SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

Koncepcja Corncracker CLAAS.

Optymalne rozwiązanie dla wszystkich wymagań.

Dzięki MCC SHREDLAGE® firma CLAAS rozszerzyła swoją ofertę systemów Corncracker do zastosowań specjalnych i oferuje interesujący dodatek dla przedsiębiorców oraz profesjonalnych gospodarstw mlecznych z własną mechanizacją. CLAAS MULTI CROP CRACKER (MCC) o jednolitej obudowie Crackera i szybko wymienianych walcach Corncrackera będzie w przyszłości obejmować również sprawdzony system MCC CLASSIC. Jest on przeznaczony do kondycjonowania krótko siekanej kiszonki o długości od 3,5 do 12 milimetrów, która jest stosowana głównie w biogazowniach, lecz nadaje się również do karmienia bydła mlecznego. Kolejnym dodatkiem jest opracowany przez CLAAS system Corncracker MCC MAX, który stanowi odpowiedź na wzrastający popyt na długo przycinaną kiszonkę. Umożliwia on intensywne kondycjonowanie kiszonek o różnych długościach w bardzo dużym zakresie długości cięcia wynoszącym od 7 do 22 milimetrów, a tym samym stanowi bardzo elastyczny wariant Corncrackera przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy muszą świadczyć usługi dla różnych gospodarstw.

Wykres oparty na skali długości cięcia prezentuje wyraźne rozróżnienie pomiędzy polami zastosowań tych profili. Krótkie długości cięcia od 3,5 mm to główny zakres zastosowania MCC CLASSIC. W tym Crackerze o 125/125  zębach (średnica 250 lub 196 mm) i różnicy liczby obrotów wynoszącej 30% nacisk położono głównie kondycjonowanie kiszonki kukurydzianej dla instalacji biogazowych. Jednocześnie MCC CLASSIC zalicza się do sprawdzonych i solidnych technologii przeznaczonych do popularnych w wielu miejscach długości cięcia do 12 mm, które stosowano w kiszonkach kukurydzianych do karmienia bydła mlecznego i bydła przeznaczonego do tuczu. Użycie walca wymiennego wyposażonego w zaledwie 100 zębów, które można zamówić np. jako części zamienne, poszerza jego zakres zastosowania również o długości cięcia przekraczające 12 mm.

Nowy system MCC MAX idealnie spełnia zmieniające się każdego dnia wymagania sięgające od krótkiej sieczki aż do długiego cięcia do 22 mm, bez konieczności wymiany walców. Nowo opracowane segmenty ścierające z łączonymi powierzchniami tarcia i cięcia oraz różnicą liczby obrotów wynoszącą 30% zapewniają bardziej intensywny efekt ścierania wraz z dodatkowym efektem cięcia i przycinania, które dotąd były niemożliwe do osiągnięcia. Do decydujących zalet MCC MAX należy zatem nie tylko swoboda stosowania w niezwykle szerokim zakresie długości sieczki, lecz również bardziej intensywne kondycjonowanie oraz większy efekt strukturalny.

MCC SHREDLAGE odpowiada wymaganiom metody karmienia o tej samej nazwie. Elementy walców z zębami o profilu piły i obwodowym rowku spiralnym, 110/145 zębami i różnicy w liczbie obrotów wynoszącej 50% umożliwiają kondycjonowanie zwiększające wydajność mleczną i mięsną. Zakres zastosowania obejmuje – zależnie od SM – długości cięcia od 26 do 30 mm. W wyższym zakresie SM długości cięcia mogą spaść nawet do 21 mm. SHREDLAGE® to siekana na długie kawałki kiszonka kukurydziana, która została poddana specjalnemu kondycjonowaniu. Metoda ta jest możliwa wyłącznie dzięki oryginalnym walcom Corncracker SHREDLAGE®.

W przyszłości w zakładach CLAAS Industrietechnik w Paderborn firma CLAAS będzie w ramach licencji produkować walce SHREDLAGE® oraz znane walce z zębami o profilu piły. Od 2016 r. system MCC SHREDLAGE® – podobnie jak MCC MAX – będzie opcjonalnie dostępny fabrycznie lub jako doposażenie dla modeli JAGUAR 870, 880* oraz 950–980.

* tylko w Ameryce Północnej