Kontakt

Efektywność.

Wyższa opłacalność.

Moc ma nadal decydujące znaczenie – gdy stosuje się ją w efektywny sposób.

Ze względu na coraz krótsze okna czasowe podczas żniw wzrost wydajności zyskuje na znaczeniu również w przypadku nowych generacji kombajnów.

Dla rolników najważniejsze jest, aby poprzez optymalny przebieg żniw wyeliminować straty i zagwarantować jakość. Ponadto dla firm usługowych efektywność maszyn jest w efekcie również kwestią lojalności klientów.

Maszyna używana przez firmy usługowe i gospodarstwa rolne musi przede wszystkim zarabiać. Oprócz wydajności maszyny decydujące znaczenie ma opłacalność. Podczas żniw ważny jest odpowiedni stosunek zużycia paliwa. Gdy moc wzrasta o 10% a zużycie paliwa spada o 10%, mamy ogromny wzrost efektywności – za co w coraz większym stopniu odpowiadają także ceny paliw.

Rozwiązanie od CLAAS: poprawa efektywności.

 

Większa moc

+25 %
APS SYNFLOW WALKER *

+10 %
APS SYNFLOW HYBRID *

 

* w porównaniu z poprzednim modelem

Więcej

Moc silnika

LEXION 6900–5300
373 KW / 507 KM – 230 KW – 313 KM

LEXION 8900–7400
581 KW / 790 KM – 300 KW / 408 KM

Zużycie paliwa mniejsze nawet o 10%

Wraz z nowym LEXION firma CLAAS wprowadza system DYNAMIC POWER również do kombajnów. Za nazwą tą kryje się bazujące na mocy sterowanie charakterystykami silnika. Zależnie od obciążenia i potrzebnej mocy maszyna włącza się automatycznie w tę charakterystykę, w której silnik pracuje najwydajniej w aktualnych warunkach. Udokumentowano, że w identycznych warunkach maszyna z DYNAMIC POWER zużywa w o 10% mniej paliwa w porównaniu z maszyną, której nie wyposażono w ten system.

Więcej

Przepustowość.

Niemal 44 tony na godzinę przy użyciu 6 wytrząsaczy.

Z nowym wytrząsaczem LEXION zwiększysz przepustowość o 25% w porównaniu z poprzednim modelem – i to przy najwyższej jakości słomy. Bijąc „profesjonalny” rekord na Rugii, LEXION 6900 dowiódł całej mocy swojej nowej koncepcji. Maszyna wyposażona w innowacyjną młocarnię APS SYNFLOW WALKER przewyższyła przy tym wszelkie oczekiwania:

 • 34,5 ha pszenicy ozimej, łączna wielkość zbioru: 349,8 t
 • Przepustowość 43,7 t/h – mimo wilgotności resztkowej wynoszącej 20% na początku pracy
 • Zużycie paliwa 1,55 l/t, 15,7 l/ha
 • Odsetek strat 0,8–1%

Jakość słomy.

Idealna koncepcja kombajnu uwzględnia również wysoką jakość słomy.
Rozwiązanie CLAAS. Prostoliniowy przepływ materiału, mniejsze obciążenie mechaniczne.

W nowym systemie omłotu słoma, przechodząc przez młocarnię, pokonuje najkrótszą trasę. Zebrany materiał przemieszcza się przez kombajn po względnie płaskich przejściach oraz bez zbędnych zmian prędkości i kierunku przepływu. Dzięki rozwiązaniom opracowanym przez inżynierów CLAAS słoma jest przez cały czas prowadzona pod bębnami.

Więcej

 

Bęben przyspieszacza

Już na początku lat dziewięćdziesiątych firma CLAAS stwierdziła, że tradycyjny system omłotu osiągnął granice swoich możliwości. Stricte fizycznie zwiększenie wydajności omłotu jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zebrany materiał zostanie przyspieszony przez kolejny bęben.

bębna młócącego

Średnica bębna młócącego w nowym LEXION wynosi 755 mm. Jej zwiększenie o 26% zapewnia przepływ prostoliniowy, gdyż przejścia pomiędzy bębnami stają się bardziej płaskie.

Bęben separujący

Bębny separujące w wytrząsaczach nie są niczym niezwykłym. Po intensywnych próbach testowych firma CLAAS wybrała jednak inną drogę. Cztery bębny młocarni pracują zawsze synchronicznie: w efekcie przepływ materiału staje się bardziej równomierny, co chroni słomę.

Młocarnia CLAAS APS SYNFLOW WALKER

Im więcej długiej słomy, tym wyższa jakość.

Wyniki pomiaru jakości słomy.

LEXION 6800 z wysokim udziałem długiej słomy.11%

większa ilość słomy użytecznej
w porównaniu z konkurentem 2

 

Technika pomiarowa.

Identyczne warunki testów dla wszystkich maszyn – we współpracy z uczelnią FH Osnabrück.

 • Wysokość ścierniska jest identyczna i wynosiła 10 cm
 • Przepustowość jest zawsze taka sama
 • Ślady przejazdów są zmieniane w celu ujednolicenia wahań łanu i podłoża dla wszystkich uczestników testu
 • Plewy są rozdzielane na całej szerokości roboczej, w związku z czym są pomijane podczas ważenia

Porównywalność.

Określenie użytecznej ilości słomy.

W zakresie odcinka pomiarowego dla każdej maszyny odmierzono taką sama długość pokosu, która następnie została sprasowana przez prasę zwijającą. Określenie masy wszystkich balotów na maszynę i pokos odbyło się bezpośrednio na polu za pomocą wagi mobilnej.

 

Porównanie wizualne.

Ocena wizualna 45 g słomy z pokosu na czarnej powierzchni. 
Podział na frakcje w sicie kaskadowym.

LEXION 6800

Wyższy udział długiej słomy (długość włókien ponad 25 mm) wynoszący 53%.

Konkurent 1

Udział krótkiej słomy wzrasta, a udział długiej słomy wynosi 47%.

Konkurent 2

Wysoki udział krótkiej słomy i plew przy zawartości długiej słomy na poziomie zaledwie 44%.

Precyzja.

Zarządzanie słomą.

Precyzyjne rozdzielenie posiekanej słomy jest kluczowym elementem w uprawie roli.

Liczne badania wskazują na duże znaczenie optymalnego zarządzania słomą. Dotyczy to przede wszystkim rozdzielania posiekanej słomy przez kombajn, który powinien siekać ją na jak najkrótsze fragmenty i rozdzielać wraz z plewami równomiernie na całej szerokości roboczej przyrządu tnącego. Błędy popełniane podczas rozdzielania słomy trudno wyeliminować podczas następującej potem obróbki gleby.

Kolejnym utrudnieniem są ciągłe zmiany wilgotności słomy w ciągu dnia pracy. Ich zaobserwowanie i odpowiednie dopasowanie sieczkarni jest trudne dla operatora.

Rozwiązanie CLAAS.

Nowy system CEMOS AUTO CHOPPING dostępny w LEXION stale rejestruje zmiany właściwości słomy i reguluje automatycznie położenie stalnicy oraz listwy ciernej w siekaczu słomy. Daje to gwarancję optymalnego rozprowadzania słomy – niezależnie od jej właściwości.

Automatyczne dopasowanie kierunku rozrzutu

Posiekana słoma i plewy są rozdzielane na całej szerokości roboczej. Dwa czujniki dopasowują automatycznie kierunek wyrzutu posiekanego materiału do warunków terenu i umożliwiają jego równomierne rozdzielanie – także na zboczu czy przy bocznym wietrze.

CEMOS AUTO CHOPPING

Czujnik w przenośniku pochyłym mierzy wilgotność słomy. Grubość warstwy materiału w przenośniku stanowi również sygnał wejściowy dla urządzeń automatycznych. Na tej podstawie system dopasowuje stale ustawienia sieczkarni do właściwości słomy. W miejscach, w których słoma jest bardziej wilgotna, siekanie odbywa się w bardziej agresywny sposób.

Więcej

Automatyczna dokumentacja.

Precyzyjne połączenie w sieć z innymi systemami cyfrowymi.

W nowej erze cyfryzacji również kombajny generują mnóstwo danych podczas prac żniwnych.

Taki materiał informacyjny staje się cenny podczas dalszego przetwarzania: można go wykorzystać nie tylko do cyfrowej dokumentacji i analizy wszystkich wykonanych prac, lecz również do optymalizacji działań w przyszłości. Zapewnia to dodatkowy potencjał umożliwiający udoskonalenie produktywności całych łańcuchów procesów.

W przypadku kombajnów CLAAS cyfrowe łączenie w sieć z zewnętrznymi systemami maszyn odbywa się za pośrednictwem TELEMATICS. Wykorzystanie danych przebiega tutaj trzystopniowo.

TELEMATICS stanowi również bazę dla innych aplikacji, jak np. FLEET VIEW. Łączy kombajn z pojazdami transportowymi należącymi do jego zestawu rozwiązań żniwnych. Umożliwia to skrócenie czasu przestojów kombajnów i odciąża operatorów pojazdów transportujących zboże.

Więcej

 

Poziom 1

Zanonimizowane dane prezentujące stany maszyny

Zanonimizowane dane maszyny

 • Na podstawie profili wydajności zyskano nowe wiadomości przydatne w konstrukcji nowej generacji maszyn

Poziom 2

Dane istotne dla serwisu, dla warsztatu

Dane istotne dla serwisu

 • Usługa Remote Service rozpoznaje błędy i wysyła informacje do partnera serwisowego
 • Partner serwisowy na życzenie klienta może zaoferować serwis proaktywny
 • Skrócenie czasów awarii oraz obniżenie kosztów napraw i konserwacji

Poziom 3

Wszystkie dane dla gospodarstwa rolnego

Spersonalizowane dane

 • Wszystkie dane robocze, ślady przejazdów oraz dane plonowania z kombajnu mogą zostać wywołane tylko z najwyższego poziomu wyłącznie przez rolnika lub usługodawcę
 • Baza dla dokumentacji, analizy i planowania w programie do zarządzania gospodarstwem, np. 365FarmNet
 • m.in. dane plonowania jako podstawa dla map aplikacji na potrzeby wysiewu i nawożenia z uwzględnieniem uwarunkowań danej powierzchni

Jakość ziarna.

Trzy kombajny. Jedno pole. Jedno porównanie.

W jaki sposób nowy LEXION radzi sobie z wrażliwymi kulturami premium typu soja, jako materiałem siewnym? Proszę obejrzeć, w jaki sposób nowe maszyny LEXION radzą sobie w zestawieniu.

Zestawienie.

W celu sprawdzenia jakości ziarna firma CLAAS zleciła niezależnemu laboratorium przeanalizowanie próbek zbóż z zestawienia porównawczego maszyn klasy 8: CLAAS LEXION 8600, John Deere S780 oraz Case IH 8250.

Kombajnów użyto jednego dnia na tym samym polu, w takich samych temperaturach i w identycznych warunkach zbioru. Na każdym kombajnie pobrano kilka próbek zbóż z każdego gatunku, które zapakowano i przesłano do Illinois Crop Improvement Association, Inc. w celu przeprowadzenia analizy połamanego ziarna, pęknięć i zdolności do kiełkowania.

 

Wyniki – jakość ziarna.

Połamane ziarno

Zaleta LEXION polega na tym, że wszystkie komponenty kombajnu można ustawić niezależnie od siebie w celu zmniejszenia udziału połamanego ziarna, bez zwiększania strat.

Uszkodzone otoczki

Udział roślin strączkowych z uszkodzonymi otoczkami – Podczas testu namaczania obliczono udział procentowy uszkodzonych otoczek z określonej ilości ziarna. Wszystkie kombajny wykazały średnio 4–5,3% uszkodzonych otoczek (wszystkie w dozwolonym zakresie).

Zdolność kiełkowania

Niski udział uszkodzonych otoczek poprawia zdolność kiełkowania, co ma decydujące znaczenie w szczególności podczas wytwarzania materiału siewnego. Wszystkie próbki zbóż pobrane na maszynach LEXION, John Deere i Case IH wykazują zdolność kiełkowania rzędu 98% lub większą, przy czym kombajn CLAAS dostarczył próbki o najwyższej zdolności kiełkowania spośród wszystkich 3.

 

Zwiększenie produktywności bez kompromisów pod względem jakości ziarna.

Podczas gdy różnice pomiędzy trzema różnymi maszynami pod względem połamanego ziarna i spękań były porównywalne, LEXION 8600 dostarczył materiał faktycznie charakteryzujący się mniejszą liczbą uszkodzonych otoczek i większą zdolnością do kiełkowania niż konkurencyjne maszyny – oto wynik badania próbek przeprowadzonego przez Illinois Crop Improvement Association. Maszynie LEXION udało się dostarczyć wysokiej jakości próbki zbóż i jednocześnie utrzymać straty tego materiału na poziomie poniżej jednego procenta. Dowodzi to, że nie trzeba rezygnować z wydajności, aby mieć najwyższej klasy zboże.

Komfort.

Odciążenie kierowcy.

Kwestia wspierania wydajności operatora była dotąd niedoceniana.

W wykorzystaniu wydajności każdej maszyny żniwnej kluczową rolę odgrywa operator. Jego doświadczenie, zdolności manualne i umiejętności decydują o powodzeniu prac. Większy potencjał wydajności technologii oznacza również wyższe wymagania względem operatora: w przypadku nowoczesnego kombajnu osiągnięcie optimum wymaga opanowania 50 parametrów nastaw. Jednocześnie trzeba nadzorować i analizować nawet 12 parametrów służących ocenie pracy. Jest to zadanie, którego większość nie jest w stanie realizować na najwyższym poziomie w ciągu długiego dnia pracy. Aby mimo tego zapewnić optymalne wykorzystanie systemu omłotu, należy zastosować inteligentne systemy wspomagania operatora.

Rozwiązanie CLAAS. Inteligentne systemy.

Kombajny CLAAS oferują operatorowi szereg rozwiązań wspomagających go w codziennej pracy. Systemy te można dobierać i zestawiać zależnie od zastosowania, wymagań i obciążenia pracą. Począwszy od kierowania, do wyboru są automaty kierujące wspomagane satelitarnie lub optycznie. W nowym LEXION do optycznego prowadzenia po śladach zastosowano nowy system FIELD SCANNER, który oferuje operatorowi proste rozwiązanie umożliwiające dokładne podążanie wzdłuż krawędzi łanu.

 

CRUISE PILOT

 • Zwiększa przepustowość nawet o 10%
 • Mierzy grubość warstwy w kanale wciągającym, obciążenie silnika oraz poziom strat
 • Reguluje aż do maksymalnej prędkości jazdy, w każdych warunkach

CEMOS AUTOMATIC

 • Odciąża operatora z konieczności wyboru właściwych parametrów nastaw
 • Zwiększa przepustowość o dodatkowe 10%
 • Precyzyjne czujniki stale określają stan rzeczywisty
 • Sztuczna inteligencja dokonuje optymalnych ustawień
 • Młocarnia, elementy rozdzielające, czyszczące oraz siekacz słomy są przez cały czas utrzymywane w optymalnym stanie
Więcej

CEMOS DIALOG

 • Ułatwia znalezienie właściwych ustawień dla wszystkich komponentów
 • Menu bazujące na oknach dialogowych ułatwia wyregulowanie odpowiednich parametrów we właściwym miejscu
 • Prowadzi przez wszystkie zagadnienia w całej kampanii
 • Poprzez pomoc w optymalizacji wszystkich komponentów dostarcza operatorowi wiedzę przydatną w przyszłości

Dopasowanie rodzaju roślin z poziomu kabiny.

Wzrasta liczba ekstremalnych stanów pogodowych.

Kaprysy aury występujące w Niemczech w ciągu ostatnich trzech lat są wyraźnym dowodem na silną zależność rolnictwa od pogody i klimatu. Najpierw weźmy rok 2017 z dużą ilością opadów: W wielu regionach rośliny były już gotowe do zbioru, ale ze względu na deszcz kombajny musiały jeszcze przez długi czas pozostać pod dachem. Również po spóźnionym rozpoczęciu żniw zmienna pogoda ciągle powodowała przerwy w pracy. W tych warunkach minimalizacja strat przychodów, spadku jakości oraz kosztów suszenia zależały przede wszystkim od efektywności kombajnu. Największym wyzwaniem były wyległe i odmładzające się zboża. Nawracające opady wyraźnie pogorszyły przejezdność pól.

Zupełnie inaczej wyglądało lato w 2018 r.: do historii klimatu przeszło ono dzięki najdłuższej fali upałów oraz jednej z największych susz. Również w 2019 r. stabilne obszary wysokiego ciśnienia odpowiadały za długo utrzymujące się, niezwykle wysokie temperatury i suszę.

Warunków pogodowych podczas przyszłorocznych żniw nie da się rzecz jasna przewidzieć. Przypuszczalnie nadal trzeba będzie liczyć się z okresowymi falami upałów oraz z długotrwałymi okresami deszczowymi. Dla kombajnów oznacza to w przyszłości konieczność wykorzystania pełnego potencjału wydajności nawet w trudnych warunkach pogodowych – zarówno wilgotnych, jak i suchych.

 

Rozwiązanie CLAAS. Dobre przygotowanie również na wypadek suszy.

Nowy LEXION jest również dobrze wyposażony na wypadek wyjątkowo suchych warunków podczas żniw. Dzięki dłuższym odcinkom rozcierania i większym powierzchniom klepiska w młocarni APS SYNFLOW ziarna zbóż, które trudniej oddzielają się od kłosa wzg. wąsów czy plew kłosowych, nie stanowią już problemu. Pokrywy klepiska wstępnego, duża powierzchnia klepiska głównego oraz wysokie prędkości przepływu materiału zapewniają intensywny, a mimo tego łagodny omłot. Ponadto dzięki wychylnej listwie domłacającej klepiska i trzeciej klapie klepiska głównego operatorzy LEXION mają do dyspozycji dwa nowe narzędzia umożliwiające jeszcze bardziej elastyczne ustawienie maszyny w przypadku roślin wyjątkowo trudnych w omłocie.

Rozwiązanie CLAAS. Dobre przygotowanie również na wilgoć.

Nowy LEXION 10 w wersji hybrydowej z wytrząsaczami oferuje większą nawet o 25% efektywność, co w latach obfitujących w opady pozwala zwieść zbiory na czas. Większe rotory modeli hybrydowych czy też połączenie bębna przyspieszacza i bębna rozdzielającego w wytrząsaczach zapewniają wysoką wydajność rozdzielania i niewielkie straty również w przypadku wilgotnej słomy. W celu zminimalizowania szkodliwego ugniecenia gleby można wyposażyć maszyny w napęd wszystkich kół, duże opony – także na osi tylnej – lub w podwozia TERRA TRAC.

Operator może ręcznie włączyć klapy klepiska wstępnego i klepiska młocarni z zewnątrz, aby swobodne dopasować odcinek rozcierania w strefie omłotu i rozdzielania również do wilgotnych warunków pracy. Dzięki regulacji hydraulicznej klapa klepiska młocarni może być obsługiwana z kabiny i jest zintegrowana w CEMOS AUTO THRESHING.

Więcej

Niezawodność.

Testy i rozwój.

Niezawodność gwarantuje produktywność kombajnu.

W dzisiejszych maszynach żniwnych wyjątkowo istotną rolę odgrywa niezawodność, oznaczająca niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Również drobne błędy mogą mieć olbrzymi wpływ na kombajn, prowadząc nawet do przestoju. W takiej sytuacji zatrzymuje się nie tylko maszyna, lecz również wszystkie pojazdy zajmujące się odwozem i maszyny do kondycjonowania.

Jednak liczą się nie tylko same koszty maszyny. Konto ucierpi dużo bardziej, gdy zagrożone będą zyski ze żniw o wartości wielu tysięcy euro. Efekt ten wzmacnia stale rosnący potencjał wydajności techniki: jeśli tam, gdzie wcześniej pracowały dwa kombajny, teraz jeździ tylko jeden o podwójnej wydajności omłotu, koszty awarii są dwukrotnie większe.

Aspekt ten nabiera tym większego znaczenia, że ze względu na pogodę okna czasowe żniw ulegają raczej skróceniu niż wydłużeniu. Właśnie dlatego również kombajny muszą w przyszłości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej spełniać warunek stawiany maszynie żniwnej, tj. gwarantować niezawodną pracę od pierwszego do ostatniego dnia żniw.

Rozwiązanie CLAAS. Pewność działania od samego początku.


Pewność działania i niezawodność

Technika

Nowa koncepcja napędu z bardziej bezpośrednim przeniesieniem mocy, aktywowane hydraulicznie sprzęgła suche, wzmocnione wariatory, układ centralnego smarowania, ujednolicone napinacze pasów oraz bardziej równomierne chłodzenie.

Scenariusz testowy

Unikalny scenariusz testowy z licznymi modelami serii wstępnych. Teren testowy i badawczy umożliwiają intensywne testowanie maszyn i komponentów już na etapie projektowania.

zdalnej diagnozy

Remote Service rozpoznaje błędy i zależnie od preferencji wysyła automatycznie wszystkie informacje do partnera serwisowego.

Serwis

Sieć serwisowa CLAAS zbiera najwyższe noty od klientów.

Gruntowna kontrola już na etapie projektowania.

W 2019 r. firma CLAAS uruchomiła w Harsewinkel nowy obiekt testowy i doświadczalny. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu inżynierowie mogą odpowiednio wcześnie wykrywać słabe punkty już na etapie opracowywania nowych maszyn.


Maksymalna niezawodność od samego początku.

Nowy LEXION jest jeszcze młody, lecz ma już rozległe doświadczenie w pracy na polu. Jak dotąd żaden z nowych kombajnów CLAAS nie został jeszcze poddany tak intensywnym i szczegółowym testom. Nowy LEXION jest od początku synonimem niezawodności działania, dostępności i opłacalności. Jego niezawodność opiera się na wielu filarach:

 • Bezpieczeństwo sprawdzone w testach: 160 modeli z serii wstępnych testowano na całym świecie we wszystkich istotnych warunkach
 • Zoptymalizowana koncepcja napędu: Bardziej bezpośrednie przenoszenie mocy, aktywowane hydraulicznie sprzęgła suche, ujednolicone napinacze pasów
 • Automatyczna zdalna diagnoza i planowanie przeglądów: Remote Service rozpoznaje błędy i zależnie od preferencji wysyła automatycznie wszystkie informacje do partnera serwisowego
 • Najlepszy serwis: sieć serwisowa CLAAS zbiera najwyższe noty od klientów

Utrzymanie wartości.

Utrzymanie wartości kombajnu znacznie przyczynia się do rentowności uprawy roślin przeznaczonych do omłotu.

Amortyzacja w obszarze kosztów stałych technologii omłotu odgrywa centralną rolę przede wszystkim przy niskim lub średnim wykorzystaniu rocznym (ha na rok) – efekt ten wzmacniają jeszcze obecnie niskie stopy procentowe.

Aby utrzymać koszty pracy na niskim poziomie, korzystnie jest zadbać o wysoką wartość rezydualną maszyny. Udział kosztów stałych w całkowitych kosztach pracy na hektar (zależnie od wykorzystania i efektywności maszyny) może osiągać nawet jedną trzecią całkowitych kosztów.