Factory Tour Metz

Zwiedzanie fabryki

Zapraszamy na zwiedzanie fabryki pras CLAAS w Metz.

Factory Tour Metz

Zwiedzanie fabryki

Zapraszamy na zwiedzanie fabryki pras CLAAS w Metz.

Różne kraje, różne baloty.

Prasy CLAAS są już wykorzystywane dla 25 rodzajów pasz, takich jak np.:

trawa - jęczmień - trzcina cukrowa - groch - siano - pszenica - kenaf - bobik - owies - bawełna - słonecznik - proso rózgowe - rzepak - orzeszki ziemne - sorgo - szarvasi - kukurydza - ryż - sylfion - konopie - miskant - mozga trzcinowata - len - soja

Tutaj znajdują się przykłady zastosowań na całym świecie:

3 „KM” przy zastosowaniu pras ROLLANT.

Jeśli ktoś, tak jak amisze w USA, nie może korzystać z ciągników ze względów religijnych, nie musi rezygnować przez to z balotów ROLLANT. Nakładany silnik napędza prasę, a trzy konie umożliwiają jej posuw do przodu. W ten sposób także tutaj efektywnie stosuje się prasę ROLLANT, a nowoczesna technika dostosowuje się do surowych zasad religijnych.

ROLLANT przy zbiorach trzciny cukrowej.

Przy zbiorze trzciny cukrowej ścina się tylko dojrzałe łodygi. Wszystkie liście zostają oddzielone przez maszynę CLAAS. Zwykle pozostają one na polu i z czasem butwieją. W niektórych regionach liście są zbierane przy użyciu prasy ROLLANT i prasowane do postaci balotów okrągłych. Suche pozostałości trzciny cukrowej stanowią surowiec opałowy, który jest łatwy w transporcie i stanowi dodatkowe źródło przychodów dla farmerów.

Miękki materiał w twardych balotach.

Zerwana bawełna musi zostać przetransportowana z pola do fabryki w celu dalszego przetwarzania. Często wymaga to pokonania długich odcinków. Pojazdy muszą być maksymalnie załadowane. Nie ma więc lepszego rozwiązania niż prasowanie bawełny do postaci balotów przy użyciu prasy ROLLANT. Dzięki temu luźny, lekki materiał, jak tu w Afryce Południowej, może być ekonomicznie transportowany także na dłuższych odcinkach.

Nasze prasy zwijające QUADRANT są wszechstronne i były stosowane już w ponad 100 krajach do prasowania ponad 100 różnych rodzajów pasz.

Powyższe zdjęcia to przykład zastosowania QUADRANT 5300 w Sudanie do prasowania prosa rózgowego. Ale mamy również coraz większe zapotrzebowanie na prasowanie biomasy, jak tutaj – QUADRANT 4200 w trzcinie cukrowej w Tajlandii.