Systemy kierowania GPS – doposażenie

Dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Bezpośrednio na polu.

Nawet najlepszy operator nie jest w stanie zawsze mieć wszystkiego na oku.

Systemy kierowania

Systemy kierowania GPS – doposażenie

Dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Bezpośrednio na polu.

Nawet najlepszy operator nie jest w stanie zawsze mieć wszystkiego na oku.

Systemy kierowania GPS – doposażenie.

Dziesięć argumentów przemawiających za taką inwestycją.

 1. Redukuje koszty paliwa, pracy, materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów
 2. Poprawia efektywność i produktywność
 3. Maksymalizuje wykorzystanie i wydłuża trwałość maszyny
 4. Redukuje stres i odciąża operatora
 5. Optymalizuje wykorzystanie szerokości roboczej
 6. Zdecydowanie poprawia jakość pracy
 7. Umożliwia równomierną pracę przez 24 h
 8. Nadaje się do każdej maszyny prowadzonej hydraulicznie
 9. Pozostawia więcej czasu na optymalizację maszyn roboczych
 10. Zapewnia wyższy zysk ekonomiczny

Systemy prowadzenia są niezastąpione.

CLAAS GPS PILOT wspiera operatora podczas pracy w polu lub na użytkach zielonych. Centymetrowa precyzja nie jest już żadnym wyczynem.

 • Każdy ślad jest tak samo dokładny, jak poprzedni
 • Wykorzystanie pełnej szerokości roboczej
 • Zredukowane pokrycie przejazdów
 • Oszczędność czasu pracy
 • Optymalizacja ekonomiki wszystkich prac

Co oznacza dokładność większa o 5%?

Oznacza to, że przy kosztach produkcji pszenicy 3600 złotych na hektar, z systemem GPS można oszczędzić 5% kosztów całkowitych i tym samym, zredukować wydatki o 180 złotych na każdym hektarze.

 • Wykluczenie odpowiedzialności

  Sygnały korekcyjne.

  Należy pamiętać, że nie każdy wariant jest dostępny w każdym kraju. Proszę zasięgnąć informacji u swojego partnera handlowego.

  EGNOS jest usługą, która w Europie jest dostępna bezpłatnie. WAAS to porównywalna usługa w Ameryce Północnej. Prosimy pamiętać, że przy obu systemach może dojść do przesunięcia śladów przejazdu (dryfowanie satelitów) w czasie. Te systemy nie nadają się do pracy z flotą maszyn (np. przy zbiorach kombajnami). Dane dotyczące dokładności odnoszą się do dokładności odbiorników GPS na maszynie w optymalnych warunkach. Wszystkie dane są wartościami maksymalnymi. Dokładność ślad do śladu i dokładność absolutna będą się różnić pomiędzy sobą. Dokładność ślad do śladu w 95% przypadków definiuje dokładność sąsiednich przejazdów w odcinku czasowym 15 min. w stosunku do śladu referencyjnego. Dokładność absolutna podaje, z jaką dokładnością określona pozycja może być ponownie znajdowana w późniejszym czasie. Rzeczywista dokładność całego systemu może odbiegać od podanych wyżej dokładności. Jest ona zależna od wpływów różnych wielkości, jak np. czynników dotyczących pojazdów (rozstaw osi, balastowanie, kalibracja itd.) lub maszyn (ściąganie boczne, ustawienie, urządzenia zamontowane z przodu pojazdu itd.) oraz warunków polowych / właściwości gleby.

  Ceny odpowiednich usług są zależne od regionu i oferenta usługi. Przy usługach przesyłu danych korekcyjnych dostarczanych przez sieć telefonii komórkowej ich użyteczność jest zależna od pokrycia terenu przez sygnał operatora sieci telefonii komórkowej. CLAAS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za okoliczności i zdarzenia leżące poza zakresem wpływów CLAAS. Mogą to być np. zakłócenia pojawiające się w atmosferze / troposferze / jonosferze, awarie, usterki lub niewystarczająca dostępność satelitów systemów globalnej nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, GALILEO) oraz ich naziemnych stacji referencyjnych, a także satelitów oferentów danych korekcyjnych (EGNOS, OMNISTAR itd.). E-DIF jest opatentowanym algorytmem korekcyjnym, stosowanym wyłącznie w standardzie satelitów GPS do wyliczania współczynnika korekcyjnego. Tym samym E-DIF stanowi na całym świecie alternatywę korekcyjną dla segmentu dokładności bazowej i w zakresie kilku minut jest porównywalny z aplikacją ślad do śladu dla usług SBAS (EGNOS, WAAS itd.).

  Tym samym E-DIF może być wykorzystywany wyłącznie do systemów z jazdą łączącą ślady (ślad do śladu). E-DIF całkowicie nie nadaje się do pracy w zagonach, w aplikacjach Controlled-Traffic oraz do jazdy w kolumnach pojazdów (np. przy zbiorze kombajnami). Nie jest też możliwe zaznaczenie punktów dla absolutnego ustalenia pozycji. Przesunięcia śladów (dryfowanie satelitów) powodowane długimi przerwami w pracy mogą być korygowane poprzez funkcję Update (ustalenie punktu referencyjnego).