Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne umożliwia optymalne wykorzystanie potencjału plonowania oraz oszczędność kosztów

Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne umożliwia optymalne wykorzystanie potencjału plonowania oraz oszczędność kosztów

Rolnictwo precyzyjne.

Rolnictwo precyzyjne
Rolnictwo precyzyjne

Praca na dokładnie określonych częściach pola.

Jeszcze dzisiaj w większości regionów przeważa jednolite gospodarowanie na poszczególnych polach. Brak jest przy tym dostosowywania dawek aplikacji nawozów i środków ochrony roślin do różnych warunków występujących w obrębie tego samego pola.

Ze względu na różnice glebowe oraz zróżnicowany wzrost roślin w obrębie jednego pola, można je podzielić na wiele części. Różnice te powodują wiele wad ekologicznych i ekonomicznych, które wynikają z niezrównoważonego bilansu azotu oraz zmiennego poziomu plonowania i wahań w jakości plonów na jednym polu. Rozwiązaniem jest wprowadzenie specyficznej uprawy na poszczególnych częściach pola, zwanej także rolnictwem precyzyjnym.

Celem klasycznego rolnictwa precyzyjnego jest to, aby na zróżnicowane warunki uprawowe w obrębie jednego pola (wzrost, zasilanie w azot, właściwości glebowe) reagować prawidłowo dostosowanymi dawkami aplikacyjnymi.

Ważne jest, aby składniki odżywcze zostały lepiej rozdzielone na poszczególne fragmenty pola i optymalnie dopasowane do każdego miejsca. Roślina otrzymuje wtedy dokładnie tyle, ile potrzebuje w konkretnym miejscu pola. Nie tylko zwiększa to plon, lecz także daje oszczędności nawozów i środków ochrony roślin, pomaga również zapobiegać przedawkowaniu substancji odżywczych, a tym samym chroni środowisko. Im bardziej zróżnicowane pole, tym większe korzyści z uprawy specyficznej dla jego poszczególnych fragmentów, np. przez wykorzystanie CROP SENSOR.