Rozwiązania cyfrowe.

Rozwiązania cyfrowe

Zarządzanie danymi i rolnictwo precyzyjne od CLAAS.

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy obchodzić się z nimi tak samo dobrze, jak z parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz. Gdy znamy aktualną lokalizację maszyn, ich stan roboczy oraz możliwości oferowane przez dane otoczenie robocze, możemy zaoszczędzić wiele czasu i cennych zasobów, a tym samym pieniędzy.

Maszyna w sieci.

Usługi sieciowe.

Gospodarstwo w sieci.