Zarządzanie danymi.

Wydobyć więcej.

Dane już dawno stały się istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc w pełni i z zyskiem wykorzystać ich potencjał, należy zarządzać nimi równie dobrze, jak parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz.

AXION 800 Stage V

Zarządzanie danymi.

Wydobyć więcej.

Dane już dawno stały się istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc w pełni i z zyskiem wykorzystać ich potencjał, należy zarządzać nimi równie dobrze, jak parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz.

Zarządzanie danymi.

AXION 800 Stage V

Wszystkie maszyny pod nadzorem. Zawsze.

AXION 800 Stage V

Zarządzanie polami z CEBIS.

Dla udokumentowania wykonanych prac można w CEBIS założyć i zapisać w pamięci do 20 zadań. Po podaniu szerokości roboczej uruchamia się liczenie powierzchni oraz zużycia paliwa na hektar. W celu uzyskania możliwie dokładnych wyników można posłużyć się radarem prędkości.

AXION 800 Stage V

Zarządzanie maszynami z CEBIS.

CEBIS pozwala na zapisanie 20 maszyn. Wszystkie ustawione wartości są przypisane każdej z nich.

  • Ustawienia przekładni oraz zaworów hydraulicznych
  • Cztery sekwencje CSM
  • Tryb i aktywacja liczenia powierzchni
  • Szerokość robocza dołączonej maszyny
  • Przenoszenie ustawień z jednego ciągnika na inny za pośrednictwem pamięci USB

Daje to oszczędność czasu przez eliminację niepotrzebnych nastaw przy zmianie maszyn. Wystarczy po prostu dołączyć maszynę, wczytać ją w CEBIS i pracować. Obsługa staje się dziecinnie łatwa dzięki funkcjom znanym z tabletów.

AXION 800 Stage V

CLAAS TELEMATICS:

  • Poprawa przebiegów roboczych: analiza czasu pracy
  • Optymalizowanie ustawień: zdalny nadzór
  • Uproszczenie dokumentacji: zbiór danych
  • Oszczędność czasu serwisu: zdalna diagnostyka

TELEMATICS umożliwia sprawdzenie informacji o swojej maszynie zawsze i z każdego miejsca. Zgromadzone dane są regularnie wysyłane do serwera TELEMATICS. Daje to użytkownikowi oraz upoważnionym przez niego pracownikom serwisu możliwość obejrzenia i oceny istotnych informacji przez internet.

Więcej

AXION 800 Stage V

Remote Service nic nie kosztuje.

Istotnym elementem tworzenia sieci maszyn jest usługa Remote Service od CLAAS, która wyraźnie upraszcza realizację prac konserwacyjnych i serwisowych. Maszyna zgłasza partnerowi serwisowemu zapotrzebowanie na konserwację bądź informuje go bezpośrednio o usterce. W obydwu przypadkach partner serwisowy ma dostęp do istotnych danych i może się optymalnie przygotować do pracy. Koszty pierwszych pięciu lat usługi Remote Service pokrywa firma CLAAS – wystarczy tylko, aby klient wyraził zgodę.

Więcej