Biomasa

Żywność, surowce i energia.

Oprócz produkcji żywności w obrębie rolnictwa rozwija się nowa sfera działalności: wytwarzanie surowców i energii.

Biomasa

Żywność, surowce i energia.

Oprócz produkcji żywności w obrębie rolnictwa rozwija się nowa sfera działalności: wytwarzanie surowców i energii.

Biomasa.

Produkcja żywności zawsze była i pozostanie najważniejszym zadaniem rolnictwa. Jednak ze względu na ograniczoną dostępność surowców kopalnych biomasa zyskuje coraz większe znaczenie jako źródło energii i surowców.

Już od ponad 20 lat CLAAS zajmuje się kwestią surowców odnawialnych, mając przy tym na uwadze: żywność i biomasę. Zrównoważony rozwój i ekonomiczność. Wszystkie metody stosowane w zakresie zbiorów, logistyki oraz upraw są rozwijane w oparciu o te zasady.

Generacja biomasy. Co będzie dalej? Niewielka broszura, która prezentuje temat biomasy z innej strony.