Systemy kierowania.

Dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Bezpośrednio na polu.

Nawet najlepszy operator nie jest w stanie zawsze mieć wszystkiego na oku. Za to my posiadamy odpowiednie systemy do kierowania, obserwacji i pomiarów.

Systemy kierowania

Systemy kierowania.

Dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Bezpośrednio na polu.

Nawet najlepszy operator nie jest w stanie zawsze mieć wszystkiego na oku. Za to my posiadamy odpowiednie systemy do kierowania, obserwacji i pomiarów.

Systemy kierowania. W CLAAS to już od dawna standard.

Systemy kierowania
Systemy kierowania

Systemy kierowania.

Systemy kierowania

Systemy manualne.

 • Pomoc w prowadzeniu równoległym z belką świetlną lub wskaźnikiem LED
 • Wskaźnik podaje konieczne do wykonania kąty skrętu kierownicą
 • Kierunek jazdy zostaje skorygowany
 • Dokładność zależna od wskazań i umiejętności operatora
 • Idealne do prac bez ścieżek technologicznych (rozsiewanie nawozów, aplikacja herbicydów)

W CLAAS: GPS COPILOT

Systemy kierowania

Systemy asystowania kierowaniu.

 • Wprowadzenie do automatycznego kierowania
 • Elastyczne wykorzystanie techniki kierowania możliwe do zastosowania w różnych maszynach
 • Oferta sygnałów korekcyjnych CLAAS dostępna dla wszystkich zakresów dokładności
 • Automatyczne systemy kierowania aktywnie wpływają na kierowanie pojazdem
 • Pojazd będzie prowadzony automatycznie wzdłuż śladów równoległych

W CLAAS: GPS PILOT FLEX

Systemy kierowania

Systemy automatyczne.

 • Aktywnie ingerują w układ kierowniczy pojazdu
 • Zawsze są stałą częścią składową pojazdu
 • Oferta sygnałów korekcyjnych CLAAS dostępna dla wszystkich zakresów dokładności
 • Oferują najwyższy komfort i dokładność jazdy
 • Są powiązane z maszynami

W CLAAS: GPS PILOT

Elektronika staje się standardem.

Od chwili wprowadzenia techniki satelitarnej i GPS w rolnictwie, coraz więcej gospodarstw korzysta z zalet tego systemu. Wyposażają one swoje ciągniki i maszyny żniwne w bardzo dokładne układy codziennego, równoległego kierowania na polu.

Poprzez istniejący interfejs między GPS PILOT i AGROCOM NET oraz AGROCOM MAP i oprogramowanie CLAAS zarządzające gospodarstwem można z pomocą pendrive'a USB w prosty sposób wyeksportować do domowego komputera dane o ścieżkach technologicznych, liniach referencyjnych i zleceniach.

Możliwe jest wstępne planowanie następnych prac i załadowanie wszystkich danych dotyczących pola i zlecenia bez ponownego ich rejestrowania.

Systemy kierowania

Systemy kierowania są niezbędne.

CLAAS GPS PILOT wspiera kierowcę podczas pracy w polu lub na użytkach zielonych. Centymetrowa precyzja nie jest już żadnym wyczynem.

 • Każdy ślad jest tak samo dokładny, jak poprzedni
 • Wykorzystanie pełnej szerokości roboczej
 • Zredukowane pokrycie przejazdów
 • Oszczędność czasu pracy lub jej wydłużenie aż do nocy
 • Optymalizacja ekonomiki wszystkich prac