Informacja prasowa

CLAAS przyspiesza na ścieżce wzrostu

CLAAS, jeden z wiodących producentów maszyn rolniczych na światowym rynku, zwiększył swoją sprzedaż w roku obrotowym 2021 o 19 procent do nowego rekordowego poziomu 4,798 mld euro (rok ubiegły: 4,042 mld euro). Zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 357 mln euro (rok ubiegły: 158 mln euro).

  • Sprzedaż wzrosła o 19% do 4,8 mld euro 
  • Dwucyfrowy wzrost we wszystkich regionach świata
  • Prognozy na rok 2022: umiarkowany wzrost sprzedaży i wynik finansowy nieco poniżej poziomu z roku ubiegłego

„Pomimo pandemii i trudności z dostawami firma CLAAS kontynuowała swoją ścieżkę wzrostu. Udało nam się przy tym osiągnąć dwucyfrowy wzrost sprzedaży i znaczną poprawę rentowności we wszystkich regionach świata” – mówił Thomas Böck, dyrektor generalny CLAAS.

Do ubiegłorocznych motorów napędowych wzrostu w Ameryce Północnej i Europie Wschodniej dołączyły teraz ważne dla CLAAS główne rynki w Europie Zachodniej i Środkowej z Niemcami i Francją. Nawet w Wielkiej Brytanii, pomimo dużej niepewności związanej z „brexitem”, udało się osiągnąć znaczący wzrost. 

Wydatki na badania i rozwój na nowym rekordowym poziomie
Wydatki na badania i rozwój osiągnęły nowy rekordowy poziom 262 mln euro (rok ubiegły: 237 mln euro). Ważnym aspektem nadal były tu inwestycje w nową architekturę elektroniczną oraz w cyfryzację procesów w rolnictwie. Na wysokim poziomie pozostawały inwestycje rzeczowe, które wyniosły łącznie 138 mln euro (rok ubiegły: 131 mln euro). W maju po gruntownej modernizacji ponownie otwarta została „fabryka przyszłości” dla ciągników w Le Mans. Oficjalne zakończenie miało miejsce niemal równo z rozpoczęciem drugiej fazy modernizacji produkcji kombajnów zbożowych w Harsewinkel, która została już pomyślnie ukończona. W zaledwie pięć miesięcy całkowicie zmodernizowane zostało ponad 15 000 m² powierzchni produkcyjnej. W obu zakładach stosowane są teraz najnowocześniejsze bezzałogowe systemy transportu, co zwiększa elastyczność i wydajność. Zdolności produkcyjne firma CLAAS znacznie zwiększyła również w Krasnodarze w Rosji, gdzie produkuje się teraz cztery razy więcej kombajnów niż jeszcze pięć lat temu.

Skuteczna ofensywa produktowa
Dzięki innowacyjnym produktom i intensywnym działaniom sprzedażowym udało się pozyskać dla CLAAS nowych klientów i ponownie przekonać tych dotychczasowych: z 20 typami kombajnów nowej serii TRION firma CLAAS kontynuowała rozpoczętą w  2019 roku ofensywę modelową w technologii maszyn żniwnych. Zgodnie z mottem „Fits your Farm” (Stworzony dla Ciebie), CLAAS w segmencie średnim oferuje teraz niespotykaną w tej klasie kombajnów różnorodność wariantów i wyposażenia.

Znaczące zmiany nastąpiły również w segmencie ciągników: dzięki samouczącemu się innowacyjnemu systemowi wspomagania operatora CEMOS. Model CLAAS AXION 960 otrzymał od międzynarodowego jury dziennikarzy rolniczych tytuł „Tractor of the Year 2021” (Ciągnik Roku 2021) w kategorii „Sustainable” (Zrównoważony). Udowodniono, że CEMOS zmniejsza zużycie oleju napędowego o 16,8% przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności powierzchniowej o 16,3%. W związku z wprowadzeniem normy emisji spalin Stage V ciągniki ARION 400 zostały poddane faceliftingowi i wyposażone w szereg nowych rozwiązań zwiększających parametry wydajności. Liczne nowości pojawiły się także w grupie maszyn do zbioru pasz – przykładowo w wielkogabarytowej prasie kostkującej serii QUADRANT zostały wprowadzone kompleksowe zmiany techniczne. 

Rośnie globalna liczba pracowników
Liczba pracowników CLAAS na całym świecie w ciągu roku zwiększyła się i na koniec roku obrotowego 2021 wynosiła 11 957 (rok ubiegły: 11 395). W Niemczech liczba zatrudnionych wzrosła o 3,5 procent do 5790 (rok ubiegły: 5596), z kolei we Francji zwiększyła się o 4,3 procent do 2377 (rok ubiegły: 2 279). Wzrosła także liczba uczniów zawodu, która w całej Grupie wyniosła 775 (rok ubiegły: 714), w tym 473 w Niemczech (rok ubiegły: 430). 

Grupa CLAAS w liczbach

(IFRS)

2021

w mln euro

2020

w mln euro

Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży

4797,8

4042,3

+18,7

EBITDA

532,1

333,4

+59,6

Wolne przepływy pieniężne

381,5

308,1

+23,8

Kapitał własny

1717,1

1464,1

+17,3

Inwestycje rzeczowe

138,1

131,4

+5,1

Badania i rozwój

262,3

237,4

+10,5

Suma bilansowa

4246,1

3722,5

+14,1

Liczba pracowników na dzień 30.09

11957

11395

+4,9

Prognozy
Sytuacja w zakresie zaopatrzenia oraz rozwój cen na rynkach nabywczych stanowią większe ryzyko w porównaniu z latami ubiegłymi. W roku obrotowym 2022 firma spodziewa się stabilnego popytu na maszyny rolnicze w głównych regionach sprzedaży. Mimo wspomnianych niepewności CLAAS przewiduje zatem wzrost obrotów i wynik finansowy nieco poniżej poziomu z roku ubiegłego.