Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Ochrona danych

Jako właściciel witryny CLAAS firma CLAAS KGaA mbH (zwana dalej „CLAAS”) bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. CLAAS chce, aby byli Państwo poinformowani na temat tego, kiedy i jakie dane są gromadzone, oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Pod względem technicznym i organizacyjnym CLAAS gwarantuje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych – zarówno przez samą firmę CLAAS, jak i przez jej zewnętrznych usługodawców.

Informacja o ochronie danych

Aktywność firmy CLAAS na stronach internetowych przebiega zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych. Firma CLAAS dokłada starań, aby chronić dane przed utratą, zniszczeniem, zafałszowaniem, manipulacją lub nieuprawnionym dostępem. Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące postępowania z informacjami uzyskanymi podczas odwiedzania witryny CLAAS KGaA mbH.

Uzyskiwanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe to informacje personalne i rzeczowe dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich wszystkie informacje, za pomocą których można ustalić Państwa tożsamość – przykładowo nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny i numer telefonu. Informacje, których nie można powiązać z Państwa tożsamością (jak np. dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) nie są danymi osobowymi. Korzystanie z witryny CLAAS zasadniczo nie wymaga ujawniania tożsamości.

W przypadku zwrócenia się do firmy CLAAS z prośbą o podanie informacji zostaną Państwo poproszeni o podanie nazwiska oraz innych danych personalnych. Ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne. Niektóre dane są niezbędne w związku z określonym działaniami, jak np. zamawianie broszur informacyjnych. Dane wymagane są oznaczone gwiazdką jako „pola obowiązkowe”. Podawanie dodatkowych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

CLAAS przechowuje Państwa dane na specjalnie chronionych serwerach, które są zabezpieczane środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji lub rozpowszechnianiu Państwa danych przez osoby nieuprawione. Dostęp do Państwa danych mają tylko niektóre uprawnione osoby odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Mimo regularnych kontroli nie możemy jednak zapewnić całkowitej ochrony danych przed wszystkimi zagrożeniami.

Przesyłanie stron internetowych oraz Państwa danych na witrynach firmy CLAAS zasadniczo odbywa się w sposób nieszyfrowany. Nie można zatem wykluczyć, że osoby trzecie mogą uzyskać do nich wgląd i/lub dostęp. CLAAS zaleca mieć na uwadze tę kwestię, podejmując decyzję o tym, czy i jakie dane mają być przekazywane drogą internetową. W przypadku portali, które wymagają osobnej rejestracji i logowania, podczas przekazywania danych CLAAS stosuje w miarę możliwości szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer).

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

CLAAS wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania lub do realizacji spraw oraz w ramach czynności związanych z administrowaniem witrynami. O ile wyrażą Państwo wyraźną zgodę na działania marketingowe, CLAAS będzie wykorzystywać dane również do celów reklamowych w zakresie określonym w danym przypadku. Bez Państwa wyraźnej zgody CLAAS nie przekaże danych osobom trzecim, ze szczególnym uwzględnieniem celów reklamowych. O ile wymagają tego przepisy prawa lub decyzja sądu, CLAAS ma obowiązek przekazania Państwa danych upoważnionym organom.

Analiza danych użytkowników

Gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową CLAAS, automatycznie zbierane są informacje ogólne (np. o używanej przeglądarce internetowej, liczbie odwiedzin, przeciętnym czasie korzystania, otwieranych stronach). Informacje te służą do poprawy atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności witryny. Są one gromadzone i analizowane w szczególności do celów statystycznych.

Dodatkowo CLAAS używa na swojej witrynie plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do poprawy przyjazności dla użytkownika oraz poprawy efektywności serwisu internetowego. Ze względów technicznych są one potrzebne przykładowo w celu zapewnienia prawidłowego działania koszyka. CLAAS używa tzw.  „cookies sesyjnych, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Oprócz tego stosowane są również trwałe pliki cookie, za pośrednictwem których CLAAS może Państwa identyfikować podczas odwiedzin na stronie.

Ustawienia większości przeglądarek automatycznie akceptują pliki cookie. Użytkownik ma jednak możliwość wyłączenia opcji ich zapisywania lub też wprowadzenia ustawień, w wyniku których użytkownik będzie powiadamiany o wysłaniu plików cookie.

Monitorowanie w sieci

Witryna CLAAS używa narzędzi analitycznych firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com), które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny. Podczas Państwa odwiedzin w witrynie CLAAS firma Webtrends gromadzi i analizuje informacje przekazywane przez przeglądarkę. Gromadzenie odbywa się za pośrednictwem internetowych znaków nawigacyjnych (web beacons), będących elementami witryn, oraz poprzez pliki cookie. Zebrane dane, przechowywane wyłącznie w systemach informatycznych znajdujących się na terenie Niemiec, służą do tworzenia anonimowych profili wykorzystywanych do tworzenia statystyk witryn. W ramach tego procesu nie zachodzi jednak identyfikacja tożsamości poszczególnych użytkowników ani powiązanie ich z innymi danymi. W każdym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i zapisywania danych przez Webtrends ze skutkiem przyszłym.

 

Linki do innych witryn internetowych

Witryna zawiera odnośniki prowadzące do obcych stron, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. W przypadku opuszczenia witryny CLAAS zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na zalinkowanych witrynach, które gromadzą dane osobowe. Witryna CLAAS zawiera odnośnik do profili CLAAS na portalach Facebook, YouTube i Google+. W przeciwieństwie do wtyczki społecznościowej odnośniki te nie przekazują żadnych danych do właściciela portalu społecznościowego. Kliknięcie danego odnośnika powoduje otwarcie nowego okna, w którym wyświetla się profil firmy CLAAS na Facebooku.

Informacja na temat Państwa danych oraz ich usuwanie

Mają Państwo prawo do uzyskiwania informacji na temat swoich zapisanych danych, a także prawo do ich korygowania, blokady lub usunięcia. W razie zmiany danych adresowych takich jako kod pocztowy, adres e-mail czy adres korespondencyjny, mogą Państwo poinformować o tym firmę CLAAS, wysyłając wiadomość na adres infoclaas@claas.com w celu ich skorygowania lub aktualizacji. Osobą kontaktową w sprawach związanych z powyższymi uprawnieniami jest pełnomocnik firmy CLAAS ds. danych osobowych.

Kontakt

W razie innych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych przez CLAAS można zwracać się do pełnomocnika firmy CLAAS ds. ochrony danych osobowych:

pisemnie na adres: CLAAS KGaA mbH Der Datenschutzbeauftragte Mühlenwinkel 1 33428 Harsewinkel

na adres e-mail: datenschutz@claas.com 

Harsewinkel, marzec 2016 r.

Kliknij tutaj aby przerwać zbieranie danych.