Zarządzanie danymi

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym materiałem roboczym. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy dbać o nie tak samo dobrze, jak o park maszynowy.

JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

Zarządzanie danymi

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym materiałem roboczym. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy dbać o nie tak samo dobrze, jak o park maszynowy.


JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

Pomiar przepustowości i zawartości składników

Precyzyjny pomiar wydajności

Rejestracja online wielkości zbioru, wilgotności i składników za pomocą QUANTIMETER i czujnika NIR to istotny element bieżącej dokumentacji.

Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz.


JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

Wysoka dokładność.

Pomiar przepustowości z QUANTIMETER.

System rejestruje wychylenie walców wstępnego prasowania i mierzy objętość strumienia. Regularna kalibracja poprzez przeważenie kontrolne zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru przepustowości.


JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

-

Rejestracja suchej masy NIR

Proces pomiaru z wykorzystaniem spektroskopii zbliżeniowej w podczerwieni odbywa się stale w bieżącym zbiorze bez wpływu na przepływ materiału sieczkarni polowej.

Źródło światła w tunelu wyrzutowym kieruje promień na przepływający materiał, który odbija go w różny sposób w zależności od zawartości wilgoci.


JAGUAR 980-930 (Typ 497) 900

CLAAS jak nikt zna się na trawie.

Ustalenie zawartości składników NIR.

Oprócz danych dotyczących zawartości suchej masy, czujnik NIR dostarcza również informacji o składnikach dla różnych rodzajów roślin. Czujnik NIR marki CLAAS określa składniki i mierzy zawartość suchej masy w zebranym materiale.

Jest jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku, które zdobyło uznanie Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) w zakresie rozwiązań do pracy przy trawie (Sprawozdanie DLG 7020).