Wybranie opcji „Akceptuj” powoduje, że będziemy stosować niewymagane pliki cookie (również pliki cookie dostawców zewnętrznych) w celu udostępnienia Państwu przyjaznej dla użytkownika oferty online oraz udoskonalenia naszej usługi i jeszcze lepszego dopasowania jej do Państwa zainteresowań. Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie wycofać w tym miejscu. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych stosujemy również w przypadku, gdy nie wybiorą Państwo opcji „Akceptuj”.

Do monitorowania zachowań użytkowników firma CLAAS korzysta również z usługi „Google Analytics”. Google przetwarza dane dotyczące korzystania w celu tworzenia dla firmy CLAAS anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników. Ponadto Google wykorzystuje Państwa dane do dowolnych własnych celów (np. do profilowania) i łączy je z danymi z innych źródeł. Google może zapisywać Państwa dane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA za pośrednictwem Google LLC. Do Państwa danych mają dostęp zarówno firma Google, jak i organy państwowe.

Dalsze informacje są dostępne w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Akceptacja

CARGOS 8000.

W drodze przez cały rok.

Od roku 2015 na rynku. CARGOS 8000 pokazuje swoją siłę zarówno w pracach usługowych jak i w gospodarstwach rodzinnych z własną mechanizacją – przez cały rok.

CARGOS 8000.

W drodze przez cały rok.

Od roku 2015 na rynku. CARGOS 8000 pokazuje swoją siłę zarówno w pracach usługowych jak i w gospodarstwach rodzinnych z własną mechanizacją – przez cały rok.

Wyładunek | Rozładunek

CARGOS 8000

Pełna automatyka.

Funkcjonalna skrzynia ładunkowa.

Stabilność jest wymagana przede wszystkim podczas transportu sieczki i ścinków drewna. Dzięki ocynkowanym ogniowo, grubym na 3 mm blachom przenośnik w podłodze jest bardzo stabilny. Metalowe listwy prowadzące są wyjątkowo mocne, a odporne na korozję łańcuchy przenośnika efektywnie transportują materiał do tyłu.

Mechaniczne napinanie łańcuchów zapewnia niezbędną siłę ich naprężenia. Przykręcane szyny przenośnika można łatwo wymienić. Przednie kraty są nachylone o 5° do tyłu w celu lepszego przepływu materiału. Mają duże szczeliny – operator ma optymalny przegląd sytuacji.

CARGOS 8000

Klapa górna obracana hydraulicznie do przodu.

CARGOS jest wyposażony w sztywną klapę górną lub w obracaną hydraulicznie o 90° do przodu pokrywę napełniania. Posiada ona dodatkowy grzebień, który doskonale zapobiega stratom paszy podczas pracy przyczepy. Poza tym na początku pracy w polu lub przy przewozie sieczki można ją obrócić do przodu i uzyskać wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Pokrywę napełniania można dodatkowo wyposażyć w adaptacyjną automatykę napełniania: czujnik kątów sprawdza wychylenie pokrywy i uaktywnia przenośnik w podłodze. Hydrauliczne ciśnienie naprężania z którym pokrywa jest odchylana, ustawia się indywidualnie. Opcjonalnie dostępny jest sworzeń pomiaru siły w napędzie rotora, który wychwytuje moment obrotowy. Kombinacja obu tych rozwiązań gwarantuje optymalne napełnienie przyczepy z pełnym wykorzystaniem przestrzeni ładunkowej.

CARGOS 8000

Automatyczna regulacja łamanego dyszla umożliwia łatwe ładowanie w pagórkowatym terenie.

Dostępna we wszystkich CARGOS 9000 i CARGOS 8000: wyjątkowa, automatyczna regulacja łamanego dyszla i nagrodzone srebrnym medalem DLG na targach Agritechnica 2013 automatyczne usuwanie zatorów.

Seryjnie dostępna jest możliwość ustalenia różnych pozycji dla automatycznego sterowania łamanego dyszla w trybie załadunku, transportu i nawrotów. Oprócz tego dla wszystkich przyczep wielozadaniowych CARGOS dostępna jest opcjonalna regulacja łamanego dyszla. Przez aktywną regulację dyszla w trybie załadunku zawsze zapewniona jest wystarczająca przestrzeń między dyszlem, rotorem i podbieraczem, a przez to optymalny przepływ materiału na nierównej powierzchni. Operator jest odciążony, wydajność rośnie, a podbieracz jest chroniony.

CARGOS 8000

Usuwanie zatorów.

W razie zatoru podstawa zespołu tnącego obniża się automatycznie, a dźwigary noży odchylają się. Sygnał akustyczny informuje operatora o konieczności zatrzymania, który może potem ręcznie reaktywować wałek przegubowy; podstawa zespołu tnącego oraz dźwigary noży powracają wtedy do pozycji roboczej.

CARGOS 8000

Wykorzystać pojemność.

Komunikat o napełnieniu i wyłączenie przenośnika w podłodze sygnalizowane są przez czujnik dolnego walca dozującego, a w przypadku przyczep bez walców dozujących przez czujnik ryglowania tylnej pokrywy. Opcjonalny czujnik stanu napełnienia mierzy odstęp pomiędzy zbieranym materiałem a tylną pokrywą, wykorzystując do tego celu ultradźwięki. W przypadku pojawienia się komunikatu o napełnieniu przenośnik w podłodze jest automatycznie wyłączany.

CARGOS 8000

Rozładunek.

Modułowa budowa przyczepy wielozadaniowej umożliwia bezproblemowy montaż walców dozujących. Opcjonalnie dostępny moduł obejmuje trzy walce dozujące i kompletne przeniesienie napędu od przekładni głównej. Walce dozujące z ułożonymi spiralnie zębami mają średnicę 460 mm i dbają o optymalny obraz rozdzielania paszy.

Z modułem walców dozujących rozładunek może być opcjonalnie sterowany przez moment obrotowy. Prędkość przenośnika w podłodze będzie przy przekroczeniu wartości progowej redukowana krokowo w układzie napędowym walców dozujących. Powoduje to przyspieszenie wyładunku i odciąża operatora. Gdy walce dozujące nie są używane, moduł daje się wymontować w 15 min. Także wtedy zwiększa się prędkość wyładunku, a masa użytkowa wzrasta o 0,5 t. Otwory zamykane są wkładanymi blachami.

CARGOS 8000

Szybki rozładunek.

Chroniony w profilu C, zintegrowany hydrauliczny napęd przenośnika w podłodze jest w modelach 8000 i 700 dwustopniowy, a w CARGOS 9000 seryjnie dwustopniowy.

W celu zapewnienia niezawodnego rozładunku przelotowy wałek napędowy jest podparty po środku. Pochyły przenośnik w podłodze w trybie opróżniania obraca się do góry, do pozycji poziomej.

CARGOS 8000

Wszystkie przyczepy wielozdaniowe CARGOS posiadają szeroko otwieraną tylną pokrywę z ustawianym kątem otwarcia. W celu optymalnego wykorzystania rezerw wydajności można indywidualnie zwiększyć prędkość rozładunku na pierwszym stopniu prędkości przenośnika w podłodze. Rozszerzająca się o 5 cm ku tyłowi skrzynia ładunkowa dodatkowo wspomaga proces rozładunku.