Podwozie gąsienicowe TERRA TRAC.

Ochrona gleby to czynnik podnoszący plony.

Gleba jest chroniona przez dużą powierzchnię przylegania podwozi gąsienicowych kombajnów, sieczkarni polowych i ciągników. Dzięki niewielkiej szerokości transportowej poruszają się one po drogach z prędkością do 40 km/h.

Podwozie gąsienicowe TERRA TRAC.

Ochrona gleby to czynnik podnoszący plony.

Gleba jest chroniona przez dużą powierzchnię przylegania podwozi gąsienicowych kombajnów, sieczkarni polowych i ciągników. Dzięki niewielkiej szerokości transportowej poruszają się one po drogach z prędkością do 40 km/h.

Podwozia gąsienicowe TERRA TRAC.

Informacje podstawowe, testy i sprawozdania z pracy.


Doświadczenie dzięki praktyce.

Na dobrym gruncie.

„Podstawą dobrych żniw jest zdrowa i żyzna gleba. Bez jej optymalnego stanu wszystkie działania związane z uprawą roślin i technikami rolniczymi są bezskuteczne. W praktyce konieczne jest zapewnienie krótkich okien czasowych dla uprawy gleby, wysiewów i zbiorów – i to przy maksymalnej wydajności maszyn.

Nasza gleba – cenny zasób dostępny w ograniczonej ilości.

Gleba jest najważniejszą podstawą dla produkcji w rolnictwie. Stanowi zasób, którego nie da się pomnażać, w związku z czym większe zbiory dla stale wzrastającej liczby ludności muszą być wytwarzane na dostępnych gruntach. Największa trudność polega na pogodzeniu wydajności i zrównoważonego rozwoju: gospodarstwa stają się coraz większe, a okna czasowe pomiędzy uprawą a zbiorami coraz krótsze. Jednocześnie zwiększają się gabaryty i moc maszyn, a tym samym i ich masa. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest ugniecenie gleby.

Naszym miejscem pracy jest gleba.

Ugniecenie podłoża powodowane przez ciągniki i inne maszyny żniwne ogranicza ilość pustych przestrzeni w glebie.

Konsekwencją tego jest brak tlenu i ryzyko zalegania wody oraz ograniczenie życia istniejącego w glebie. W efekcie rośliny uprawiane następczo rozwijają się z opóźnieniem, dają mniejsze plony i charakteryzują się słabszym wzrostem korzeni. Skutki szkód spowodowanych tylko podczas jednych żniw utrzymują się przez lata. Rzecz jasna takie utrudnienia są odwracalne. Głęboka uprawa, międzyplony lub wapnowanie na dłuższą metę przyczyniają się do przywrócenia pierwotnej wydajności pól. Jednak wszystkie te działania są kosztowne. Czy unikanie szkód nie byłoby lepszym rozwiązaniem? Już na etapie opracowywania swoich maszyn CLAAS kładzie nacisk na minimalizację negatywnych skutków dla gleby. Za cel wyznaczyliśmy sobie utrzymanie i ochronę najcenniejszego zasobu wszystkich rolników – ponieważ również i my wiemy, że ziemia jest naszym miejscem pracy.

TERRA TRAC w LEXION

Od ponad 20 lat podwozie gąsienicowe TERRA TRAC sprawdza się w przypadku kombajnów i jest stale udoskonalane z myślą o wysokich wymaganiach naszych klientów. Na chwilę obecną ok. jedna trzecia wszystkich ciągników LEXION i połowa maszyn hybrydowych LEXION jest wyposażonych w rozwiązanie TERRA TRAC.

TERRA TRAC w JAGUAR

Oprócz znanych zalet podwozi gąsienicowych TERRA TRAC, pod względem ochrony podłoża i trakcji firma CLAAS jako pierwszy producent sieczkarni polowych prezentuje zintegrowane fabrycznie optymalne rozwiązanie umożliwiające przejazdy chroniące podłoże i darń: nowo opracowane JAGUAR TERRA TRAC z ochroną na nawrotach.

TERRA TRAC w AXION

W postaci AXION 900 TERRA TRAC firma CLAAS prezentuje pierwszy ciągnik półgąsienicowy z pełną amortyzacją. Decydująca innowacja polega w tym przypadku na integracji amortyzowanego podwozia TERRA TRAC, które bazuje na technologii znanej z kombajnów, lecz zostało specjalnie dostosowane do wymagań ciągnika.