Przepływ materiału.

TUCANO 500 APS HYBRID SYSTEM / 2016

System omłotu. Większe przyspieszenie. APS.

Wyjątkowy system omłotu APS.

Decydująca przewaga CLAAS zaczyna się już przed bębnem młócącym. Gwałtowne przyspieszenie przepływu materiału od 3 m/s do 20 m/s uruchamia łańcuch efektywnych procesów:

 • Przyspieszacz powoduje rozciągnięcie zbieranego materiału
 • Jest on wtedy równo rozłożony i przesyłany nawet do 33% szybciej
 • Dzięki wysokiej sile odśrodkowej oddzielane jest znacznie więcej ziarna
 • Do 30% ziarna oddzielane jest już w klepisku wstępnym, bezpośrednio przed przyspieszaczem – to znaczące odciążenie klepiska głównego

W wyniku tego przepustowość zwiększa się do 20% przy takim samym zużyciu paliwa. APS się opłaca.

 • Długa droga omłotu, 
duża powierzchnia oddzielania.

  W młocarni CLAAS APS klepisko główne opasa bęben młócący bardziej niż w dotychczasowych rozwiązaniach. Kąt opasania wynoszący 151° nie jest znany w żadnej innej młocarni. Daje to łagodniejszy omłot przy większej szczelinie klepiska i niższej liczbie obrotów bębna młócącego oraz zmniejszone zużycie paliwa.

 • Elastyczne klepisko wstępne.

  Klepisko wstępne zbudowano jako MULTICROP i można je dostosować do wszystkich roślin. Możliwość szybkiej wymiany trzech segmentów minimalizuje czasy przezbrajania i zwiększa ekonomikę pracy.

 • Hydrauliczne przestawianie klepiska.

  Klepisko jest ustawiane hydraulicznie z fotela operatora. Natychmiastowe dopasowanie do warunków żniwnych zmieniających się w ciągu dnia jest dokonywane niezwykle komfortowo. Równoległe prowadzenie klepiska gwarantuje optymalną jakość omłotu.

 • Zabezpieczenie przeciążeniowe podnosi wydajność dzienną.

  Zintegrowane, hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe doskonale chroni młocarnię przed uszkodzeniami powodowanymi przez ciała obce i pozwala pracować bez ryzyka aż do granic wydajności maszyny. Klepiska są naprężone hydraulicznie i otwierają się przy skokach ciśnienia. Następnie ponownie, automatycznie wracają do ustawionej pozycji roboczej.

 • Lepsza jakość ziarna to kwestia ustawień.

  W celu optymalnego wymłacania i odplewiania system APS ma wiele możliwości adaptacji. APS zapewnia znakomitą jakość ziarna dzięki elementom intensywnego omłotu oraz pokrywom klepiska wstępnego, błyskawicznie dołączanym jedną dźwignią na kanale wciągającym.

 • Synchroniczna współpraca.

  Bęben przyspieszacza i bęben młócący są napędzane centralnym wariatorem. Przy każdej zmianie liczby obrotów bębna młócącego synchronicznie zmienia się liczba obrotów lub prędkość obwodowa przyspieszacza. Dla modeli APS HYBRID serii TUCANO 580, 570 i 560 dodatkowo dostępny jest synchroniczny napęd bębna doprowadzającego. Przy bardzo suchych warunkach dodatkowo chroni to ziarno i słomę.

Większe bezpieczeństwo. AUTO CROP FLOW.

Kontrolowane ryzyko.

Co możemy zrobić, aby żniwa były bezpieczniejsze? Przy ekstremalnych warunkach zbioru operator musi pracować z najwyższą koncentracją, aby zagwarantować bezawaryjne działanie maszyny. Często mamy tylko kilka dni, aby zebrać zboże o optymalnej jakości i właśnie wtedy każda minuta pracy jest bardzo cenna.

Wczesne rozpoznanie.

Aby możliwe było wcześniejsze rozpoznanie krytycznych skoków obciążenia, nadzorowane są liczby obrotów następujących komponentów:

 • Młocarnia APS
 • Rotor ROTO PLUS w oddzielaniu resztek ziarna
 • Silnika

Liczba obrotów silnika pełni przy tym funkcję referencyjną.

W strefie gospodarki słomą rozpoznawane jest zatrzymanie siekacza słomy i pokrywy zatorów słomy.

Dopasowane do warunków zbioru.

Funkcję AUTO CROP FLOW można włączać i wyłączać w CEBIS. Operator może wybrać, czy chce z niej korzystać. Czułość granic poślizgu można ustawić w trzech stopniach, optymalnie dopasowując system do warunków w polu.

Jazda do granic wydajności.

Funkcja AUTO CROP FLOW ma wspierać operatora przy jeździe maszyną aż do granic wydajności. Daje większe bezpieczeństwo przy automatycznym nadzorze komponentów ważnych dla przepływu materiału i wprowadzenie niezbędnych kroków.

APS + ROTO PLUS = APS HYBRID SYSTEM.

Doskonała kombinacja: APS HYBRID SYSTEM.

APS HYBRID SYSTEM – technologia omłotu CLAAS – łączy dwie znakomite techniki: system stycznego omłotu APS i wysokowydajne oddzielanie ziarna ROTO PLUS.

Takie połączenie daje wiele korzyści:

 • Dostosowanie liczby obrotów bębna młocarni następuje niezależnie od liczby obrotów rotora
 • Indywidualne dostosowanie całego procesu do zmieniających się w ciągu dnia warunków zbioru
 • Łagodny omłot przy najwyższej wydajności oddzielania

Tylko firma CLAAS połączyła oba systemy w jednej maszynie i tym samym zaoferowała wydajność znacznie wyższą niż inni.

Daleko przed wytrząsaczem.

TUCANO z APS HYBRID SYSTEM wyróżnia się efektywnym oddzielaniem ziarna, dziesięciokrotnie szybszym przepływem materiału między rotorem a koszami oraz dużą siłą odśrodkową o charakterystyce zupełnie innej niż w maszynach z wytrząsaczami.

Wykorzystajmy doskonałe współdziałanie APS + ROTO PLUS.

ROTO PLUS to więcej ziarna.

Mocny punkt obrotu.

Zasada działania oddzielania ziarna ROTO PLUS jest prosta, ale wyjątkowo skuteczna. Odrzutnik młocarni APS wiąże strumień słomy i kieruje go do rotora. Osiowe obroty rotora tworzą dużą siłę odśrodkową, która sprawia, że oddzielane są także pozostałe w słomie ziarna.

Własny format:

wysokowydajny rotor. Dzięki dużej średnicy rotora wynoszącej 570 mm i wysokiej sile odśrodkowej rotora oddzielanie pozostałych w słomie nasion odbywa się już przy niskiej liczbie obrotów.

Wariator rotora do bezstopniowego dopasowania liczby obrotów.

Do uzyskania najwyższej elastyczności w ciągu dnia lub dla dopasowania do różnych roślin liczbę obrotów rotora można bezstopniowo ustawiać w CEBIS w zakresie 920–480 obr./min. W kilka sekund uzyskuje się duży wpływ na jakość słomy, np. wtedy, gdy ma ona być zebrana. W warunkach suchych niska liczba obrotów pozwala zredukować obciążenie sit krótką słomą. Jeśli trzeba zwiększyć przepustowość maszyny, wystarczy po prostu ponownie zwiększyć liczbę obrotów rotora.

Napęd stopniowy.

Maszynę można wyposażyć także w napęd stopniowy. W ten sposób ustawia się osiem liczb obrotów rotora.

Mechaniczne pokrywy rotora.

W celu zmiennego dopasowania powierzchni oddzielania rotora można zamknąć klapami pierwszy i drugi kosz rotora. Dźwignia przestawiająca jest dobrze dostępna z lewej strony maszyny. Pierwsze dwa kosze lub tylko jeden można zamknąć także z kabiny. W warunkach suchych zmniejsza się obciążenie sit, a w wilgotnych wykorzystuje się większą powierzchnię efektywnego oddzielania resztek ziarna. Wynik: elastyczne wykorzystanie powierzchni oddzielania rotora gwarantujące maksymalną przepustowość w każdych warunkach.

Szósty kosz rotora.

W celu zwiększenia przepustowości TUCANO 580 i 570 odpowiednio dostosowano w nim oddzielanie resztek ziarna. Dodatkowy, szósty kosz u dołu rotora zwiększa powierzchnię oddzielania i w porównaniu z TUCANO 560 z pięcioma koszami rotora daje wyższą wydajność tego procesu.

TUCANO 560 / 550 z APS HYBRID SYSTEM.

Nowy TUCANO 560 i 550 łączy wydajność 6-klawiszowego wytrząsacza z wymiarami 5-klawiszowego. Z ogumieniem 800 mm zachowuje szerokość transportową poniżej 3,50 m, a przy ogumieniu 680 mm jest ona poniżej 3,30 m. W ten sposób TUCANO 560 / 550 jest optymalnie dostosowany zarówno do jazdy po drodze, jak i pracy w polu.

Większa elastyczność w każdej sytuacji.

Warunki zbioru stale się zmieniają. Rano i wieczorem zboże młóci się inaczej niż po południu przy pełnym słońcu. Na wymłacanie ziarna znaczny wpływ mają także różne gatunki roślin. Również wymagania stawiane przez klientów są bardzo różne. Gdy słoma jest zbierana, powinna przechodzić przez kombajn jak najmniej uszkodzona. Odpowiednio do tego należy ustawić młocarnię i oddzielanie resztek ziarna. Jeśli słoma pozostanie na polu, musi być równomiernie rozdzielona na szerokość przyrządu żniwnego. Do tych wszystkich zadań TUCANO 500 jest doskonale przygotowany.

 • TUCANO traktuje słomę bardzo łagodnie.

  Przykładem jest długa słoma. Dzięki łagodnemu młóceniu systemem APS i dużej średnicy rotora 570 mm, słoma w pełni zachowuje swoją strukturę, idealną do pełnowartościowej ściółki. Przez obniżenie liczby obrotów rotora można znacznie poprawić jakość słomy. Przy wyłączonym siekaczu układany jest luźny pokos. Dzięki temu słoma szybciej schnie i daje się łatwo sprasować w baloty.

 • Większa wydajność z ROTO PLUS.

  Gdy słoma jest zielona i włóknista, to oddzielanie resztek ziarna może szybko stać się ogranicznikiem wydajności systemu. Dokładnie w tym miejscu wkracza wymuszone oddzielanie resztek ziarna ROTO PLUS, utrzymujące wydajność i przepustowość TUCANO 500 na wysokim poziomie. Gdy warunki są dokładnie przeciwne, można pokrywami zamknąć oba kosze rotora i w ten sposób zmniejszyć ilość krótkiej słomy. Taki zabieg odciąża sita i przy suchych żniwach zachowuje stałą, dużą przepustowość TUCANO 500.

Czyszczenie. Czyste ziarno lepiej się sprzedaje.

Czysta moc.

Czyste ziarno w zbiorniku oraz łatwe ustawianie czyszczenia to coś, czego chce każdy operator. Aby umożliwić takie wyniki, już w 2016 r. zoptymalizowaliśmy czyszczenie w całej serii TUCANO, modyfikując zarówno sito dolne, jak i kąt jego ruchów. Rezultat: czyste ziarno, mniej zgonin do powtórnego omłotu, łatwiejsze ustawianie.

Kontrola wzrokowa zgonin z fotela operatora.

Operator może kontrolować z kabiny ślimak kłosowy przez oświetlone okno kontrolne. Daje to możliwość szybkiego, najlepszego z możliwych ustawienia maszyny.

Dmuchawa promieniowa lub turbinowa.

 • Sześć lub cztery turbiny albo dmuchawa promieniowa troszczą się o zachowanie stabilnego ciśnienia wiatru i jego równy rozdział, także przy różnym obciążeniu sit
 • Wymuszone prowadzenie wiatru uniemożliwia tworzenie się mat materiału
 • Pewne prowadzenie także niewielkich ilościach wiatru
 • Bezstopniowa regulacja z kabiny

Podsiewacz.

Na podsiewaczu odbywa się wstępne sortowanie ziarna (u dołu) oraz plew i krótkiej słomy (u góry). Wynikające stąd odciążenie sita górnego zwiększa efektywność czyszczenia. Wszystkie modele TUCANO dysponują podsiewaczem wykonanym z tworzywa sztucznego, wysuwanym do przodu.

 • Jeden lub dwa stopnie spadku.
  • Dwa stopnie spadku: TUCANO 500 i 400
  • Jeden stopień spadku: TUCANO 300
  • Umożliwiają odciążenie sita górnego
  • Zwiększają wydajność, zwłaszcza przy suchej, łamliwej słomie
 • Elektryczne przestawianie sit.

  Skonstruowane w CLAAS, skopiowane przez konkurencję. Elektryczne przestawianie sit z kabiny:

  • Proste i wygodne
  • Eliminuje uciążliwe wysiadanie
  • Pełna kontrola działania
 • Czyszczenie 3D.
  • Dynamiczne wyrównanie pochyłości – aktywne sterowanie górnym sitem
  • Pełna stabilizacja wydajności na zboczach o nachyleniu aż do 20%
  • Eliminacja konserwacji i zużycia
  • Szybki i łatwy montaż
  • Wraz z AUTO CONTOUR to idealny "pakiet na zbocza"

AUTO SLOPE. Automatyczne sterowanie dmuchawy.

Komfortowe dostosowanie do każdego zbocza.

Teren pagórkowaty wymaga od operatora dodatkowej koncentracji. Funkcja AUTO SLOPE wspiera go przy ustawianiu zespołów czyszczenia. Gdy maszyna jedzie pod górę, należy zmniejszyć liczbę obrotów dmuchawy, aby uniknąć strat ziarna ze skrzyni sitowej.

Przy zjeździe z góry liczbę obrotów dmuchawy należy zwiększyć, aby zachować prawidłowy przepływ materiału i właściwe oddzielanie ziarna. AUTO SLOPE stale dopasowuje liczbę obrotów dmuchawy do warunków, wychodząc od ustawień dmuchawy dokonanych przez operatora.

Jak pracuje AUTO SLOPE?

Przy jeździe pod górę:

 • Liczba obrotów dmuchawy jest zmniejszana

Przy jeździe w dół:

 • Liczba obrotów dmuchawy jest zwiększana

Korzyści:

 • Eliminacja konserwacji i zużycia
 • Liczba obrotów dmuchawy jest dopasowywana automatycznie
 • Lepsza wydajność skrzyni sitowej dzięki dopasowaniu ilości wiatru
 • Wydajność czyszczenia pozostaje stabilna
 • Perfekcyjna współpraca z czyszczeniem 3D w nierównym terenie
 • Większa przepustowość i mniejsze straty na zboczach

Elektroniczny pomiar objętości zgonin.

Ilość i skład zgonin pozwalają w efekcie na możliwie najlepsze ustawienie maszyny. TUCANO rejestruje całkowitą objętość materiału zgonin.

 • Pomiar odbywa się przez fotokomórkę w górnej części przenośnika kłosowego
 • Wskazania objętości zgonin oraz poziomu strat są widoczne tuż obok w CEBIS

11 000 l. 
Więcej miejsca dla najlepszego ziarna.

Rezerwa wysokich przepustowości.

Odpowiednio do niezwykle dużej przepustowości modele TUCANO 570 i 580 otrzymały zbiornik ziarna mieszczący 11 000 l. To wystarczająca rezerwa do otwarcia lub dzielenia dużych pól.

Pełna wydajność żniwna.

Seria TUCANO jest wyposażona w górny rozładunek zbiornika ziarna z wydajnością do 105 l/s. Czas opróżnienia zbiornika wynosi poniżej dwóch minut. Oprócz tego TUCANO oferuje zwiększoną wysokość i odległość przeładunku. Można bez problemu napełniać duże pojazdy transportowe. Stosownie do przyrządów roboczych o szerokości do 9,22 m mamy do dyspozycji odpowiednio długie rury rozładowcze.

Przemyślana koncepcja.

Wiele szczegółów dotyczących zbiornika uzupełnia całą koncepcję:

 • Możliwość łatwego pobierania próbek ziarna
 • Duża wysokość przeładunku
 • Idealne rozłożenie masy
 • Dobry wgląd do zbiornika ziarna
 • Szybkie, prostoliniowe opróżnianie do 105 l/s
 • Gładkie ściany wewnątrz zbiornika gwarantujące doskonałe opróżnienie

Czysta sprawa.

Automatyczna klapa zamykająca na końcu rury rozładowczej zbiornika ziarna zapobiega opadaniu ziaren na podłoże. Każde ziarno ląduje tam, gdzie jego miejsce: na pojeździe transportowym.

 • QUANTIMETER mierzy i sprawdza.

  Pomiar przepustowości, wilgotności i wskazania danych w CEBIS to najważniejsze funkcje QUANTIMETER.

  Pomiar przepustowości odbywa się zależnie od zbieranej rośliny. Wilgotność ziarna sprawdzana jest na bieżąco i pokazywana na życzenie.

 • Wskaźnik bieżącego napełnienia.

  Przy pomiarze objętości w przenośniku ziarna fotokomórka sprawdza napełnienie poszczególnych łopatek przenośnika. Ustalona wartość jest na bieżąco pokazywana w CEBIS, co pozwala na wykorzystanie Fleet View App.

Z PROFI CAM widać wszystko.

Wszystkie modele TUCANO można wyposażyć w umieszczoną na końcu rury rozładowczej kamerę PROFI CAM. Pozycjonowanie kamery pozwala na wygodny nadzór trzech czynności na dodatkowym kolorowym monitorze znajdujący się w kabinie:

 • Rura rozładowcza rozłożona: przeładunek
 • Rura rozładowcza złożona: rozdział sieczki
 • Rura rozładowcza złożona: obszar za maszyną do cofania lub jazdy po drogach

W systemie można przyłączyć do czterech kamer i oglądać przekazywany obraz na monitorze.

Tylna kamera CEBIS.

Tylna kamera zamontowana na kołpaku wyrzutu słomy przenosi obraz bezpośrednio na ekran CEBIS. Gdy TUCANO porusza się do tyłu, wskazania automatycznie przełączają się na obraz z kamery.

1 Przestawne ostrze poprzeczne / 2 Wał rotora / 3 Noże/ 4 Przykręcana listwa cierna / 5 Przestawne noże przeciwstawne

Krótkie cięcie, daleki rozrzut: 
pole gotowe do kolejnych zbiorów. Zarządzanie słomą

Krótko posiekać, równo rozdzielić.

Słoma przychodząca z rotora lub z wytrząsacza jest krótko posiekana przez siekacz i rozdzielona na całą szerokość roboczą. Plewy wydostające się poza skrzynię sitową trafiają do rozdzielacza Heavy Duty, który rozmieszcza je na polu – odległość wyrzutu można łatwo ustawiać.

Elektryczne przestawianie blach rotora w TUCANO 500.

Na wyjściu rotora można przez elektryczną zmianę pozycji blachy prowadzącej ustalić zasilanie siekacza oraz kształt pokosu. Zależnie od wilgotności i stanu słomy jej strumień będzie w miarę możliwości zawsze doprowadzany do środka siekacza. Tylko tam można osiągnąć równomierny rozdział sieczki. Przy odkładaniu pokosu na jego szerokość wpływa pozycja blachy prowadzącej rotora. Gdy blacha prowadząca rotora jest w pełni wsunięta, powstaje dobrze schnący pokos o maksymalnej szerokości i równomiernym zasilaniu prasy na całej szerokości podbieracza.

 • SPECIAL CUT.

  Dla wszystkich modeli TUCANO zamiast zwykłego siekacza STANDARD CUT do dyspozycji jest siekacz SPECIAL CUT. Siekacz jest załączany i wyłączany elektrohydraulicznie przez czujnik, po przełożeniu blachy prowadzącej słomę. SPECIAL CUT dysponuje większą o 30% liczbą noży. Jest ich 80 w TUCANO 570 i 580 oraz w wersji z sześcioma klawiszami wytrząsacza (450 / 440 / 340), 68 w wersji z pięcioma klawiszami wytrząsacza (430 / 420 / 320) i TUCANO 560. Zoptymalizowana obudowa zapewnia równomierny dopływ słomy. Siekacz wyróżnia się niewielkim zapotrzebowaniem paliwa i dokładnym rozdziałem sieczki. Później sieczka jest doprowadzana do ACTIVE SPREADER lub do kołpaka rozdziału słomy.

 • Rozrzucenie na całej szerokości roboczej: ACTIVE SPREADER.

  Im większa jest ilość słomy i szerokość przyrządu żniwnego, tym dokładniej musi być rozdzielona sieczka. CLAAS ACTIVE SPREADER oferuje tu właściwe rozwiązanie.

  Sieczka odbierana jest przez dwa pracujące przeciwbieżnie rotory wyrzutowe, ponownie przyspieszające jej ruch i równomiernie rozdzielające ją na szerokość roboczą ponad 9,3 m. Kierunek rozrzutu można przy tym wygodnie regulować z kabiny.

  TUCANO zadbał przy rozdziale sieczki o minimalne zapotrzebowanie mocy. Zarówno ACTIVE SPREADER, jak i SPECIAL CUT są w tej wielkości maszynach czymś niezwykłym i lokują TUCANO na czele wyższej klasy średniej.

 • Jeśli rozdzielacz plew, to HD.

  Zalet jest wiele:

  • Przydatność do zbioru zbóż i kukurydzy – bez przezbrajania
  • Komponenty HD o długim okresie użytkowania
  • Doskonały rozdział poprzeczny
  • Pewne prowadzanie materiału w każdych warunkach
  • Eliminacja wpływu strumienia powietrza czyszczącego
  • Optymalny dostęp do skrzyni sitowej przez składany rozdzielacz plew
 • Fabrycznie SPECIAL CUT do kukurydzy.

  TUCANO 500 jest fabrycznie dostępny z siekaczem SPECIAL CUT do zbioru kukurydzy.

TUCANO w zbiorach ryżu.

Także do zbioru ryżu: młocarnia APS.

Ziarna ryżu są wrażliwe. Aby ich nie uszkodzić podczas zbiorów zwykłe, wyposażone w cepy bębny młócące są zastępowane bębnami kołeczkowymi. Na odrzutniku (TUCANO 400) i na bębnie doprowadzającym (TUCANO 500) montuje się dodatkowe listwy zębate. Fabrycznie młocarnia APS do zbioru ryżu jest dostępna dla następujących maszyn: TUCANO 580, 570, 560, 450, 440, 430. Zestaw przezbrojenia pozwala dostosować także TUCANO 300 do zbioru ryżu. Dla maszyn APS HYBRID 570 i 560 dodatkowo dostępne są specjalne kosze oddzielające do rotorów oddzielania resztek ziarna ROTO PLUS. Większy odstęp drutów koszy wyraźnie zwiększa wydajność oddzielania w zielonej słomie ryżowej.

 • Duża wytrzymałość. Transport i przechowywanie ziarna.

  W trakcie żniw ryżu pobierana jest także bardzo duża ilość ziemi i zanieczyszczeń. W celu zminimalizowania zużycia blach, wszystkie elementy systemu pozyskiwania ziarna wykonano z materiałów odpornych na ścieranie.

 • Komponenty odporne na ścieranie.
  • Ślimak kłosowy
  • Pokrywa przenośnika kłosowego
  • Ślimak ziarna
  • Stopka przenośnika z pokrywą zamykającą
  • Ślimak napełniania zbiornika ziarna
  • Ślimak rozładunku zbiornika ziarna
  • Ślimak rury rozładowczej zbiornika ziarna
 • Solidny: zbiornik ziarna HD.

  Ślimaki w zbiorniku ziarna i rura rozładowcza zbiornika ziarna również wykonane są z materiału odpornego na ścieranie. Dodatkowo zmodyfikowano ślimak rozładowczy w zbiorniku ziarna, gwarantując optymalny wydatek transportu resztek ziarna. Zbiornik ziarna do ryżu jest dostępny dla maszyn TUCANO 580, 570, 560, 550, 450, 440 i 430.

 • Unikanie poślizgu.

  Modele TUCANO 580, 570, 450 i 440 mają specjalne podwozie z gąsienicami stalowymi. Zapewniają one dobrą trakcję, zapobiegają grzęźnięciu oraz są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na obciążenia. Umożliwia to zbiory maszynowe na polach ryżowych o bardzo dużej wilgotności gleby.

 • Ochrona osi.

  Utrudnione warunki zbiorów na polu ryżowym powodują wyjątkowo intensywne obciążenie maszyny. Oś napędowa oraz wszystkie łożyska osiowe zostały specjalnie uszczelnione i zabezpieczone przed wilgocią (TUCANO 580, 570, 560, 550, 450, 440). Zabezpieczenie spodu podwozia osłania wiele wartościowych komponentów – na przykład skrzynię biegów – chroniąc je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zwiększonym zużyciem.