Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne umożliwia optymalne wykorzystanie potencjału plonowania oraz oszczędność kosztów

Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne umożliwia optymalne wykorzystanie potencjału plonowania oraz oszczędność kosztów

Technika pomiarowa CROP SENSOR.

Czujniki o wysokiej precyzji.

CROP SENSOR oferowany przez CLAAS posiada system aktywnego pomiaru składający się z czterech wysokowydajnych diod LED. Umożliwiają one 24-godzinną pracę, ponieważ system jest niezależny od nasycenia światła w otoczeniu i pory dnia. Również z tego względu nie ma potrzeby kalibracji systemu po zmianie oświetlenia.

Przy częstotliwości pomiarów wynoszącej od 10 do 800 na sekundę, niezależnie od warunków oświetlenia pokrywany jest cały zakres pomiaru odżywienia rośliny w azot. Wysoka częstotliwość pomiarów pozwala na wielokrotne zbadanie każdej rośliny, w wyniku czego można uzyskać bardzo dokładne określenie stanu odżywienia.

System działa oczywiście niezależnie od gatunku roślin, a dzięki pracy pionowej (prostopadłej) może lepiej uchwycić stan liści i biomasy na plantacji. Umożliwia to również lepsze badanie pojedynczych roślin.

Wielkości pomiaru – IBI oraz IRMI.

IBI jest indeksem zorientowanym na biomasę i podaje informacje o gęstości łanu. Dzięki progowej wartości indeksu biomasy system może bardzo dobrze reagować na sytuacje ekstremalne, jak szkody spowodowane przez suszę lub mróz.

IRMI jest indeksem wegetacji, zorientowanym na zielone zabarwienie liści. Na podstawie IRMI można ocenić stan zaopatrzenia roślin w składniki odżywcze, niezależnie od gatunku, pory dnia czy intensywności oświetlenia.

Za pośrednictwem IRMI dokonywana będzie analiza zapotrzebowania na składniki odżywcze przede wszystkim w późniejszych stadiach wzrostu roślin. Natomiast indeks IBI umożliwia regulację wielkości biomasy już we wczesnych fazach rozwoju, oraz późniejsze reagowanie na warunki występujące na polu, np. szkody spowodowane mrozami.

Kalibracja względna

Prosta kalibracja.

W codziennej pracy użytkownik ma do dyspozycji różne alternatywy. Przy kalibracji względnej może wybierać pomiędzy trybem 1-punktowym i 2-punktowym.

Przy trybie 1-punktowym dla określonej wartości pomiaru w zdefiniowanym miejscu podawana jest żądana dawka azotu. Poprzez zmienną regulację, którą można przestawiać w dowolnym momencie podczas jazdy, możliwe staje się dopasowanie jej do potrzeb zarządzającego gospodarstwem i stanu roślin w danej części pola. Kalibracja 1-punktowa doskonale nadaje się do aplikacji na polu żądanej, przeciętnej dawki nawożenia.

W trybie 2-punktowym uwzględniane są wartości pomiarów z dwóch różnych miejsc na polu z dopasowaniem żądanych dawek azotu. Z tych obu wartości tworzona jest krzywa nawożenia. Kalibracje względne będące w standardzie pozwalają na stosowanie środków w stanie płynnym i stałym, niezależnie od rodzaju roślin i bez konieczności dołączania kolejnych modułów.

W standardowym oprogramowaniu CROP SENSOR znajdują się wszystkie rodzaje roślin i wszystkie kroki robocze kalibracji względnej.

ISARIA – system nawożenia dla ekspertów.

Alternatywą dla kalibracji względnej jest moduł nawożenia ISARIA. Ten jedyny na rynku system wykonuje w pełni automatyczne wyliczenia dawki aplikacji – i jest przy tym wyjątkowo prosty w obsłudze.

Przy module nawożenia ISARIA podawanie azotu następuje zależnie od pomiaru, bez konieczności kalibracji. Zmierzony przez głowice czujnika stan odżywienia rośliny azotem jest porównywany z krzywą modułu nawożenia ISARIA. W ten sposób określa się brakującą dawkę azotu.

W celu dopasowania odpowiedniej krzywej nawożenia dla konkretnego stadium wzrostu rośliny i oczekiwanego plonowania konieczne jest wprowadzenie kilku danych przed rozpoczęciem pracy. Na chwilę obecną dostępny jest opcjonalny moduł nawożenia ISARIA dla pszenicy ozimej. Algorytmy modułu nawożenia ISARIA są rezultatem ponad 20 lat badań Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

Rolnictwo precyzyjne Do pobrania
Broszura
Broszura EASY
Broszura Precision Farming
Broszura CROP SENSOR ISARIA
Broszura EASY
Zdjęcia