.

  Przebieg czerwonej linii: Zamiennik filtra
  Przebieg zielonej linii: Filtr powietrza ORIGINAL

  Już na początku testów polowych różnica ciśnienia zasysania w filtrach zamienników była wyraźnie wyższa niż w CLAAS ORIGINAL gdy idzie o opory zasysania. Obciążenie silnika przez zamienniki filtrów  było większe, co powodowało wyższe zużycie paliwa. Całkowite zużycie paliwa przy użyciu filtrów zamienników okazało się wyraźnie wyższe a wtedy względna oszczędność  na cenie zakupu okazywała się pozorna.

  Więcej informacji o filtrach CLAAS ORIGINAL znajduje się tutaj.

Porównanie części CLAAS ORIGINAL dla sieczkarni polowych.

 • Noże do kukurydzy

  Zalety noży ORIGINAL do kukurydzy w porównaniu z zamiennikami w teście praktycznym:

  • Dłuższa żywotność dzięki stabilnej powłoce
  • Niższe koszty montażu w wyniku dłuższych okresów czasu między wymianami
  • Mniej cykli ostrzenia w wyniku lepszych powłok
  • Niższe zużycie paliwa poprzez ostrzejsze cięcie
  • Lepsza jakość sieczki w wyniku niskich tolerancji produkcyjnych

  Nóż do kukurydzy ORIGINAL

  Nóż do kukurydzy CLAAS ma po  360 ha jeszcze rozpoznawalne ostre ostrze. Pozostała powłoka z 14mm pozwala uzyskać wydajność całkowitą* ok. 1200 ha.

  Zamiennik noża do kukurydzy

  Wyraźne wypłukania powłoki są widoczne po 580 ha. Aby ponownie uzyskać ostre ostrze, należy szlifować na 5mm resztek powłoki. Całkowita wydajność* zmniejsza się do ok. 760 ha.

  (*wydajność całkowitą ustalono rachunkowo. jest to stosunek wydajności w hektarach na mm powłoki  w porównaniu ze stanem nowym)

  Noże CLAAS ORIGINAL do kukurydzy wyróżniają się znacznie lepszym materiałem podstawowym u trwałą powłoką. Wynikiem jest wyraźna redukcja ostrzenia i wydłużona żywotność. Wyeliminowano wcześniejszą wymianę noży i potrzebny do tego czas.

 • Noże do trawy

  Zalety noży ORIGINAL do trawy w teście praktycznym  w porównaniu z zamiennikami

  • Mniej cykli ostrzenia
  • Wyższa wydajność powierzchniowa
  • Dłuższe zachowanie ostrości zmniejsza zużycie paliwa
  • Redukcja obciążenia przeniesienia napędu

  Nóż do trawy ORIGINAL

  Po 439 ha  powłoka ma jeszcze ok. 5mm resztek powierzchni. Możliwe jest użycie na kolejnych ok. 100 ha.

  Zamiennik noża do trawy

  Już po 332 ha powłoka zamiennika noża jest całkowicie zużyta. Musi być wymieniony. Wydajność całkowita wynosi tylko 60% w porównaniu z nożem do trawy CLAAS ORIGINAL.

  Noże CLAAS ORIGINAL do trawy wyróżnia maksymalna wytrzymałość. Dzięki tej zalecie relatywnie wysokie koszty ich zakupu szybko się zwracają, co wynika przede wszystkim z niższego zużycia paliwa i redukcji czasów wymiany.

 • Stalnice

  Stalnica ORIGINAL, 360 ha

  Stalnica CLAAS ORIGINAL ma wyraźnie większą ostrość na krawędzi. Razem z nożami CLAAS ORIGINAL dba o najwyższą jakość sieczki.

  Zamiennik stalnicy, 360 ha

  Zamiennik stalnicy wykazuje wyraźne zużycie krawędzi. Nie daje cięcia oszczędzającego paliwa a jakość sieczki spada.

  Stalnice CLAAS ORIGINAL we współpracy z nożami CLAAS ORIGINAL dbają o najwyższą jakość sieczki. Poza tym oferują do 100% więcej czasu użytkowania i w ten sposób oszczędzają czas wymiany.

  Więcej informacji na temat stalnic CLAAS ORIGINAL znajduje się tutaj.

 • Łopatki wyrzucające

  Zalety łopatek wyrzucających ORIGINAL w testach praktycznych w  porównaniu z zamiennikami:

  • Pewność działania dzięki długiej wytrzymałości
  • Mniej dosuwania do tylnej ściany obudowy

  Łopatki wyrzutowe ORIGINAL, 410 ha

  Łopatki wyrzutowe CLAAS ORIGINAL bez zużycia na powierzchni powłoki.

  Zamiennik łopatki wyrzutowej, 580 ha

  Wyraźne zużycie powłoki w zamiennikach łopatek wyrzutowych po żniwach.

  Ze względu a powłokę odporną na ścieranie łopatki wyrzutowe CLAAS ORIGINAL  osiągają wyraźnie dłuższe okresy użytkowania w porównaniu.

 • Filtry

  CLAAS testuje w polu. Tylko CLAAS porównał w praktyce przez cały okres żniw filtry ORIGINAL z zamiennikami. Aby wszystkie testy przebiegały w rzeczywistych warunkach, zakupiono popularne na rynku zamienniki filtrów. Praca odbywała się na identycznych maszynach w porównywalnych warunkach zbioru. Przygotowaliśmy Państwu najbardziej interesujące rezultaty z praktyki.

  Wspólnie z przedsiębiorstwem w Eifel w czasie zbioru pasz dokonane zostały porównania filtrów ORIGINAL i zamienników filtrów na dwóch sieczkarniach polowych CLAAS JAGUAR. Zamienniki filtrów do testowania wybrano bardzo starannie.

  Aby przedstawić porównanie między częściami ORIGINAL i zamiennikami, przeprowadzono testy praktyczne na dwóch identycznych pod względem konstrukcji maszynach CLAAS JAGUAR.

  Aby testy praktyczne były tak realistyczne, jak to tylko możliwe, został wybrany klient profesjonalista. Każda sieczkarnia wykonuje podczas zbiorów do 1000 godzin pracy.

  Aby zapewnić porównywalność filtrów, filtry zamienne zostały nabyte przez sprawdzone kanały sprzedażowe (np. sklepy internetowe). Według opisu producenta testowane filtry zamienne odpowiadają filtrom CLAAS ORIGINAL pod względem jakości, wydajności i wymiarów.

  Wyniki filtrów oleju:

  Test pokazał, że ten zamiennik filtra może mieć prawie porównywalną wydajność. Mimo to są wątpliwości, czy może zachowywać przepisowe okresy wymiany ustalone przez producenta. Dodatkowo należy pamiętać, że zamiennik filtra nie jest homologowany przez producenta silnika.

  Video: Test filtrów oleju silnikowego

  Wyniki filtra oleju hydraulicznego

  Grafiki wyraźnie pokazują rzeczywistość: Filtr oleju hydraulicznego CLAAS ORIGINAL filtruje znacznie więcej obcych cząstek z oleju hydraulicznego. Pomiary pokazują, że olej hydrauliczny w maszynie z filtrem ORIGINAL jest czyściejszy.

  Video: Test filtrów oleju hydraulicznego

  Wyniki filtrów powietrza:

  • Wyższa wydajność filtrowania
  • Mniejsze opory zasysania
  • Aż do 10% niższe zużycie paliwa
  • Zredukowane nakłady na czyszczenie
  • Zredukowane koszty wymiany (koszty ujemne)

  Video: Test filtrów powietrza

  Wyniki testów wstępnych filtrów paliwa

  Zamiennik filtra nie osiągał założonych okresów wymiany. Musiał być wymieniony wcześniej. Dodatkowo do układu paliwowego dostało się wyraźnie więcej wody i cząstek brudu (np. przez tankowanie w polu) niż odfiltrowano. Całkowity stopień zanieczyszczenia leżał jednak  powyżej granicy dla sprzedaży olejów napędowych zgodnie z normą EN 590 (norma zanieczyszczeń dla oleju napędowego to 24 mg brudu na kilogram oleju napędowego). Filtr CLAAS ORIGINAL chroni układ wtryskowy przed wnikaniem brudu i wody aż do przepisowego okresu przeglądu.

  Wyniki filtrów paliwa:

  Przy zamiennikach filtrów stwierdzono przez gorsze filtrowanie, więcej cząstek brudu w układzie paliwowym. Stopień zanieczyszczenia leży wprawdzie powyżej granicy dla sprzedaży olejów napędowych zgodnie z EN 590 (norma dla olejów napędowych, 24 mg zanieczyszczeń kg na paliwa). Przypuszczalnie na początku w wyniku przesycenia filtra gwałtownie uwolnione zostały zatrzymane cząstki brudu. Ze względu na stopień zanieczyszczenia filtr musiał być wymieniony przed kolejnym przeglądem.

  Video: Test filtrów paliwa

Porównanie części CLAAS ORIGINAL do pras oraz maszyn do zbioru pasz.

 • Sprężyny piórowe (CLAAS DISCO)

  Sworzeń CLAAS ORIGINAL

  Zamiennik sworznia

  Twardość materiału sworzni zamienników jest gorsza. Widoczne są wyraźne ślady zużycia w strefie kontaktu z nożykami. Ze wzrostem zużycia rośnie niebezpieczeństwo zerwania sworzni.

  Ilustracje pokazują  granicę zeszlifowania od której konieczna jest wymiana na nową część. Tylko optymalnie funkcjonujące części zapewniają bezpieczną pracę maszyny CLAAS. Nie wolno wychodzić poza granicę zeszlifowania i należy w porę wymieniać części.

  Przestrzegać granicy zeszlifowania w grubości nożyków.
  Granica zeszlifowania:
  W: 3 mm
  Z:  4 mm
  Wymiana także przy widocznych rysach lub silnym zeszlifowaniu spawów (S) na sworzniach nożyków.

  Wymiana przy zdeformowaniu (wygięciu) uchwytu nożyka albo gdy sworzeń nie stoi prosto w otworze uchwytu tarczy.

  Uchwyt nożyka należy wymienić przy zużyciu (zeszlifowaniu) konturu uchwytu nożyka.
  Granica zeszlifowania:
  X: 15 mm
  Y: 12 mm

 • Noże do pras

  Zalety noży ORIGINAL do pras w porównaniu do zamienników z testu praktycznego:

  • Mniejsze zeszlifowanie
  • Ostre cięcie przez długi czas
  • Mniejsze zużycie paliwa
  • Mniejszy nakład czasu na ostrzenie

  Nóż do pras ORIGINAL

  Ostrze noża CLAAS ORIGINAL jest kute i hartowane

  Zamiennik noża do pras 1

  Ostrze zamiennika noża 1 jest frezowane maszynowo i hartowane indukcyjnie.

  Zamiennik noża do pras 2

  Ostrze zamiennika noża 2 jest wytłaczane mechanicznie

  Wynik po 2.700 balotów:

  Lewy nóż do prasy: Zamiennik 1: 17mm
  Środkowy nóż do prasy: Zamiennik 2: 19 mm
  Prawy nóż do prasy: ORIGINAL: 24 mm

  Noże CLAAS ORIGINAL do pras  w porównaniu z 2 różnymi zamiennikami. po 2.700 balotów rozpoznawalne było wyraźnie mniejsze zeszlifowanie noży CLAAS ORIGINAL. Ze względu na wysoką twardość materiału oraz staranne wykonanie ostrza wytrzymują dłużej, ostrzenie jest znacznie zredukowane. Oznacza to więcej balotów na nóż.

  Więcej informacji o nożach CLAAS ORIGINAL do pras znajduje się tutaj.

 • Noże PREMIUM LINE do pras

  Noże PREMIUM LINE po 815 balotach i 20 cyklach ostrzenia

  Noże ORIGINAL po 815 balotach i 30 cyklach ostrzenia

  Balotów w roku

  Balotów w roku

  Cykle ostrzenia

  PREMIUM LINE

  815

  20

   66%

  ORIGINAL

  815

  30

  100%

  Noże CLAAS PREMIUM LINE mają wyraźnie niższe potrzeby ostrzenia. Zwiększa to wydajność całkowitą, oszczędza czas i paliwo.