LEXION 780-740

Najnowsze doświadczenia.

Gdy połączy się doświadczenie z najnowszą wiedzą badawczą powstanie maszyna, która sprawdza się zawsze i wszędzie. Posłuchaliśmy Waszych opinii i skonstruowaliśmy kombajn, który dokładnie odpowiada Waszym wymaganiom. Nowy LEXION.

LEXION 780-740

Najnowsze doświadczenia.

Gdy połączy się doświadczenie z najnowszą wiedzą badawczą powstanie maszyna, która sprawdza się zawsze i wszędzie. Posłuchaliśmy Waszych opinii i skonstruowaliśmy kombajn, który dokładnie odpowiada Waszym wymaganiom. Nowy LEXION.

Przepływ materiału. Złoto dla CEMOS AUTO THRESHING.

Złoto dla CEMOS AUTO THRESHING – autonomicznej młocarni do kombajnów z wytrząsaczami i kombajnów hybrydowych CLAAS

CEMOS AUTO THRESHING to kolejny element automatyzacji omłotu. Nowy system wspomagania w pełni automatycznie reguluje odległość klepiska i liczbę obrotów bębna młócącego systemu stycznego omłotu oraz dynamicznie dopasowuje się do aktualnych warunków pracy. W ten sposób proces wymłacania w młocarni jest stale automatycznie optymalizowany aż do technicznych granic wydajności. Wyeliminowano konieczność długotrwałego wprowadzania ustawień wstępnych. Operator kombajnu może ingerować w dowolnym, preferowanym przez siebie momencie.

W ramach CEMOS AUTOMATIC system CEMOS AUTO THRESHING jest połączony ze wszystkimi innymi systemami wspomagania kombajnu, a w szczególności z CRUISE PILOT odpowiadającym za automatyczną regulację prędkości jazdy. Monitorowanie i sterowanie współpracą systemów wspomagania odbywa się przy tym za pośrednictwem modułu centralnego. Wychodząc od ustawień podstawowych dla danego zboża, system AUTO THRESHING dobiera zawsze optymalne ustawienie młocarni – młócenie przebiega tak delikatnie, jak to możliwe i tak agresywnie, jak to konieczne, w zależności od przebiegu oddzielania ziarna, czyszczenia i prędkości jazdy. Ułatwia to również pracę kolejnych komponentów.

CEMOS AUTO THRESHING, AUTO CLEANING i CEMOS AUTO SEPARATION

 • Automatyczne wymłacanie, oddzielanie i czyszczenie.

  CEMOS AUTO THRESHING wyszukuje najlepsze ustawienie dla:

  • Liczby obrotów bębna młócącego
  • Odległości klepiska

  CEMOS AUTO CLEANING optymalizuje czyszczenie przez ustawienie następujących zespołów:

  • Liczba obrotów dmuchawy
  • Otwarcie sita górnego
  • Otwarcie sita dolnego

  CEMOS AUTO SEPARATION działa na oddzielanie resztek ziarna ROTO PLUS, dokonując następujących ustawień:

  • Liczba obrotów rotora
  • Pozycja pokryw rotorów
 • Zasada działania.

  Proste, lecz wyjątkowo skuteczne: po rozpoczęciu pracy w polu AUTO THRESHING, AUTO CLEANING i AUTO SEPARATION sterują określonymi wartościami wstępnymi i w krótkim czasie znajduje optymalne ustawienia systemów roboczych. Uwzględnia przy tym zmieniające się w ciągu dnia warunki zbioru, sprawdzając i stale dostosowując nastawy. W ten sposób AUTO THRESHING, AUTO CLEANING oraz AUTO SEPARATION gwarantują poziom efektywności, którego żaden operator nie mógłby osiągnąć ręcznie.

 • Cztery strategie optymalizacji.

  Operator może wybrać spośród czterech strategii optymalizacji:

  • Poprawa jakości ziarna
  • Poprawa wymłacania
  • Poprawa czystości ziarna
  • Poprawa jakości słomy

  Dokonując wyboru, operator konkretnie podaje do AUTO THRESHING, AUTO CLEANING i AUTO SEPARATION polecenie wysterowania wyniku, który odpowiada wybranej strategii. W celu optymalnego spełnienia tych zadań AUTO THRESHING samodzielnie reguluje układ młocarni, AUTO CLEANING układ czyszczenia, a AUTO SEPARATION układ oddzielania resztek ziarna.

 • Pełna suwerenność operatora.

  CEMOS AUTO THRESHING, CEMOS AUTO CLEANING oraz CEMOS AUTO SEPARATION działają konsekwentnie w oparciu o oprogramowanie CEMOS DIALOG. Operator może w dowolnym momencie użyć systemu i wyszukać prawidłowe ustawienie poprzez okna dialogowe w CEMOS. Oba układy automatyki pozostają przy tym aktywne. Zależnie od sytuacji CEMOS DIALOG podsuwa operatorowi dalsze wskazówki do optymalizacji pracy maszyny.

  Zawsze istnieje oczywiście możliwość ręcznego ustawienia w CEBIS młocarni, oddzielania resztek ziarna i czyszczenia. Automatyki są wtedy chwilowo wyłączone.

  Przy ponownym uruchomieniu przycisku AUTO PILOT na wielofunkcyjnym uchwycie/CMOTION ponownie uaktywnia się AUTO THRESHING, AUTO CLEANING i AUTO SEPARATION.

  Oprócz tego możliwe jest kompletne uaktywnienie lub dezaktywacja funkcji automatyki. CEMOS AUTO THRESHING, CEMOS AUTO CLEANING i CEMOS AUTO SEPARATION można też włączać i wyłączać niezależnie od siebie.

 • Wskaźniki i obsługa.

  Wszystkie funkcje CEMOS AUTOMATIC można obsługiwać i obserwować na terminalu mobilnym CEBIS MOBILE. Operator widzi na nim przez cały czas wszystkie zespoły i ich ustawienia. Poprzez terminal CEBIS maszyny możliwa jest tylko obsługa, bez prezentacji zespołów.

 • Pełna automatyka czystości ziarna.

  Regulacja GRAIN QUALITY CAMERA odbywa się automatycznie w połączeniu z CEMOS AUTO CLEANING i CEMOS AUTO SEPARATION. Obraz na żywo z GRAIN QUALITY CAMERA można wyświetlać w CEBIS MOBILE. Kliknięcie obrazu powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego ustawienie czułości pomiaru. W ten sposób operator może definiować żądany poziom czystości ziarna. CEMOS AUTO CLEANING i CEMOS AUTO SEPARATION zapewniają stałą optymalizację czyszczenia ziarna i oddzielania resztek w przypadku, gdy żądany poziom nie zostanie osiągnięty. Użytkownik może włączać i wyłączać wsparcie GRAIN QUALITY CAMERA w CEBIS.

  Sposób działania:

  Analiza przeprowadzana przez GRAIN QUALITY CAMERA wskazuje – oprócz udziału połamanego ziarna – również udział części innych niż ziarno (NKB). Parametr ten jest prezentowany w formie graficznej na ekranie CEBIS, bezpośrednio jako widok na żywo lub obraz zbioru. Dzięki ustawieniu czułości pomiaru kierowca może określić pożądany poziom czystości ziarna.

Nowy CEBIS Mobile. Komfort obsługi najwyższej klasy.

Dzięki 12-calowemu ekranowi dotykowemu nowy CEBIS MOBILE stwarza zupełnie nowe możliwości obsługi systemów wspomagania operatora CRUISE PILOT, CEMOS DIALOG i CEMOS AUTOMATIC. Wszystkie procesy robocze są wyświetlane na symbolu maszyny.

CEBIS MOBILE zapewnia przejrzystość.

Prezentowane są aktualne stany wszystkich zespołów i aktywne funkcje CEMOS AUTOMATIC. Dodatkowo wyświetlany jest status czyszczenia 4D. Widoczny może być również obraz z GRAIN QUALITY CAMERA. Dzięki temu kierowca ma pod kontrolą wszystkie istotne informacje, co pozwala mu np. na odpowiednią modyfikację strategii pracy.

CEMOS DIALOG ma właściwe ustawienie.

CEMOS DIALOG spełnia zadania asystenta i zawsze znajduje prawidłowe ustawienia maszyny: w odniesieniu do wydajności, jakości, bezpieczeństwa oraz efektywności. Wartości założone w książce zbiorów CLAAS są dobrymi wynikami średnimi dla prawie wszystkich warunków zbioru, oferując z reguły również możliwości optymalizacji nastaw. CEMOS pomaga w wykorzystaniu tego potencjału.

NOWOŚĆ: CEMOS DIALOG z nową obsługą.

Obsługa i wyświetlanie CEMOS DIALOG odbywają się za pośrednictwem nowego terminala CEBIS MOBILE. Na wyświetlaczu głównym widoczne są aktualne stany wszystkich zespołów.

 • Zasada działania: dialog.

  CEMOS DIALOG prowadzi operatora poprzez dialog aż do momentu uzyskania optymalnych nastaw.

  Optymalizacja następuje w trzech krokach:

  1. Operator żąda propozycji nastaw (np. zmniejszenia strat)
  2. CEMOS DIALOG składa logiczną propozycję nastaw
  3. Operator akceptuje propozycję ustawienia lub ją odrzuca

  Kroki 2 i 3 powtarzają się do momentu, aż kierowca będzie zadowolony z rezultatu lub CEMOS DIALOG przestanie generować kolejne sugestie. Regulacja maszyny odbywa się – w miarę możliwości – za pośrednictwem CEMOS DIALOG (np. regulacja liczby obrotów dmuchawy), jednak zawsze wymaga potwierdzenia kierowcy.

  Automatyczna regulacja nie zachodzi bez potwierdzenia kierowcy. W niemal każdym oknie dialogowym CEMOS DIALOG udostępnia kompleksową funkcję pomocy. Jeżeli maszyna wymaga nastawy ręcznej, CEMOS DIALOG prezentuje kierowcy na ekranie proces wprowadzania nastaw.

  Sugestie nastaw mechanicznych.

  CEMOS DIALOG uwzględnia cały przepływ materiału. Kierowca może również zażądać sugestii dla ustawień komponentów mechanicznych. Jeśli np. wystąpi problem z przepływem materiału w przyrządzie żniwnym, w CEMOS DIALOG dostępne są odpowiednie komunikaty tekstowe i grafiki prezentujące sposób jego rozwiązania.

Przepływ materiału. Produktywność zobowiązuje.

LEXION 780-740

Optymalnie dopasowany.Kanał wciągający.

Niezwykła wydajność kombajnów LEXION zaczyna się już w kanale wciągającym. Dzięki zastosowanej w nim całkowicie nowej koncepcji możemy spełniać nasze wysokie wymagania.

Typowe kanały wciągające działają w oparciu o łańcuchy umożliwiające połączenie z listwami wciągającymi. Zamiast łańcuchów listwy te są teraz połączone taśmami pasowymi. Napęd taśm odbywa się dzięki zazębieniom na ich grzbiecie, co zapewnia wydajne wciąganie dużych ilości materiału oraz mocną rewersję. W porównaniu z typowym kanałem wciągającym przenośnik taśmowy zapewnia przekonujące zalety:

 • Spokojna i cicha praca
 • Duża wytrzymałość i stałe naprężenie
 • Duża wytrzymałość i odporność na ciała obce
 • Uniwersalny kanał wciągający.
  LEXION 780-740

  Płaski kąt wlotu do młocarni umożliwia optymalny przepływ materiału. Mocne łańcuchy lub taśmy pasowe z listwami wciągającymi zapewniają niezbędną stabilność. Ponadto wymienna blacha ścieralna zwiększa żywotność zespołu.

 • Kanał wciągający HP.
  LEXION 780-740

  W celu zapewnienia optymalnego dopasowania do warunków zbioru kanał wciągający HP (Header Pitch) pozwala na ręczną zmianę kąta cięcia. Wychodząc z pozycji centralnej, kąt cięcia zmienia się o 8° do tyłu i 11° do przodu. Regulacja mechaniczna odbywa się za pośrednictwem cięgła górnego na kanale wciągającym.

 • Hydrauliczny kanał wciągający HP.

  Hydrauliczna regulacja kąta cięcia odbywa się za pośrednictwem siłownika hydraulicznego. Wartość kąta cięcia można zapisać wraz z czterema możliwymi wysokościami cięcia. Przyrząd tnący zawsze pracuje z optymalnym kątem cięcia – w szczególności w wyległym zbożu i przy niskiej wysokości ścierniska.

 • Kanał wciągający V.
  LEXION 780-740

  Dzięki elastycznemu ułożyskowaniu uchwytów przyrządu żniwnego kanał V umożliwia szybką i łatwą zmianę kąta cięcia, nawet z zamontowanym przyrządem roboczym. Optymalnie dopasowuje się do wszystkich warunków pracy i różnego typu ogumienia. Ustawienie kąta cięcia jest przenoszone równolegle po obu stronach z jednego, centralnego punktu. Wartość kąta można odczytać na skali.

CLAAS LEXION 700. APS HYBRID SYSTEM.

Więcej nowoczesnej technologii. APS HYBRID SYSTEM.

APS HYBRID SYSTEM – technika omłotu firmy CLAAS – łączy dwie znakomite technologie: styczny system omłotu APS i wysokowydajne oddzielanie ziarna ROTO PLUS.

Tylko CLAAS połączył oba systemy w jednej maszynie i tym samym, dzięki APS, zaoferował wydajność znacznie wyższą niż inni.

Takie połączenie daje wiele korzyści:

 • Dostosowanie liczby obrotów bębna młocarni następuje niezależnie od liczby obrotów rotorów
 • Indywidualne dostosowanie całego procesu do zmieniających się w ciągu dnia warunków zbioru
 • Łagodny omłot przy najwyższej przepustowości

CLAAS LEXION 700. APS.

Większe przyspieszenie. APS.

 • Przyspieszacz powoduje lepsze rozciągnięcie zbieranego materiału
 • Jest on wtedy równo rozłożony i płynie aż do 33% szybciej
 • Dzięki wysokiej sile odśrodkowej oddzielane jest znacznie więcej ziarna
 • Do 30% ziarna wychwytywane jest już w klepisku wstępnym, bezpośrednio przed przyspieszaczem – to znaczące odciążenie klepiska głównego

Podkreślić należy wzrost wydajności sięgający do 20% przy niezmienionym zużyciu paliwa.

Z systemem APS jakość ziarna jest wyższa.

Do optymalnego wymłacania i odplewiania system APS ma wiele możliwości adaptacji. APS zapewnia znakomitą jakość ziarna dzięki elementom intensywnego omłotu oraz blachami kłosownika, błyskawicznie dołączanymi jedną dźwignią na kanale wciągającym.

Synchroniczna współpraca.

Przyspieszacz, bęben młócący oraz odrzutnik są napędzane przez jedną przekładnię bezstopniową. Przy każdej zmianie liczby obrotów bębna młócącego synchronicznie zmieniają się też liczby obrotów przyspieszacza i odrzutnika. Rezultat: łagodne traktowanie młóconego materiału przy równym przepływie.

LEXION 780-740

Większe bezpieczeństwo. AUTO CROP FLOW.

Co możemy zrobić, aby żniwa były bardziej bezpieczne? Przy ekstremalnych warunkach zbioru operator musi pracować z najwyższą koncentracją, aby zagwarantować bezawaryjne działanie maszyny. Często mamy tylko kilka dni, aby zebrać zboże o optymalnej jakości i właśnie wtedy każda minuta pracy jest bardzo cenna.

Funkcja AUTO CROP FLOW powinna wspierać operatora przy jeździe maszyną aż do granic wydajności. Zapewnia ona większe bezpieczeństwo przy automatycznym nadzorze komponentów ważnych dla przepływu materiału i wprowadzenie niezbędnych kroków.

CLAAS LEXION Automatyczna kontrola przepływu materiału / 2016 / pl

Szybkie reagowanie.

Przy przekroczeniu ustawionej granicy poślizgu automatycznie wykonane zostaną następujące kroki:

 • Uaktywni się hamulec przyrządu żniwnego
 • Zespół wciągania i przyrząd roboczy zostaną wyłączone
 • Tempomat lub CRUISE PILOT: prędkość zostanie zredukowana do 1,5 km/h, jeśli systemy są aktywne
 • Rozładunek zbiornika ziarna zostanie wyłączony, jeśli jest aktywny

Te czynności zapewnią, że do maszyny nie dostanie się więcej materiału. Zredukowane zostaną czasy przestoju oraz uszkodzenia spowodowane zatorami.

CLAAS LEXION 700. ROTO PLUS.


Wysokowydajne rotory.

Mimośrodowo łożyskowane rotory zawsze rozwijają wysokie siły odśrodkowe, tak aby oddzielić resztki ziarna od słomy. Ze względu na średnicę 445 mm i długość 4200 mm LEXION oferuje wyjątkowo dużą powierzchnię oddzielania.

Mieszanina słomy, ziarna i plew najpierw trafia przez półkę zwrotną na podsiewacz a później, przez stopnie opadania dostaje się do sit. Stanowi to wyraźne odciążenie skrzyni sitowej.

 • Wygodnie przestawiane pokrywy rotorów.

  Automatyczne sterowanie przez CEMOS AUTO SEPARATION.

  Wszystkie modele LEXION dysponują hydraulicznie przestawianymi lamelami do elastycznego dostosowywania powierzchni oddzielania rotorów. Obrotowym przełącznikiem HOTKEY można w szybki sposób redukować otwarcie powierzchni oddzielania z kabiny. W czasie suszy zmniejsza się obciążenie sit, a w wilgotne żniwa wykorzystuje się dużą powierzchnię oddzielania. Efekt: zmienna powierzchnia oddzielania rotorów, zawsze gwarantująca maksymalną przepustowość.

 • Bezstopniowo regulowany wariator.

  Automatyczne sterowanie przez CEMOS AUTO SEPARATION.

  Liczba obrotów rotorów modeli LEXION 770 – 740 regulowana jest bezstopniowo przez CEBIS: od od 350 do 1.050 obr/min - niezależnie od liczby obrotów bębna młócącego. Można nie tylko szybko dopasować liczbę obrotów do wymagań różnych roślin i warunków zbioru. Można też łatwo osiągnąć granicę optymalnej wydajności maszyny.

LEXION Czyszczenie 4D / 2016 / pl

Czyszczenie CLAAS 4D.

Gdy maszyna pracuje na nierównych polach, to czyszczenie stoi przed szczególnymi wyzwaniami. Materiał z oddzielania resztek ziarna porusza się na pochyłości w dół zbocza co sprawia, że obciążenie półki zwrotnej, podsiewacza i sit jest tylko po jednej stronie. Gdy maszyna jedzie pod górę lub z góry, liczba obrotów dmuchawy oraz pozycja sit, muszą być dopasowane tak aby optymalnie wykorzystać wydajność czyszczenia i zapobiegać stratom.

Czyszczenie 4D to kolejny element CEMOS AUTOMATIC. Składa się z funkcji 4D do sterowania pokrywami rotora oraz z funkcji AUTO SLOPE do regulacji liczby obrotów dmuchawy.

Do zakresu czyszczenia 4D należy trzecia para pokryw rotora pod trzecim koszem oddzielającym. Dodatkowo poszczególne pokrywy rotora są podzielone tak, że można oddzielnie zamykać i otwierać lewą lub prawą stronę.

 • Sposób działania.

  Aby zagwarantować równomierne zasilanie układu czyszczenia, 4D steruje automatycznie oba zakresy. Odbywa się to zależnie od nachylenia poprzecznego i wzdłużnego oraz aktualnego obciążenia czyszczenia. Wydajność czyszczenia jest bliska stałej także w trudnym terenie. 4D automatycznie reguluje niezbędne parametry i aktywnie działa w tle, pomagając operatorowi.

 • Zalety.
  • Równomierny rozdział materiału w oddzielaniu resztek ziarna
  • Mimo nachylenia zbocza następuje równomierne dosyłanie do półki zwrotnej, podsiewacza, sita górnego / sita dolnego
  • Liczba obrotów dmuchawy będzie dopasowana automatycznie
  • Lepsza wydajność skrzyni sitowej dzięki dopasowaniu ilości wiatru
  • Wydajność czyszczenia pozostaje stabilna przy nachyleniu wzdłużnym i poprzecznym (teren pofałdowany)
  • Większa przepustowość i mniejsze straty na zboczach

JET STREAM / 2015 / pl

Większa czystość. Świetne efekty.

System czyszczenia JET STREAM dostosowano specjalnie do oddzielania resztek ziarna ROTO PLUS.

 • Podwójnie przewietrzane stopnie opadania
 • Pierwszy stopień spadku: 150 mm wysokości
 • Długość kanału wyrównania strumienia daje równomierne, ekstremalnie wysokie ciśnienie wiatru
 • 8-stopniowa dmuchawa turbinowa (LEXION 780/770)
 • 6-stopniowa dmuchawa turbinowa (LEXION 760/750/740)
 • Elektryczne przestawianie sit z kabiny

Automatyczne sterowanie przez CEMOS AUTO CLEANING i AUTO SLOPE.

LEXION 780-740

Podwójne przewietrzanie.

Podwójnie przewietrzane stopnie opadania dają intensywne czyszczenie wstępne. Turbina tworzy niezbędny strumień powietrza i jest bezstopniowo regulowana z kabiny.

Podsiewacz.

Na podsiewaczu odbywa się wstępne sortowanie ziarna (u dołu), plew i krótkiej słomy (u góry). Wynikające stąd odciążenie sita górnego zwiększa efektywność czyszczenia. W celu oczyszczenia podsiewacza po zakończonych żniwach można łatwo wyjąć sześć (LEXION 780/770) wzgl. cztery (LEXION 760/750/740) pojedyncze elementy z tworzywa sztucznego.

LEXION 780-740

NOWOŚĆ: AUTO SLOPE. Automatyczne sterowanie dmuchawy.

Teren pagórkowaty wymaga od operatora dodatkowej koncentracji. Funkcja AUTO SLOPE wspiera go przy ustawianiu zespołów czyszczenia. Gdy maszyna jedzie pod górę, należy zmniejszyć liczbę obrotów dmuchawy, aby uniknąć strat ziarna ze skrzyni sitowej.

Przy zjeździe z góry liczbę obrotów dmuchawy należy zwiększyć, aby zachować prawidłowy przepływ materiału i właściwe oddzielane ziarna. AUTO SLOPE stale dopasowuje liczbę obrotów dmuchawy do warunków, wychodząc od ustawień dmuchawy dokonanych przez operatora.

CRUISE PILOT: automatyka prędkości jazdy.

Zależnie od obciążenia silnika CRUISE PILOT firmy CLAAS automatycznie reguluje optymalną prędkość jazdy. System, zależnie od trybu jazdy, bierze pod uwagę równocześnie różne parametry: prędkość jazdy, grubość warstwy w kanale wciągającym oraz straty ziarna.

Do dyspozycji operatora są następujące tryby jazdy uwzględniające obciążenie silnika:

 • Stała prędkość – podanie żądanej prędkości jazdy
 • Stała przepustowość – podanie żądanej przepustowości
 • Stała przepustowość i straty – podanie żądanej przepustowości i poziomu strat

Zespół działający ograniczająco, np. obciążenie silnika, straty lub przepustowość jest pokazywany w CEBIS.

Aby opanować całą moc LEXION, można w pięciu stopniach ustawić maksymalną prędkość i szybkość reakcji. Obsługa jest prosta i szybka przez HOTKEY.

Zaleta:

CRUISE PILOT pracuje i reaguje przewidywalnie, wcześnie wychwytując skoki obciążenia systemu roboczego. LEXION automatycznie jedzie na granicy wydajności i podnosi wydajność z całej kampanii.

CEMOS.

Pod pojęciem CEMOS firma CLAAS łączy wszystkie systemy, które służą optymalizacji maszyny. CEMOS jest dostępny w dwóch różnych wersjach:

 1. System bazujący na dialogu jak np. CEMOS DIALOG lub CEMOS. Prowadzą one operatora krok po kroku do optymalnego ustawienia maszyny. Proponowane nastawy muszą być przy tym dokonane lub zatwierdzone przez operatora.
 2. CEMOS AUTOMATIC, jako zbiorcze pojęcie dla różnych funkcji, które automatycznie optymalizują maszynę i każdy z jej procesów. Operator musi tylko uaktywnić automatykę. Do tych funkcji należy np. CEMOS AUTO CLEANING optymalizujący czyszczenie lub CEMOS AUTO SEPARATION optymalizujący oddzielanie resztek ziarna ROTO PLUS.

Controlled Traffic / 2016 / pl

Pasuje. Rozwiązania dla Controlled Traffic Farming.

Przyrządy żniwne VARIO 1230, 1080 i 930 idealnie pasują do systemów Controlled Traffic Farming w układzie 12, 10 i 9 m. Dla tych przyrządów CLAAS oferuje pasujące rury rozładowcze zbiornika ziarna.

Dzięki temu możliwy jest przejazd pojazdu odwożącego po śladzie kombajnu. Na potrzeby zastosowania systemu Controlled Traffic Farming w układzie 12 m VARIO 1230 jest dostępny w wersji z rurą rozładowczą zbiornika ziarna 7 XL, którą można łatwo złożyć do jazdy po drodze.

NOWOŚĆ: zbiorniki ziarna o pojemności do 13 500 l.

Gdy młocarnia, wytrząsacze i system czyszczenia wykonają swoją pracę, ziarno spływa do automatycznie rozkładanego zbiornika. Z pojemnością 13.500 litrów LEXION udowadnia swoją prawdziwą wielkość – uzupełnioną przez kilka istotnych czynników.

GRAIN QUALITY CAMERA.

Ocena jakości ziarna, tzn. ocena udziału połamanych ziaren oraz części innych niż ziarno (NKB) w zbiorniku ziarna, wymaga od operatora pewnej rutyny i wysokiej koncentracji. NKB to słoma, plewy, czubki kłosów i kurz. GRAIN QUALITY CAMERA umieszczona jest w głowicy przenośnika ziarna i potrafi optycznie ocenić zbierany materiał a dostępna jest dla  LEXION 780, 770 oraz 760.

Automatyczna ocena obrazu.

Obrazy odbierane z GRAIN QUALITY CAMERA będą ciągle oceniane. Odbywa się to automatycznie. Dzięki pozycji kamery na głowicy przenośnika ziarna uzyskane dane są bardzo wiarygodne, ponieważ materiał jest rozmieszany, a kamera spogląda bezpośrednio w jego strumień.

Większa wydajność. Większy komfort. Nowe siekacze słomy.

Czasem wystarczy zrobić niektóre rzeczy większymi. Przez powiększenie średnicy nowych siekaczy słomy wyraźnie poprawiły się odbiór i prowadzenie materiału. Wydłużenie dna siekacza słomy sprawiło, że sieczka jest dłużej prowadzona i znacznie mocniej przyspieszana. Bardzo wyraźny wzrost odległości i jakości rozrzutu widać przede wszystkim w rozdzielaczach ze standardowymi blachami rozrzutu.

Zagospodarowanie słomy CLAAS. SPECIAL CUT II.

Słoma spada z rotorów bezpośrednio do siekacza, którego intensywność działania można dostosować do panujących warunków. Do 108 ciasno ustawionych, obustronnie ostrzonych noży, ostrze poprzeczne i grzebień noży przeciwstawnych, to pewność krótkiej sieczki. Aby zoptymalizować rozdrabnianie słomy i jej rozdział, LEXION dysponuje dodatkowo uchylnym elementem ciernym. Po wszystkim sieczka trafia do rozdzielacza promieniowego.

NOWOŚĆ: rozdzielacz promieniowy napędzany mechanicznie.

Perfekcyjny rozdział słomy z najwyższą jakością gwarantuje napędzany mechanicznie rozdzielacz promieniowy. Oba pracujące przeciwbieżnie wirniki wyrzutowe są napędzane pasem i pracują ze stałą liczbą obrotów. Tak wyjątkowa koncepcja napędu dba o utrzymanie jakości rozdzielania. Swoją siłę nowy rozdzielacz promieniowy pokazuje przede wszystkim przy zmieniających się warunkach (sucha słoma w stojącym łanie, mokra i ciężka słoma na wylegach).

LEXION Rozdzielacz promieniowy / 2016 / pl

Charakterystyka pola rozdziału.

Każdy wirnik wyrzutowy ma dwie ruchome blachy rozrzutu. Szerokość rozrzutu można zmieniać tu wspólnie lub oddzielnie dla każdego z wirników. Umożliwia to dopasowanie do wszystkich możliwych warunków praktyki. LEXION oferuje efektywny rozdział słomy przy minimalnym nakładzie siły – również w tak niekorzystnych warunkach, jak bardzo duże ilości słomy, różne poziomy wilgotności słomy, silny, boczny wiatr lub zbocza.

Automatyczne dopasowanie kierunku rozrzutu.

Wszystkie modele LEXION z rozdzielaczem promieniowym można wyposażyć w dwa czujniki do automatycznego dopasowania kierunku rozrzutu sieczki. Czujniki znajdują się na prawym i lewym ramieniu oświetlenia maszyny. Ich czułość operator może wygodnie ustawiać przez CEBIS.

Równy rozdział plew.

Krótka słoma i plewy ze skrzyni sitowej dostają się do rozdzielacza plew lub do dmuchawy ich rozrzutu. Rozdzielacz plew jest napędzany hydraulicznie i odbiera z tyłu maszyny wszystko, co wydostaje się za skrzynią sitową. Szerokość rozrzutu ustawiana jest regulatorem przepływu.