Informacja prasowa

Rolnictwo precyzyjne: sposób na drożejące środki produkcji.

Środki do produkcji rolnej tańsze już nie będą. Ich racjonalne stosowanie uzasadnia użycie technologii rolnictwa precyzyjnego i wpisuje się w założenia polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Jednym z wyznaczników poziomu intensywności rolnictwa jest zużycie składników NPK w nawozach mineralnych.

Od 2006 r. roczne zużycie azotu w nawozach mineralnych w Polsce na ogół przekraczało 1 mln t. W latach 2002-2020 rosło ono we wszystkich województwach naszego kraju. Najwyższa intensywność produkcji roślinnej mierzona poziomem nawożenia mineralnego miała miejsce w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim. Tu zużywano ponad 150 kg NPK/ha UR (w DKR). Poniżej 100 kg NPK/ha UR stosowano w Podkarpackiem, Małopolskiem, Świętokrzyskiem i Podlaskiem.

Postępujący wzrost cen środków do produkcji rolnej, w tym cen nawozów, stał się realnym problemem rolników w nadchodzącym sezonie. Jeszcze w latach 2018 – 2020 nasi rolnicy stosowali w dobrej kulturze rolnej średnio 74 kg azotu/ha. Czy wygórowana cena nawozów cofnie nas do okresu przedakcesyjnego, gdzie jednostkowe zużycie azotu w naszym kraju wynosiło średnio 53 kg/ha, czyli o 20 kg/ha mniej?

Producent rolny nie ma wpływu na płacone stawki za środki do produkcji rolnej. Ma jednak realny wpływ na podejmowane przez siebie działania. Dostrzeżono to nawet na poziomie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowując Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Czytamy w nim m.in., że ograniczenie zużycia składników nawozowych będzie wspierane dzięki m.in. technologii precyzyjnego aplikowania nawozów zgodnie z potrzebami roślin i siedliska, doglebowej aplikacji nawozów.

W tego typu oczekiwania wpisują się rozwiązania techniczne proponowane m.in. przez firmę CLAAS. Oto niektóre z nich.


Optymalna dawka nawozów dzięki CLAAS CROP SENSOR

CROP SENSOR – to system sterujący dawką nawozów azotowych w czasie rzeczywistym. Jest to dodatkowy sensor zamontowany z przodu ciągnika lub samojezdnego opryskiwacza polowego. Wyposażony jest w dwie głowice, które od 10 do 2000 razy na sekundę wykonują skan uprawy.

Urządzenie zbiera informacje o stopniu odżywienia i stanie biomasy. Na podstawie tych danych ustalana jest optymalna dawka nawozu azotowego. CLAAS CROP SENSOR podczas nawożenia pszenicy ozimej nie wymaga kalibracji; wystarczy jedynie wskazać:

  • aktualną fazę rozwojową,
  • fazę rozwojową w momencie następnego planowanego nawożenia oraz
  • zakładany plon.

Urządzenie przekazuje odpowiednią dawkę do rozsiewacza/opryskiwacza za pośrednictwem magistrali ISOBUS. Dodatkowo urządzenie można wykorzystać w nawożeniu względnym do nawożenia lub stosowania fungicydów na każdej roślinie od traw, zbóż po buraki.

  • Nasze badania udowodniły, że zastosowanie CROP SENSOR przynosi zmniejszenie zużycia nawozów azotowych na poziomie 3 – 10 proc. – zaznacza Krzysztof Gomolla, ekspert CLAAS.

Warto dodać, że do wyliczania dawki można wykorzystać mapę potencjału plonowania z programu 365FarmNet.

Oszczędzaj ciecz roboczą i nawozy mineralne dzięki CLAAS SECTION CONTROL

CLAAS SECTION CONTROL – automatyczne sterowanie sekcjami. To rozwiązanie doskonale sprawdza się podczas pracy z opryskiwaczem oraz rozsiewaczem nawozów. System ten pozwala uniknąć nakładania się aplikacji środków produkcji na uwrociach czy klinach. Jak wykazują testy CLAAS, oszczędności sięgają do nawet 97% powierzchni nakładek w klinach, w porównaniu do pracy z opryskiwaczem bez systemu zamykania sekcji. Im więcej sekcji posiada opryskiwacz, tym większe są oszczędności za zatrzymaniu na czas wydatku cieczy roboczej.

Satelita rozpozna zasobność stanowiska, czyli 365FarmNet CROOP VIEW

365FarmNet  CROOP VIEW – pozwala na uzyskanie oszczędności na etapie siewu, nawożenia czy ochrony roślin. Idea systemu polega na indywidualnym podejściu do każdego fragmentu pola bez konieczności wykonywania prób glebowych czy innych zabiegów, pozwalających poznać zmienność glebową.

Moduł opracowany jest przez 365FarmNet i korzysta z łatwo dostępnych danych satelitarnych stanu biomasy na danym polu. Dzięki tej obserwacji rozpoznawane są różnice w stanie wegetacji na danym stanowisku. System pozwala na automatyczne przygotowanie map aplikacyjnych a tym samym zastosowanie pełnych dawek azotu czy środków ochrony roślin na fragmentach pól z najlepszym stanem wegetacji lub ich ograniczanie, tam gdzie jest ona słabsza.

Oszczędności dzięki stosowaniu 365FarmNet CROOP VIEW mogą sięgać 15 - 20 proc. w zależności od zmienności glebowej obserwowanej na polach.


Uniwersalny system nawigacji w Twojej flocie – CLAAS CEMIS 1200

CLAAS CEMIS 1200 – terminal zastępuje dotychczasowy uniwersalny terminal S10. Odbiornik i terminal można szybko i łatwo wymieniać pomiędzy różnymi maszynami we flocie, ponieważ współpracuje z ciągnikami CLAAS oraz maszynami serii: LEXION, JAGUAR i TRION.

W standardzie urządzenie posiada obsługę maszyn ISOBUS ISO-UT oraz zarządzanie zleceniami TC-BAS, które w połączeniu z CLAAS TELEMATICS pozwala na bezpłatną wymianę zleceń pomiędzy terminalem a programem do zarządzania gospodarstwem, np. 365FarmNet. 

CEMIS 1200 posiada 12-calowy wyświetlacz o wysokiej jasności z funkcją multi-touch i ręcznym przełączaniem widoku dzień/noc. Można dowolnie konfigurować obszary robocze i okna dodatkowe do obsługi jazdy automatycznej, zmiennego dawkowania, ISOBUS oraz dokumentacji.

Odbiornik i żyroskop są umieszczone w obudowie anteny SAT 900, która obsługuje:

  • wszystkie sygnały korekcyjne SATCOR by Trimble RTX na całym świecie;
  • EGNOS dla Europy;
  • RTK NET i RTK ready.

Sprzęt umożliwia korzystanie z GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Seryjnie dostępna jest 5-letnia licencja na sygnał korekcyjny SATCOR 15 by Trimble RTX, który umożliwia uzyskanie dokładności +/- 15 cm.

Dla bardziej precyzyjnej pracy opcjonalnie dostępny jest Satcor 3 by Trimble RTX z dokładnością +/- 3 cm.

Na potrzeby stosowania w szczególności technologii Controlled Traffic Farming lub Strip-Till za pośrednictwem technologii RTK można wykorzystać sygnał korekcyjny RTK NET.

Tu powtarzalność sięga od +/- 2 do 3 cm na przestrzeni kilku lat.

Elementem wszystkich sygnałów RTK jest technologia mostkowania RTK Bridging Standard, która w razie awarii sygnału korekcyjnego przez okres do 20 minut płynnie dostarcza korekty backupowe na poziomie kilku centymetrów. CEMIS 1200 umożliwia wykorzystanie w/w technologii zamykania sekcji oraz zmiennego dawkowania z wykorzystaniem magistrali ISOBUS. Każdy klient chcący przetestować dodatkowe funkcjonalności systemu GPS PILOT CEMIS 1200 może je bezpłatnie przetestować nawet przez 21dni.

Korzyści z korzystania z systemu jazdy automatycznej w dzisiejszych czasach nie trzeba już chyba nikomu przedstawiać. Oszczędności w zależności od typu sygnału korekcyjnego sięgają nawet 7 proc. wszystkich kosztów ponoszonych na 1 ha uprawy w ciągu roku.