Wybranie opcji „Akceptuj” powoduje, że będziemy stosować niewymagane pliki cookie (również pliki cookie dostawców zewnętrznych) w celu udostępnienia Państwu przyjaznej dla użytkownika oferty online oraz udoskonalenia naszej usługi i jeszcze lepszego dopasowania jej do Państwa zainteresowań. Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie wycofać w tym miejscu. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych stosujemy również w przypadku, gdy nie wybiorą Państwo opcji „Akceptuj”.

Do monitorowania zachowań użytkowników firma CLAAS korzysta również z usługi „Google Analytics”. Google przetwarza dane dotyczące korzystania w celu tworzenia dla firmy CLAAS anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników. Ponadto Google wykorzystuje Państwa dane do dowolnych własnych celów (np. do profilowania) i łączy je z danymi z innych źródeł. Google może zapisywać Państwa dane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA za pośrednictwem Google LLC. Do Państwa danych mają dostęp zarówno firma Google, jak i organy państwowe.

Dalsze informacje są dostępne w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Akceptacja

LEXION 780–740

Zarządzanie danymi.

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy obchodzić się z nimi tak samo dobrze, jak z parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz.

LEXION 700

LEXION 780–740

Zarządzanie danymi.

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy obchodzić się z nimi tak samo dobrze, jak z parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz.

Zarządzanie danymi.

LEXION 700

FLEET VIEW i TELEMATICS.

Wszystko jak na dłoni – wystarczy kliknąć.

W ramach TELEMATICS firma CLAAS oferuje możliwość wywołania przez internet wszędzie i zawsze wszystkich istotnych informacji o maszynie. Z TELEMATICS zarabia się więcej.

FLEET VIEW App.

FLEET VIEW (widok floty) to aplikacja CLAAS umożliwiająca koordynację pojazdów należących do jednej floty żniwnej, pozwalająca na pracę kombajnów bez przestojów. Informuje ona wszystkich operatorów praktycznie w czasie rzeczywistym o ich pozycji i poziomie napełnienia zbiorników kombajnów całej floty.

Download FLEET VIEW

Poprawa procesów pracy.

Codziennie jest sporządzany i wysyłany przez e-mail raport z analizą czasu pracy oraz oceną najważniejszych parametrów maszyny. Przed rozpoczęciem pracy można przeanalizować informacje z dnia poprzedniego i sprawdzić, kiedy maszyna pracowała najlepiej. Dodatkowo można wywołać ślady przejazdów maszyny z protokołem zdarzeń i zoptymalizować logistykę transportu. TELEMATICS umożliwia celowe zarządzanie flotą i eliminację nierentownych przestojów.

Uproszczenie dokumentacji.

Za pomocą TELEMATICS eksportuje się ważne dane do mapowania wydajności i oszczędza cenny czas. Tak np. można uzyskać informacje o wydajności na poszczególnych częściach pola.

Optymalizacja ustawień.

Dzięki osobistemu dostępowi do TELEMATICS można w czasie rzeczywistym precyzyjnie porównywać przez internet ustawienia swoich maszyn w ciągu całej kampanii. Wynik: perfekcyjna praca w każdych warunkach. Każdego dnia.

LEXION 700

Automatyczna dokumentacja.

Funkcja ta dokumentuje i automatycznie opracowuje dane procesowe. Jako rozwinięcie funkcji TELEMATICS automatycznie – bez udziału operatora – przenosi dane robocze poszczególnych pól na serwer, gdzie są one interpretowane i opracowywane. Odbywa się to na bazie wcześniej załadowanych w systemie granic pola. Wszystkie ważne informacje dotyczące maszyny można eksportować w formacie IsoXML, dzięki czemu ich dalsza obróbka nie stanowi problemu.

LEXION 700

Wywołać większy potencjał. Zarządzanie zadaniami i mapowanie plonowania.

Zarządzanie zleceniami.

W CEBIS można zarządzać zadaniami. Oprogramowanie CLAAS AGROCOM MAP START pozwala wstępnie przygotować dane dotyczące klienta lub pola, które są uruchamiane i opracowywane w CEBIS.

 • Wszystkie informacje są zapisywane po wykonaniu zlecenia lub na koniec dnia pracy
 • Dane te można wydrukować w maszynie lub przenieść na kartę danych
 • Wszystkie dane można odczytać i opracowywać na komputerze
 • W CEBIS można obejrzeć i wydrukować także liczniki dzienne, całkowite i dane dotyczące roślin
LEXION 700

Mapowanie plonów.

Na podstawie danych z zarządzania zadaniami można z LEXION sporządzać mapy wydajności. Czujniki LEXION mierzą wielkość zbioru i wilgotność ziarna. CEBIS, za pomocą satelitów GPS, uzupełnia dane o współrzędne geograficzne.

Wszystkie wartości pomiarów zapisywane są na przenośnej karcie pamięci. Dostępne oprogramowanie AGROCOM MAP START pozwala na stworzenie wiele mówiących map plonów – stanowiących bazę przyszłej strategii produkcji.

 • QUANTIMETER mierzy i sprawdza.

  Pomiar przepustowości, wilgotności i wskazania danych w CEBIS to ważniejsze funkcje QUANTIMETER. Pomiar przepustowości odbywa się zależnie od zbieranej rośliny. Wilgotność ziarna sprawdzana jest na bieżąco i pokazywana na życzenie.

  Przy pomiarze objętości w przenośniku ziarna fotokomórka sprawdza napełnienie poszczególnych łopatek. Odpowiedni współczynnik korekcyjny uwzględnia między innymi poprzeczne oraz podłużne nachylenie maszyny – w efekcie QUANTIMETER automatycznie podaje dokładną wielkość zbioru.

 • Jeszcze łatwiejsze zarządzanie zadaniami.

  Terminal S10 nie tylko nadaje się do kierowania z GPS, lecz może być również wykorzystywany jako terminal obsługowy dla funkcji ISOBUS. Nowym rozwiązaniem jest zarządzanie zadaniami w oparciu o ISOBUS. ISO TC BAS rejestruje najistotniejsze dane, takie jak obrobiona powierzchnia, wielkość plonu, wilgotność ziarna czy czas pracy. ISO TC-GEO mapuje plony i przekazuje obrazy na żywo do kabiny.

 • Jeszcze dokładniejsze mapowanie plonów.

  Cenna i niezbędna dla pomiaru wielkości plonu funkcja, dostępna od ręki w ramach licencji ISO TC-GEO: szerokość robocza jest automatycznie korygowana i dopasowywana, dzięki czemu operator nie musi dokonywać żadnych ręcznych modyfikacji. Takie rozwiązanie gwarantuje dokładniejszą rejestrację obrabianych powierzchni oraz większą precyzję mapowania plonów.

Remote Service. Wejście do świata sieci CLAAS.

Zachęcamy do wkroczenia z nami w nową erę serwisu, której podstawę tworzą nowe technologie.

Zachęcamy do skorzystania z inteligentnego połączenia w sieć maszyn CLAAS. W ten sposób partner handlowy i serwisowy ma bezpośredni dostęp do maszyn klientów i określonych danych, co umożliwia szybsze i bardziej bezpośrednie reagowanie w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji lub serwisowania. A teraz to, co najlepsze: CLAAS pokrywa koszty usługi Remote Service przez 5 lat. Wystarczy tylko wyrazić zgodę.

LEXION 700

Korzyści z wykorzystania Remote Service.

Szybsze rozwiązywanie problemów.

 • Maszyna rozpoznaje usterki i informuje operatora
 • Maszyna przesyła komunikat o błędzie do partnera serwisowego
 • Partner serwisowy zdalnie identyfikuje błąd

Korzyść: natychmiastowe rozwiązanie problemu dzięki dostawie i instalacji części zamiennej w miejscu użytkowania maszyny.

LEXION 700

Proaktywne planowanie konserwacji.

 • Maszyna zgłasza nadchodzące potrzeby konserwacyjne do partnera serwisowego
 • Partner serwisowy przedstawia propozycję daty przeprowadzenia konserwacji
 • Partner serwisowy zamawia z wyprzedzeniem sprzęt CLAAS ORIGINAL zgodnie z zakresem konserwacji

Korzyść: szybkie przeprowadzenie konserwacji.

LEXION 700

Rejestracja. W taki sposób można uzyskać dostęp do usługi Remote Service.

Dla firmy CLAAS bezpieczeństwo pracy jej klientów jest najwyższym priorytetem we wszystkich działaniach. Dlatego postępujemy zgodnie z prostą zasadą – klient ma zawsze pełną kontrolę nad CLAAS Remote Service:

 • Dane należą wyłącznie do użytkownika
 • Połączenie stosowane do przesyłu danych jest w 100% bezpieczne
 • Przekazywane są wyłącznie informacje dotyczące stanu i wydajności maszyny oraz dane diagnostyczne i warunki użytkowania. Dane dotyczące plonów nie są przesyłane

1 Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.