SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

Wymagania na świecie są bardzo zróżnicowane.

Przegląd sytuacji.

Zależnie od rodzaju gospodarstwa i zastosowania wymagania pod względem długości cięcia i kondycjonowania kiszonki kukurydzianej są obecnie bardzo różnorodne. Ich spektrum sięga od wyjątkowo krótkiego cięcia w zakresie od 3,5 do 12 mm aż do SHREDLAGE® z długością cięcia wynoszącą ponad 25 mm. W szerszej perspektywie można obecnie wyróżnić trzy grupy warunków.

Warunek 1: krótkie cięcie kiszonki.

W przypadku długości cięcia wynoszącej od 3,5 do 12 mm mówimy o krótko przycinanej kiszonce. Krótkie cięcie stosuje się zarówno dla kiszonki przeznaczonej do instalacji biogazowych, jak i na potrzeby karmienia krów mlecznych i bydła. Wymagany jest tutaj homogeniczny, krótki materiał roślinny o bardzo drobnej strukturze. Również naruszanie ziarna musi spełniać bardzo wysokie standardy. Ten rodzaj kiszonki o niewielkim efekcie strukturalnym jest stosowany głównie w biogazowniach. Jednak w przypadku żywienia bydła konieczne jest jej wzbogacenie w wystarczającą ilość alternatywnych składników strukturalnych.

Warunek 2: długie cięcie kiszonki.

„Klasyczne” długie cięcie obejmuje zakres długości sieczki od 12 do 22 mm i jest od lat stosowane w wielu krajach. Oprócz naruszenia ziarna chodzi tutaj również o lepszy efekt strukturalny: w porównaniu ze SHREDLAGE® różne składniki paszy nie są poddawane tak intensywnemu rozdzielaniu włókien. Jednak również długo przycinana kiszonka zapewnia lepszy efekt strukturalny na potrzeby przeżuwania; samo zagęszczanie kiszonki miało w przeszłości również mankamenty.

Warunek 3: SHREDLAGE®.

SHREDLAGE® to względnie nowa koncepcja żywienia zwierząt wywodząca się z Ameryki Północnej. Sieczka jest przycinana na wyjątkowo długie fragmenty do 30 mm. Bardzo duże naruszenie ziarna powodujące jego silne roztarcie, co zwiększa ilość dostępnej dla krowiego żołądka skrobi, która stanowi źródło energii. Dodatkowo zachodzi tutaj bardzo intensywna obróbka wzdłużna łodyg. Ma ona na celu zapewnienia silniejszego efektu strukturalnego kiszonki, a tym samym lepsze przeżuwanie.