Wybranie opcji „Akceptuj” powoduje, że będziemy stosować niewymagane pliki cookie (również pliki cookie dostawców zewnętrznych) w celu udostępnienia Państwu przyjaznej dla użytkownika oferty online oraz udoskonalenia naszej usługi i jeszcze lepszego dopasowania jej do Państwa zainteresowań. Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie wycofać w tym miejscu. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych stosujemy również w przypadku, gdy nie wybiorą Państwo opcji „Akceptuj”.

Do monitorowania zachowań użytkowników firma CLAAS korzysta również z usługi „Google Analytics”. Google przetwarza dane dotyczące korzystania w celu tworzenia dla firmy CLAAS anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników. Ponadto Google wykorzystuje Państwa dane do dowolnych własnych celów (np. do profilowania) i łączy je z danymi z innych źródeł. Google może zapisywać Państwa dane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA za pośrednictwem Google LLC. Do Państwa danych mają dostęp zarówno firma Google, jak i organy państwowe.

Dalsze informacje są dostępne w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Akceptacja

Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem

Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla gospodarstw rolnych

Oprogramowanie CLAAS AGROCOM ułatwia rejestrowanie danych gospodarstwa, a także zarządzanie nimi i ich wykorzystanie, tym samym zapewniając użytkownikowi pełną orientację.

Oprogramowanie AGROCOM

Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem

Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla gospodarstw rolnych

Oprogramowanie CLAAS AGROCOM ułatwia rejestrowanie danych gospodarstwa, a także zarządzanie nimi i ich wykorzystanie, tym samym zapewniając użytkownikowi pełną orientację.

AGROCOM NET. Pełna kartografia pól dla wydajnej uprawy roślin.

Oprogramowanie do zarządzania – ważniejsze niż kiedykolwiek w gospodarstwie rolnym.

Udział danych zbieranych automatycznie będzie coraz większy. Terminale maszyn nie tylko stale zbierają dane, ale wymagają do pracy także odpowiednich informacji źródłowych, takich jak granice pól, zastosowane środki itd., które są wysyłane z biura do urządzenia.

Rosnące nakłady w zakresie ochrony roślin i nawożenia czynią z oprogramowania do zarządzania gospodarstwem AGROCOM NET niezastąpione narzędzie w przedsiębiorstwie.

Nieważne, czy będzie to zwykłe księgowanie i dokumentacja, czy też zarządzanie śladami referencyjnymi, tworzenie map aplikacji albo zarządzanie poszczególnymi fragmentami pól – wyzwania nowoczesnego i ekonomicznego rolnictwa są niezwykle zróżnicowane.

Ogromne znaczenie mają tutaj struktura modułowa i możliwości rozbudowy.

To wszystko oferuje AGROCOM NET, rozwiązanie programowe CLAAS do zarządzania produkcją roślinną.

Prezentacja graficzna i analiza

Planowanie upraw – dobry start.

Szybkie narzędzia planistyczne dla różnych pól.

 • Planowanie upraw
 • Planowanie gatunków
 • Kalkulator zapotrzebowania na materiał siewny

Zarządzanie uprawami i dzierżawą.

Moduł Zarządzanie uprawami i dzierżawą to idealne narzędzie do zarządzania polami i umowami dzierżawy. Użytkownik może w łatwy sposób zarządzać płatnościami oraz prowadzić dane osób wydzierżawiających.

 • Rejestracja wszystkich umów o dzierżawę i zarządzanie nimi
 • Powiązanie z poszczególnymi właścicielami
 • Zarządzane opłatami za dzierżawę
 • Graficzne zarządzanie polami i właścicielami

Rolnictwo precyzyjne.

Ze względu na rosnące ceny materiałów eksploatacyjnych i coraz wyższe nakłady na środowisko zarządzanie poszczególnymi częściami pól staje się coraz bardziej interesujące. Ważne jest, że taki program jak AGROCOM NET pozwala na tworzenie map aplikacji z możliwie najmniejszym wysiłkiem i w krótkim czasie.

 • Katalog map do zapisu wszystkich istotnych danych GIS
 • Planowanie linii referencyjnych na podstawie istniejących granic pola
 • Mapy aplikacji dla wszystkich pól po jednym kliknięciu
 • Geograficzna dokumentacja zabiegów roboczych

AGROCOM NET – rozwiązanie modułowe z możliwością rozszerzania.

 • Mobilna księgowość za pomocą aplikacji mobilnej na smartfon
 • Współpraca ze wszystkimi komputerami
 • Centralne zarządzanie danymi źródłowymi
 • Planowanie upraw
 • Dokumentacja CC
 • Zarządzanie magazynami
 • Zarządzanie uprawami i dzierżawą
 • Dane graficzne
 • Zarządzanie mapami aplikacyjnymi
 • Praca w sieci

AGROCOM MAP – specjalista w rolnictwie precyzyjnym.

AGROCOM MAP to specjalista w zakresie zleceń dla maszyn, map plonowania oraz rolnictwa precyzyjnego.

W tym programie komputerowym można łatwo, szybko i zrozumiale przetwarzać wszystkie procesy robocze rolnictwa precyzyjnego.

Również AGROCOM MAP ma konstrukcję modułową – można tu zacząć od wersji podstawowej (START) i poprzez różne moduły stworzyć kompletne narzędzie PRECISION FARMING.

 • Zarządzanie zleceniami
 • Graficzne próby glebowe
 • Mapy aplikacji
 • Mapowanie plonów
 • Zarządzanie liniami referencyjnymi