Linia zaufania

Infolinia zaufania służy do poufnego przekazywania informacji na temat nieprawidłowości oraz naruszeń prawa i zasad obowiązujących wewnątrz firmy. Jej nadrzędnym celem jest zapobieganie szkodom na rzecz firmy oraz jej pracowników, partnerów biznesowych i klientów.

Linia zaufania

Infolinia zaufania służy do poufnego przekazywania informacji na temat nieprawidłowości oraz naruszeń prawa i zasad obowiązujących wewnątrz firmy. Jej nadrzędnym celem jest zapobieganie szkodom na rzecz firmy oraz jej pracowników, partnerów biznesowych i klientów.

Czym jest infolinia zaufania?

Infolinia zaufania służy do poufnego przekazywania informacji na temat nieprawidłowości oraz naruszeń prawa i zasad obowiązujących wewnątrz firmy. Jej nadrzędnym celem jest zapobieganie szkodom na rzecz firmy oraz jej pracowników, partnerów biznesowych i klientów.

Obecni lub byli pracownicy grupy CLAAS, a także partnerzy handlowi tacy jak partnerzy dystrybucyjni, klienci lub dostawcy, poza kanałami wewnętrznymi mogą z pełnym zaufaniem (na życzenie również anonimowo) zwrócić się z informacjami do zewnętrznego rzecznika.