Wybranie opcji „Akceptuj” powoduje, że będziemy stosować niewymagane pliki cookie (również pliki cookie dostawców zewnętrznych) w celu udostępnienia Państwu przyjaznej dla użytkownika oferty online oraz udoskonalenia naszej usługi i jeszcze lepszego dopasowania jej do Państwa zainteresowań. Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie wycofać w tym miejscu. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych stosujemy również w przypadku, gdy nie wybiorą Państwo opcji „Akceptuj”.

Do monitorowania zachowań użytkowników firma CLAAS korzysta również z usługi „Google Analytics”. Google przetwarza dane dotyczące korzystania w celu tworzenia dla firmy CLAAS anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników. Ponadto Google wykorzystuje Państwa dane do dowolnych własnych celów (np. do profilowania) i łączy je z danymi z innych źródeł. Google może zapisywać Państwa dane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA za pośrednictwem Google LLC. Do Państwa danych mają dostęp zarówno firma Google, jak i organy państwowe.

Dalsze informacje są dostępne w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Akceptacja

Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Zmienny wysiew. Tak mało jak to możliwe, ale tyle ile potrzeba.

Już podczas siewu sensowne jest wzięcie pod uwagę zróżnicowanych warunków w obrębie jednego pola. Zależnie od rodzaju gleby racjonalne jest zróżnicowanie dawki wysiewu, ponieważ różne są także warunki kiełkowania i potencjał plonowania. Już dzisiaj wielu rolników różnicuje na jednym polu dawki wysiewu. Aby można było odpowiednio reagować na takie różnice, oferowane są mapy wysiewu, tworzone przykładowo na podstawie map glebowych lub pomiarów EM 38 a następnie siewniki automatycznie dopasowują dawki wysiewu zależnie od pozycji na której się znajdują.

Zalety i korzyści.

 • Zrównoważone zasoby roślinne
 • Wykorzystanie potencjału plonowania
 • Ułatwiony omłot

Nawożenie podstawowe i wapnowanie.

Wyniki analizy gleby w połączeniu z odpowiednim podziałem na strefy dostarczają danych niezbędnych do dostosowanego do pola nawożenia podstawowego i wapnowania. Realizacja techniczna jest łatwa, a korzyść ekonomiczna wiąże się z warunkami lokalnymi: im większe różnice w dostarczaniu substancji odżywczych, tym większa możliwość oszczędności. Dzięki oprogramowaniu CLAAS każdy może łatwo sporządzać takie mapy.

Kompletne rozwiązanie od planowania do mapy rozsiewu: mapy wartości odżywczych oraz wartości pH wskazują miejsca niedoborów w glebie. Odpowiednie przeciwdziałanie takiemu stanowi rzeczy: nawożenie lub wapnowanie tylko tam, gdzie jest to naprawdę konieczne dla optymalnego zaopatrzenia roślin pomaga zaoszczędzić pieniądze – bardzo ważna kwestia szczególnie w czasie wzrostu cen nawozów!

Celem jest, aby wszystkie składniki odżywcze znajdowały się na częściach powierzchni w odpowiedniej ilości.

 • Zalety i korzyści.
  • Najlepsze zaopatrzenie rośliny w składniki odżywcze
  • Uniknięcie kumulacji substancji odżywczych
  • Zwiększenie plonów
  • Przenoszenie map aplikacji do narzędzi roboczych
  • Zapis danych i ich wprowadzenie do mapy pola
  • Zrównoważony bilans substancji odżywczych
  • Lepsze zaopatrywanie roślin w substancje odżywcze z gleby dzięki precyzyjnemu wapnowaniu i nawożeniu
  • Oszczędność środków pracy

Zmienne nawożenie azotowe N. Dla lepszego wzrostu.

Czworo oczu widzi więcej, niż dwoje.

Kierownicy gospodarstw potrzebują kompletnego i pełnego pakietu produktów oferującego wszystkie możliwości ale pozostawiającego całkowitą swobodę decyzji.

Komponenty – wszystkie z firmy CLAAS:

 • System czujników online
 • Terminal ISOBUS do sterowania i dokumentacji
 • Opcjonalnie: mapy potencjału plonowania
 • Zalety i korzyści.

  Korzyści są oczywiste: zbyt dużo azotu szkodzi glebie i wodzie oraz zwiększa koszty pracy; zbyt mało, zmniejsza plony. Jaka jest zatem dokładna dawka? Gdzie na polu obowiązuje ta sama dawka, ustali to optyczny czujnik z aktywnym źródłem światła, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Wartości pomiarów pozwalają się bezpośrednio przetworzyć na zmienne dawki nawozu, fungicydów czy stabilizatorów wzrostu. Zależnie od wybranej strategii uzyskuje się wyraźne oszczędności środków pracy lub optymalizację nawożenia. Celem jest wykorzystanie pełnego potencjału plonowania.

  CROP SENSOR określa biomasę i zaopatrzenie roślin w łanie w azot za pomocą dwóch różnych indeksów. Z wartości pomiarów uzyskuje się wartości żądane, które są automatycznie przekazywane do rozsiewacza lub opryskiwacza i dopasowują dawkę aplikacji do zmieniających się warunków. Przy przetwarzaniu danych w uprawie roślin ogromny wpływ na decyzje na miejscu ma także wiedza i doświadczenie kierownika gospodarstwa.

 • Ekonomika użycia czujników.

  Nawożenie azotowe N za pomocą sensora w porównaniu do jednolitego nawożenia pola:

  • Oszczędność rzędu 5–10%
  • Typowe zwiększenie plonu o ok. 2%
  • Często zwiększona zawartość białka
  • Udowodniona wyższa efektywność azotu N
  • Zrównoważony bilans substancji odżywczych
  • Odczuwalnie mniejsze wyleganie
  • Wyraźnie wyższa wydajność omłotu
  • Lepsza i wyrównana jakość plonu

  Cechy CROP SENSOR:

  • Aktywny czujnik optyczny
  • Mierzy ok. 3 m od ścieżki technologicznej z dwóch stron w reprezentatywnym łanie
  • Czujnik ISOBUS, proste podłączanie i dokumentacja
  • Dwa różne indeksy dla najwyższej możliwej pewności
  • Możliwa praca we wszystkich kulturach roślin
  • Kalibracja względna z pełną swobodą decyzji kierownika gospodarstwa lub bez kalibracji w pracy z modułem nawożenia
  • Opcjonalne wykorzystanie map potencjału plonowania do uwzględnienia informacji o glebie i danych plonowania
  • Bez dodatkowych kosztów, bez dalszych kosztów licencji podczas pracy
  • Pierwszy na rynku czujnik online z certyfikatem AEF

Zmienna ochrona roślin.

Obok nawożenia azotowego N specyficznego dla części pola jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu ochrona roślin. Głównym obszarem aplikacji jest tu zastosowanie co najmniej regulatorów wzrostu. Podobnie jak nawozy azotowe N, mogą być aplikowane na polu stosownie do potrzeb. Regulacja odbywa się przy tym na podstawie indeksu biomasy. Zasadniczo słabsze plantacje mający niższy indeks biomasy powinny otrzymywać mniej regulatorów wzrostu niż przeciętny łan. Przy stosowaniu przeciętnej dawki źdźbła zostaną zbyt mocno skrócone. Efektem będzie mniejszy plon. Mocniejszy łan powinien ze względu na większą skłonność do wylegów otrzymać wyższą dawkę środków, aby także tutaj ryzyko było opanowane.

Użycie czujnika online ma sens również przy stosowaniu fungicydów, ponieważ także tutaj są powierzchnie docelowe o różnej gęstości łanu. Większa uwaga jest tu jednakże wymagana przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów oraz ustaleń dotyczących aplikowania środków zgodnie z zaleceniami producentów w odniesieniu do najwyższych i najniższych dawek.