Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne umożliwia optymalne wykorzystanie potencjału plonowania oraz oszczędność kosztów

Rolnictwo precyzyjne.

Rolnictwo precyzyjne
Rolnictwo precyzyjne

Praca na dokładnie określonych częściach pola.

Jeszcze dzisiaj w większości regionów przeważa jednolite gospodarowanie na poszczególnych polach. Brak jest przy tym dostosowywania dawek aplikacji nawozów i środków ochrony roślin do różnych warunków występujących w obrębie tego samego pola.

Ze względu na różnice glebowe oraz zróżnicowany wzrost roślin w obrębie jednego pola, można je podzielić na wiele części. Różnice te powodują wiele wad ekologicznych i ekonomicznych, które wynikają z niezrównoważonego bilansu azotu oraz zmiennego poziomu plonowania i wahań w jakości plonów na jednym polu. Rozwiązaniem jest wprowadzenie specyficznej uprawy na poszczególnych częściach pola, zwanej także rolnictwem precyzyjnym.

Celem klasycznego rolnictwa precyzyjnego jest to, aby na zróżnicowane warunki uprawowe w obrębie jednego pola (wzrost, zasilanie w azot, właściwości glebowe) reagować prawidłowo dostosowanymi dawkami aplikacyjnymi.

Ważne jest, aby składniki odżywcze zostały lepiej rozdzielone na poszczególne fragmenty pola i optymalnie dopasowane do każdego miejsca. Roślina otrzymuje wtedy dokładnie tyle, ile potrzebuje w konkretnym miejscu pola. Nie tylko zwiększa to plon, lecz także daje oszczędności nawozów i środków ochrony roślin, pomaga również zapobiegać przedawkowaniu substancji odżywczych, a tym samym chroni środowisko. Im bardziej zróżnicowane pole, tym większe korzyści z uprawy specyficznej dla jego poszczególnych fragmentów, np. przez wykorzystanie CROP SENSOR.