Informacja o strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja o strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej CLAAS Polska sp. z o.o. jest wypełnienie obowiązku określonego w przepisach ustawy o CIT, zgodnie z którym informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zobowiązani są sporządzać i podawać do publicznej wiadomości m.in. podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 50 mln euro. Z uwagi na to, że wartość przychodów Spółki przekracza powyższy próg, Spółka sporządziła i podaje do informacji niniejsze sprawozdanie o realizowanej strategii podatkowej.