Badanie satysfakcji klienta.

Nagroda DEALER ROKU CLAAS 2018.

Firma CLAAS co roku honoruje swoich najlepszych dealerów nagrodą DEALERA ROKU.

Podstawą przyznania nagrody nie jest audyt wykonywany przez pracowników CLAAS Polska a wynik badania zadowolenia klientów marki CLAAS.

Badanie przeprowadzane jest corocznie. W telefonicznej ankiecie sprawdzane jest zadowolenie ponad 1 200 klientów, którzy zakupili maszynę CLAAS w ostatnich dwóch sezonach. Badanie podzielone jest na kilka obszarów: zadowolenie z doradztwa przy sprzedaży, zadowolenie z usług serwisowych a także zadowolenie z zaopatrzenia w części zamienne.

W każdej z tych części klienci odpowiadają na liczne pytania z zakresu zadowolenia z obsługi.

Osobnym blokiem pytań są pytania dotyczące zadowolenia z maszyn. Poziom zadowolenia jest oceniany w prostej skali pięciostopniowej gdzie: 1 to najgorsza ocena, 5 – ocena najlepsza. Ocena jest bardzo obiektywna ponieważ jest oceną przyznawaną bezpośrednio przez klienta, a badana grupa jest odpowiednio duża, co ogranicza do minimum błędy statystyczne.

W tym roku uroczyste wręczenie nagrody dla najlepiej ocenionych dealerów miało miejsce 21.08.2018 w siedzibie CLAAS Polska w Niepruszewie, na terenie Akademii CLAAS. W trakcie ceremonii Zarząd CLAAS Polska uhonorował trzech dealerów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w badaniu:

  1. Agrimasz sp. z o.o.
  2. PHZ Kalchem sp. z o.o.
  3. Świerkot sp. z o.o.

W imieniu tych firm z rąk Zarządu CLAAS Polska nagrody odebrali: Jarosław Kogut – Prezes Zarządu Agrimasz sp. z o.o.; Waldemar Kalisz – Prezes Zarządu PHZ Kalchem sp. z o.o., Grzegorz Świerkot – Prezes Zarządu Świerkot sp. z o.o.

Od lewej: Christian Haake, Członek Zarządu ds. finansów; Krystian Jarzembowski, Dyrektor Handlowy CLAAS; Waldemar Kalisz, Prezes Zarządu PHZ Kalchem sp. z o.o.; Piotr Strzelecki, Członek Zarządu ds. sprzedaży; Jarosław Kogut, Prezes Zarządu Agrimasz sp. z o.o.; Sławomir Lewczyk, Kierownik Rozwoju Sieci Dealerskiej; Grzegorz Świerkot, Prezes Zarządu Świerkot sp. z o.o.

Należy podkreślić, że średnie oceny wszystkich dealerów marki CLAAS w Polsce znajdowały się w zakresie 4,1 – 4,7, co oznacza, że każdy z dealerów CLAAS został wysoko oceniony przez klientów.

Dzięki tak szerokiemu badaniu jesteśmy w stanie ocenić prawie każdy aspekt naszej działalności i wspólnie z dealerami podjąć działania mające na celu stałe udoskonalanie jakości świadczonych usług.