CROP SENSOR

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

CROP SENSOR

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Dobra mapa + dobre nawożenie = dobry plon. Zalety CROP SENSOR.

CROP SENSOR jest narzędziem do optymalnej aplikacji nawozów azotowych, regulatorów wzrostu lub środków ochrony roślin w różnych kulturach roślin. Optymalne zasilanie azotem wpływa na wielkość i jakość plonów. Zużywa się przy tym tylko tyle środków, ile rośliny są w stanie przyjąć, co doskonale chroni zasoby.

  • Optymalne dawkowanie
  • Wykorzystanie potencjału plonowania
  • Oszczędność nawozów
  • Eliminacja wylegania
  • Wzrost plonów
  • Zwiększenie jakości ziarna
  • Wyrównany bilans azotu
  • Lepsze wykorzystanie azotu

Technika pomiarowa CROP SENSOR.

Czujniki o wysokiej precyzji.

CROP SENSOR oferowany przez CLAAS posiada system aktywnego pomiaru składający się z czterech wysokowydajnych diod LED. Umożliwiają one 24-godzinną pracę, ponieważ system jest niezależny od nasycenia światła w otoczeniu i od pory dnia. Również z tego względu nie ma potrzeby kalibracji systemu po zmianie oświetlenia.

Przy częstotliwości pomiarów wynoszącej od 10 do 800 na sekundę, niezależnie od warunków oświetlenia, pokrywany jest cały zakres pomiaru odżywienia rośliny w azot. Wysoka częstotliwość pomiarów pozwala na wielokrotne zbadanie każdej rośliny, w wyniku czego można uzyskać bardzo dokładne określenie stanu odżywienia.

System działa oczywiście niezależnie od gatunku roślin, a dzięki pracy pionowej (prostopadłej) może lepiej uchwycić stan liści i biomasy na plantacji. Umożliwia to również lepsze badanie pojedynczych roślin.

Mierzone wielkości: biomasa oraz indeks N.

Wartość indeksu biomasy odzwierciedla gęstość łanu. Dzięki progowej wartości indeksu biomasy system może bardzo dobrze reagować na sytuacje ekstremalne, takie jak szkody spowodowane przez suszę lub mróz.

Indeks N jest wskaźnikiem wegetacji, zorientowanym na zielone zabarwienie liści. Na podstawie indeksu N można ocenić stan zaopatrzenia roślin w składniki odżywcze, niezależnie od gatunku, pory dnia czy intensywności oświetlenia.

Dzięki indeksowi N dokonywana jest analiza zapotrzebowania na składniki odżywcze przede wszystkim w późniejszych stadiach wzrostu roślin. Natomiast dzięki indeksowi biomasy można już we wczesnych stadiach rozwoju plantacji zmieniać zarówno dawki aplikacji regulatorów wzrostu, jak i częściowo fungicydów odpowiednio dla określonych części pola. W późniejszych stadiach rozwoju plantacji indeks biomasy w kombinacji z indeksem N służy jako „indeks nadzoru”, pozwalający reagować na warunki szczególne, na przykład suszę.

Prosta dokumentacja.

W trybie mapowania całe pole jest podczas przejazdu skanowane z automatycznym zapisem wszystkich zmierzonych wartości. Nie odbywa się wyliczanie żądanych wartości, a jedynie wykonywana jest szybka i dokładna dokumentacja indeksu N oraz indeksu biomasy.

Prosta kalibracja.

W codziennej pracy użytkownik ma do dyspozycji różne alternatywy. Przy kalibracji względnej może wybierać pomiędzy trybem 1-punktowym i 2-punktowym.

W trybie 1-punktowym dla określonej wartości pomiaru w zdefiniowanym miejscu podawana jest wymagana dawka azotu. Poprzez zmienną regulację natężenia, którą można przestawiać w dowolnym momencie podczas jazdy, możliwe staje się jej dopasowanie na potrzeby zarządzania gospodarstwem i odpowiednio do stanu roślin w danej części pola. Kalibracja 1-punktowa doskonale nadaje się do aplikacji na polu wymaganej przeciętnej dawki nawożenia. Aplikacja regulatorów wzrostu również jest idealnie wykonywana w trybie 1-punktowym.

W trybie 2-punktowym uwzględniane są wartości pomiarów z dwóch różnych miejsc na polu z dopasowaniem żądanych dawek azotu. Z tych obu wartości tworzona jest krzywa nawożenia. Kalibracje względne będące w standardzie pozwalają na stosowanie środków w stanie płynnym i stałym, niezależnie od rodzaju roślin i bez konieczności dołączania kolejnych modułów.

W trybie AUTO, CROP SENSOR całkowicie odciąża operatora z wykonania kalibracji. Automatyczna kalibracja wylicza dla wszystkich rodzajów roślin i zabiegów średnią wartość łanu oraz optymalny zakres regulacji. Eliminowane są błędy ustawienia i kalibracji, operator musi ustalić jedynie przeciętną dawkę aplikacji oraz zakres regulacji. Tryb AUTO znacznie upraszcza posługiwanie się CROP SENSOR.

Kalibracja względna.

ISARIA – system nawożenia dla ekspertów.

Alternatywą dla kalibracji względnej jest moduł nawożenia ISARIA. Ten wybitny system wykonuje w pełni automatyczne wyliczenia dawki aplikacji i jest przy tym wyjątkowo prosty w obsłudze.

W przypadku modułu nawożenia ISARIA podawanie azotu następuje zależnie od pomiaru, bez konieczności kalibracji. Zmierzony przez głowice czujnika stan odżywienia rośliny azotem jest porównywany z krzywą modułu nawożenia ISARIA. W ten sposób automatycznie określa się brakującą dawkę azotu dla docelowej wartości plonu.

W celu dopasowania odpowiedniej krzywej nawożenia dla konkretnego stadium wzrostu rośliny i oczekiwanego plonowania konieczne jest wprowadzenie kilku danych przed rozpoczęciem pracy. Na chwilę obecną dostępny jest opcjonalny moduł nawożenia ISARIA dla pszenicy ozimej. Algorytmy modułu nawożenia ISARIA są rezultatem ponad 20 lat badań Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

Oprócz dotychczas obsługiwanych nawozów nieorganicznych i środków ochrony roślin, dodatkowo CROP SENSOR uwzględnia teraz również nawozy organiczne. Wyliczana jest przy tym objętość żądanej dawki aplikacji.

EM 38 – mapa przewodności elektromagnetycznej gleby

Mapa plonowania

Nakładka mapy – Map Overlay

Nakładka mapy – Map Overlay.

Aplikacja dokładnie według potrzeb.

W czasach wrażliwości ekologicznej i rosnących kosztów produkcji optymalizacja procesów to ważny czynnik. Dewiza brzmi: tak dużo, jak potrzeba i tak mało, jak to możliwe. Optymalne nawożenie jest w dużym stopniu zależne od oczekiwanego plonu. Jego wahania są jednak bardzo duże w różnych częściach pola.

Nakładka mapy – Map Overlay.

Z pomocą tak zwanej nakładki mapy Map Overlay pole podzielone jest na różne strefy spodziewanego plonowania. W systemie nawożenia dla strefy 100% obowiązuje podany plon docelowy. W strefach z odchyleniami następuje zwiększenie lub zmniejszenie dawkowania. Dzięki temu osiąga się gwarancję oszczędzania nawozu na fragmentach pola o mniejszym potencjale plonowania i jego dodawania w strefach o większych możliwościach urodzaju. Tylko w ten sposób możliwe jest nawożenie zorientowane na wielkość plonu z optymalnym zbilansowaniem nawozu.

Podstawą utworzenia nakładki mapy mogą być różne dane (patrz grafiki), które następnie wzajemnie się nakłada. Takie działanie prowadzące do optymalnego wyniku możliwe jest tylko w połączeniu z systemem nawożenia ISARIA. Utworzenie indywidualnych nakładek Map Overlay bazuje na różnych danych i jest również oferowane przez CLAAS jako usługa.

Prosty montaż.

CROP SENSOR oferowany przez CLAAS jest bardzo łatwy w montażu z przodu ciągnika. Takie miejsce montażu ma kilka zalet.

Jedną z nich jest większa odległość od punktu dozowania (rozsiewacz nawozów, opryskiwacz), co poprzez zwiększenie czasu reakcji podnosi dokładność aplikacji. Kolejnym elementem jest redukcja wpływu zapylenia, ponieważ punkt pomiaru znajduje się jeszcze przed oponami. Dwa różne adaptery montażowe (3-punktowy adapter do montażu na przednim podnośniku lub uniwersalny adapter dla większości obciążników przednich) pozwalają na montaż i podłączenie czujnika w ciągu kilku minut.

Dzięki montażowi czołowemu można było umieścić głowice czujnika na jednej ramie. Pozwoliło to na dokładny pomiar roślin bezpośrednio od góry (prostopadle), a nie z boku lub z ukosa. W ten sposób osiągnięto wyższą dokładność pomiaru.

Kompatybilność i obsługa.

Dołączenie do ISOBUS.

CROP SENSOR jest pierwszym na rynku czujnikiem do roślin posiadającym certyfikat AEF, który w pełni współpracuje ze standardem ISOBUS. Przy całym szeregu ważniejszych terminali ISOBUS jest dzisiaj możliwe obsługiwanie czujnika i dołączonej maszyny przez jeden terminal z równoczesnym sporządzaniem dokładnej dokumentacji. Zestawienie dostępnych terminali i kompatybilnych maszyn można uzyskać u swojego partnera EASY.

Starsze maszyny, jeśli tylko dysponują regulacją elektroniczną, mogą być również sterowane przez terminal CEBIS MOBILE z wykorzystaniem portu szeregowego. Lista tych maszyn jest stale poszerzana. Informacje na temat aktualnego stanu można uzyskać u swojego partnera EASY.

Prosta obsługa.

Podczas projektowania CROP SENSOR skoncentrowano się na łatwości obsługi. Czujnik roślin jest wykorzystywany tylko kilka miesięcy w roku i dlatego jego obsługa musi być intuicyjna i przejrzysta.

Są tu trzy menu: menu pracy, menu kalibracji i menu ustawień, co powoduje, że korzystanie z nich jest dziecinnie proste.