Wybranie opcji „Akceptuj” powoduje, że będziemy stosować niewymagane pliki cookie (również pliki cookie dostawców zewnętrznych) w celu udostępnienia Państwu przyjaznej dla użytkownika oferty online oraz udoskonalenia naszej usługi i jeszcze lepszego dopasowania jej do Państwa zainteresowań. Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie wycofać w tym miejscu. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych stosujemy również w przypadku, gdy nie wybiorą Państwo opcji „Akceptuj”.

Do monitorowania zachowań użytkowników firma CLAAS korzysta również z usługi „Google Analytics”. Google przetwarza dane dotyczące korzystania w celu tworzenia dla firmy CLAAS anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników. Ponadto Google wykorzystuje Państwa dane do dowolnych własnych celów (np. do profilowania) i łączy je z danymi z innych źródeł. Google może zapisywać Państwa dane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA za pośrednictwem Google LLC. Do Państwa danych mają dostęp zarówno firma Google, jak i organy państwowe.

Dalsze informacje są dostępne w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Akceptacja

Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Próby glebowe – aż po najdrobniejszy szczegół.

Jak dobrze znają Państwo swoje pola? Warunki w obrębie jednego pola mogą podlegać dużym wahaniom. Jednolite postępowanie na całym polu prowadzi niechybnie do obniżenia plonowania. Dlatego do gospodarowania zróżnicowanego dla części pola tak ważna jest wiedza o podziale rodzajów gleby i wynikających stąd potencjałach plonowania. Ze szczegółową kartografią gleb otrzymuje się także szczegółową wiedzę o właściwościach poszczególnych miejsc i o ich przestrzennym rozdziale w obrębie pola.

Pomiar przewodności elektromagnetycznej EM 38.

Zalety i korzyści:

 • Dokładna informacja o heterogeniczności
 • Informacja o potencjale plonowania
 • Szczegóły o składzie gleby
 • Podstawy do map aplikacji i map potencjału plonowania
 • Inwestycja jednorazowa

Szybkie i szczegółowe uchwycenie różnic glebowych.

Kartografia gleb jest w rolnictwie ustalonym sposobem postępowania do przestrzennego przedstawienia heterogeniczności gleb. Skaner glebowy mierzy tu przewodność elektryczną, na którą wpływa zwłaszcza tekstura (układ) gleby. Korzyści ze skanowania gleby są widoczne jak na dłoni:

 • Precyzyjne rozgraniczenie stref gleby
 • Szybkie i niezawodne informacje o heterogeniczności (niejednolitości) gleby
 • Lekkie pojazdy mogą, bez obawy o uszkodzenie gleby, efektywnie poruszać się po niej ze skanerem
 • Mapy przewodności gleby jako podstawa do precyzyjnego planowania próbek gleby lub siewu specyficznego dla części pola
 • Jednorazowa i trwała inwestycja

Planowanie prób glebowych.

Zróżnicowane strefy potencjału plonowania mają różne wielkości podstawowych składników odżywczych. Próbki gleby podają informacje o miejscach pobrania i stanowią bazę przemyślanej strategii uprawy. Przy strefowych próbkach gleby otrzymuje się też dane o zaopatrzeniu poszczególnych stref w składniki odżywcze. Taki podział na strefy to podstawa dla późniejszych map aplikacyjnych. W fazie planowania najważniejsze jest sensowne wybranie fragmentów pól, z uwzględnieniem warunków ramowych, na których należy przeprowadzić próby glebowe. Wybór wariantu prób glebowych jest zorientowany według indywidualnej sytuacji w gospodarstwie. Znaczenie ma również wybór prawidłowej wielkości rastra.

Wyniki i doradztwo.

Analiza prób glebowych odbywa się w niezależnym, certyfikowanym, urzędowo uznanym laboratorium zgodnie z Dyrektywą VDLUFA. Wyniki cyfrowe użytkownik otrzymuje na płycie CD. Tym samym wszystkie najważniejsze parametry są zawsze gotowe do użycia. Opracowane informacje można wczytać do wszystkich używanych programów GIS.

Dodatkowo uzyskuje się indywidualne mapy przeglądowe w dużym formacie z czterema najważniejszymi składnikami odżywczymi na wydrukach A3- lub A0 oraz pisemne wyniki dla dokumentacji. W ten sposób wszystko staje się wyraźnie widoczne. Plan prób glebowych można utworzyć np. na podstawie istniejącego pomiaru przewodności.

Nowoczesnemu sporządzaniu prób glebowych stawiane są liczne wymagania, które z naszą pomocą można suwerennie spełnić:

 • Uwzględnienie heterogeniczności gleby przy planowaniu prób glebowych (dynamiczny raster)
 • Organizacja wspomaganego przez GPS pobierania prób z lekkich pojazdów w czasie przebiegów roboczych
 • Analiza prób w akredytowanych laboratoriach
 • Opracowanie danych analitycznych i nałożenie ich na mapę pola i jej wysyłka formie cyfrowej oraz graficznej jako przeglądowej mapy gospodarstwa w wydruku DIN A0
 • Bezpośrednie użycie wyników prób glebowych do aplikacji zmiennego dawkowania

Przegląd usług CLAAS:

 • Zbiór danych
 • Analiza informacji dla części pola
 • Tworzenie planowania prób glebowych
 • Dokumentowane z GPS maszynowe pobieranie prób glebowych
 • Analiza w certyfikowanym laboratorium
 • Graficzne opracowanie wyników analizy
 • Wydruk mapy składników odżywczych w gospodarstwie
 • Wysyłka i na życzenie integracja w firmowym PC
 • Doradztwo przy tworzeniu map aplikacji
 • Tworzenie map potencjału plonowania